Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHWAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach alergicznych układu oddechowego.
Tytuł angielski: Rehabilitation in allergic diseases of respiratory system.
Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Chwała Cezary, Wagner Aneta, Miącz Małgorzata, Kociszewska-Kędzia Beata, Szafron-Michalik Janina, Antoniak Jadwiga
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.175-179, bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili aktualny przegląd wiedzy na temat celów, zasad i metod szeroko pojętej rehabilitacji w przewlekłych chorobach alergicznych układu oddechowego. Omówiono ich skuteczność. Przedstawiono także tzw. alternatywne metody treningu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the current survey of knowledge on aims, principles and methods of wideranging rehabilitation in chronic allergic diseases of respiratory system. Their effectiveness was discused. The authors also presented the so-called alternative methods of breathing training.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej lewej w wyniku ucisku wywieranego przez elongowaną tętnicę udową powierzchowną lewą (kinking). Czy i jak leczyć "zdrową nogę"?
  Tytuł angielski: Deep vein thrombosis of the left lower extremity as a result of the compression by the elongeted left superficial femoral artery. Should "the healthy leg" be treated?
  Autorzy: Cencora Andrzej, Chwała Maciej, Piwowarczyk Marek
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (3) s.75-77, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pięćdziesięciodwuletniego chorego, hospitalizowanego z powodu zakrzepicy żyły udowej powierzchownej lewej, w wyniku blokady światła tej żyły przez kinking tętnicy udowej powierzchownej lewej. Arteriografia oraz USG duplex-scan z opcją color-Doppler udokumentowały, że w kończynie dolnej prawej istnieją podobne, symetryczne zmiany tętnic. Nadmiernie elongowana i zagięta tętnica udowa powierzchowna prawa zwęża światło żyły udowej powierzchownej prawej o około 50 proc., stwarzając tym samym zagrożenie niemą zakrzepicą głęboką z realną groźbą zatoru tętnicy płucnej, chociaż kończyna nie wykazuje obecnie klinicznie istotnych odchyleń od normy. Chory nie wyraził zgody aby w "zdrowej nodze" wykonać odcinkową resekcję tętnicy i zespolenie koniec do końca tak, aby znieść ucisk tętnicy na żyłę. Ewentualne założenie stentu do żyły w miejscu pulsacyjnego stałego udaru stentowanej żyły przez pętlę tętnicy uznano za niekorzystne. Choremu zalecono leczenie przeciwzakrzepowe i obserwację. Problem, jak postępować w opisanej sytuacji, pozostał bez odpowiedzi.


  4/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyczne wykorzystanie przestrzennego obrazu ruchów kręgosłupa do planowania postępowania leczniczego w chorobach kręgosłupa zlokalizowanych na różnych jego poziomach
  Autorzy: Chwała Wiesław, Głodzik Jacek, Skura Antoni, Ruchlewicz Tadeusz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.286-292, il., bibliogr. 14 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Biomechaniczna analiza parametrów siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa.
  Tytuł angielski: Biomechanical analysis of speed, force and strength parameters for the sural triceps muscle after the reconstruction of a torn Achilles tendon using carbon fibers.
  Autorzy: Chwała Wiesław, Staszków Emil, Walaszek Robert
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.26-33, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: