Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHYCZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  2/9

  Tytuł oryginału: Zespół ogona końskiego na podłożu mnogich torbieli Tarlova - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Cauda equina syndrome caused by Tarlov's cysts. Case report.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Lasek Władysław, Chyczewska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.181-189, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Torbiele okołokorzeniowe Tarlova zlokalizowane w przebiegu korzeni lędźwiowych i krzyżowych mogą stanowić przyczynę zespołu ogona końskiego. Cele: 1) Zwrócenie uwagi na fakt, że mnogie torbiele Tarlova korzeni lędźwiowo- krzyżowych mogą manifestować sie poważnym upośledzeniem sprawności narządu ruchu. 2) Udokumentowanie przydatności rezonansu magnetycznego jądrowego w nieinwazyjnej diagnostyce torbieli okołokorzeniowych. Opis przypadku. Mężczyzna lat 80 zgłosił się z powodu postępującego osłabienia siły mięśniowej w kończynach dolnych, które powodowało nasilające się opadanie stóp w trakcie chodzenia. Początek choroby miał miejsce w sierpniu 2000 roku i wiązał się z długotrwałą podróżą pociągiem. Chory skarżył się ponadto na wysiłkowe nietrzymanie moczu w czasie kichania, kaszlu i i szybkiego chodu. Konsultujący urolog nie stwierdził przerostu prostaty. Na podstawie badania internistycznego rozpoznano miokardię miażdżycopodobną w stadium niewydolności krążenia. Wykonano badnie rezonansu magnetycznego, które uwidoczniło mnogie torbiele okołokorzeniowe korzeni krzyżowych o średnicy dochodzącej do 15 milimetrów. Na podstawie obrazu klinicznego, uzupełnionego obrazem rezonansu magnetycznego, rozpoznano zespół ogona końskiego na podłożu nogich torbieli okołokorzeniowych Tarlova. Omówienie. Opisany przypadek stanowi przypomnienie o tym, że część torbieli okołokorzeniowych, szczególnie mnogich może być przyczyną uszkodzenia korzeni nerwowych, zaś ich lokalizacja ...

  Streszczenie angielskie: Perineural Tarlov cysts located on lumbo-sacral roots can be a cause of cauda equina syndrome. Objectives: 1) To draw attention to the fact that multiple Tarlov lumbo-sacral perineural cysts can produce serious movement disturbances. 2) To document the usefulness of the magnetic resonance imaging in noninvasive diagnosis of perineural cysts. Case description. A male patient, 80 years of age suffered from progressive weakness of lower limbs, which caused an increasing drop of the feet. The disease began in August 2000, following a long journey by train. The patient additionally complained of urinary incontinence as result of sneezing, coughing or fast walking. The urologist did not find prostatic gland hypertrophy. An examination by the internist revealed atheromatous myocardiopathy in circulation failure stage. Magnetic resonance imaging showed multiple peritoneal cysts up to 15 mm in diameter on lumbo-sacral. This clinical picture, suppored by the magnetic resonance imaging allowed to recognize cauda equina syndrome caused by Tarlov lumbo-sacral perineural cysts. Discussion. This casse is a reminder, that part of perinueral cysts, particularly multiple, can be a cause of nerve roots injury, and their lumbo-sacral location can procude cauda equina syndrome. As reported by Żarski and Leo, Tarlov cysts were cause of 7.3 p.c. of pain syndrome xases 2 patients in the study group showed lowerr limb claudication. Magnetic resonance imaging of patients with back pain, ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena ekspresji cząsteczek adhezyjnych LFA-1 i L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz poziomu rozpuszczalnych form L-selektyny i E-selektyny u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN and levels of soluble E - selectin and soluble L - selectin in patients with small cell lung cancer.
  Autorzy: Iżycka Aneta, Jabłońska Ewa, Iżycki Tomasz, Chyczewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.403-408, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate expression of adhesion molecules LFA-1 and L-selectin on PMN of peripheral blood, and level of soluble sE-selectin and sL-selectin in the serum of 16 patients with small cell lung cancer (SCLC) before treatment. We observed significantly higher expression of LFA-1 and L-selectin on PMN in comparison to healthy persons and higher level sE selectin and sL selectin in thes serum of SCLC patients. Increasing of adhesion molecules expression on PMN can lead to damage of neoplasmatic cells and may be one of the reasons for create a new cancer sites as well.


  4/9

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie oznaczania stężenia interleukiny 2 (IL-2) i jej rozpuszczalnego receptora (sIL-2R) w surowicy chorych na raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Naumnik Wojciech, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/9

  Tytuł oryginału: M. D. Program Catalogue and Student Guide
  Opracowanie edytorskie: Chyczewska Barbara (ed.), Shaw John Geoffrey (ed.), Tandyrak Mirosława (ed.).
  Źródło: - Poznań, University Publishing Office Karol Marcinkowski University of Medical Sciences 2002, 87, [1] s. : il., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,681

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  6/9

  Tytuł oryginału: Porównanie składu komórkowego indukowanej plwociny, popłuczyn oskrzelowych i płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w sarkoidozie, alergicznym zewnątrzpochodnym zapaleniu pęcherzyków płucnych i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł angielski: Comparison of cellular composition of induced sputum, bronchial washings and bronchoalveolar lavage fluid in sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis and chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Mróz Robert M., Chyczewska Elżbieta, Korniluk Małgorzata, Stasiak-Barmuta Anna, Ossolińska Maria
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.468-477, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study compares the cellular profiles of induced sputum (IS), bronchial washing (BW), and BAL fluid (BAL) in newly diagnosed sarcoidosis (BBS) and hypersensitivity pneumonitis (HP) patients to COPD group, and examines whether inflammatory cell counts from IS correlated with inflammatory cell counts from BW and BAL in sarcoidosis and HP patients. Methods: We recruited 23 untreated patients with stage II pulmonary sarcoidosis, 15 untreated patients with HP and 17 COPD patients. Sputum was induced with hypertonic saline solution in all individuals, Bronchoscopy was performed on a different occasions in all patients. Results: Mean lymphocyte counts in IS, BW, and BAL fluid from sarcoidosis and HP patients were significantly higher than in COPD subjects (8.9 p.c. and 13.8 vs 2.9 p.c., p 0.05; 11.9 p.c. and 30.5 vs 3.2 p.c., p 0.05; 21.5 p.c. and 56 vs 3.4 p.c., p 0.05, respectively). Moreover we found higher percentage of CD4+, CD3+CD28+, CD3+HLADRV+, and gamma delta T cells in IS, BW, and BAL fluid from both BBS and HP groups than in from COPD. Elevated CD4/CD8 ratio characterized IS, BW and BAL fluid in BBS group. Strong correlation IS/BAL and IS/BW of CD3+CD28+, HLADRV+, and CD4/CD8 ratio was found. Conslusions: We demonstrated that, although the relative proportion of inflammatory cells differed in the three samples, lymphocyte counts in IS were high. This finding suggest that IS could be used as a valuable alternative method to more conventional invasive techniques in clinicqal assessment of interstinal lung diseases patients.


  7/9

  Tytuł oryginału: Plwocina indukowana - stara metoda, nowe oblicze.
  Tytuł angielski: Induced sputum - the new face of an old method.
  Autorzy: Korniluk Małgorzata, Mróz Robert M., Chyczewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.518-522, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie aneuploidalności DNA w prognozowaniu przebiegu choroby i efektów leczenia u chorych na raka płuca : praca doktorska
  Autorzy: Iżycki-Herman Tomasz, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20586

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Ocena niektórych funkcji granulocytów obojętnochłonnych u chorych na raka płuca leczonych lekami cytoredukcyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Panek-Penpicka Beata, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 93 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20553

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: