Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHUDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  2/12

  Tytuł oryginału: Czy długotrwałość trwania ciąży determinuje stopień dojrzałości funkcjonalnej płytek noworodka.
  Tytuł angielski: Does gestational age determine functional maturity of newborn platelets.
  Autorzy: Chudzik Anita, Maroszyńska Iwona, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Watała Cezary, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.72-78, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel: W chwili narodzin układ hemostazy nie jest jeszcze w pełni dojrzałym układem i różni się ilościowo - uwzględniając stężenia poszczególnych czynników biorących udział w procesie krzepnięcia i hemolizy, jak i jakościowo w porównaniu do osób dorosłych. Pomimo tych różnic funkcjonuje on sprawnie i zapewnia w fizjologicznych warunkach prawidłowe krążenie krwi. Jednakże w przypadku najmniejszych nawet patologii równowaga ta szybko ulega złamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Dzieje się tak z powodu istnienia małych rezerw pojedynczych składników układu hemostazy i zmienionej w związku z tym równowagi między nimi. Grupą szczególnie predysponowaną do wystapienia owych patologii są noworodki, u których zastał zakłócony proces adaptacji, oraz noworodki urodzone przedwcześnie. Bardzo istotną rolę w układzie hemostazy odgrywają płytki krwi, które w chwili narodzin są nie w pełni dojrzałe funkcjonalnaie. Projekt badania: W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny zdolności płytek krwi do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz badano czy stopień dojrzałości funkcjonalnej ocenianej jako zdolność płytek krwi do aktywacji pod wpływem wybranych agonistów jest zależnym od długości trwania ciąży. Metody: Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Oznaczono stopień ekspresji selektyny P i aktywnego kompleksu dla wiązania fibrynogenu (GPIIbIIIa) - markerów aktywacji płytek krwi. Wyniki: Wykazano obniżoną ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Homeostasis of newborns is immature at delivery. It differs in quality and quantity in neonates compared to adults. There is very thin balance in neonates in this system at delivery and many changes like infections, medications etc. may increase hemorrhagic complications in this group. Neonates have physiologically diminished counts of blood platelets (PLT) and they are hyporeactive compared to adults' platelets. This is more serious in preterm newborn. The second important thing is that preterm infants are at high risk for bleeding disturbances, particularly intraventricular hemorrhage. Design: The aim of this study was to estimate activity of platelets of term and premature newborns and correlation between grade of platelet hyperactivity and gestation age. Materials and methods: Flow cytometry was used to measure expression of P-selectin and activated complex of GPIIbIIIa - markers of platelet activity. Results: Our study revealed hyporeactivity of term and premature newborns' platelets and positive correlation between grade of platelet hyporeactivity and gestation age.


  3/12

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  4/12

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.


  5/12

  Tytuł oryginału: Dojrzałość płytek krwi w zależności od stopnia dojrzałości noworodka.
  Tytuł angielski: Maturity of blood platelets depending on maturity of newborn.
  Autorzy: Chudzik Anita, Watała Cezary, Strzałko-Głoskowska Barbara, Stefańska Małgorzata, Wilkowski Jarosław, Banasik Małgorzata, Gwoździński Krzysztof
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.320-324, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ hemostazy noworodka w momencie jego narodzin nie jest jeszcze w pełni dojrzałym funkcjonalnie układem w porównaniu do stanu jaki stwierdza się w grupie osób dorosłych. Pomimo to sprawność jego funkcjonowania jest wystarczająca dla zapewnienia fizjologiczncyh warunków krążenia krwi w grupie noworodków zdrowych. W grupie noworodków chorych, których liczną grupę stanowią noworodki przedwcześnie urodzone, równowaga ta, z powodu istnienia małych rezerw składników układu hemostazy oraz zmienionej w związku z tym równowagi między nimi, szybko ulega załamaniu i dochodzi do pojawienia się zaburzeń hemostazy. Celem pracy była ocena zdolności płytek krwi (PLT) do aktywacji pod wpływem fizjologicznych agonistów w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz noworodków donoszonych w porównaniu do płytek osób dorosłych. Do badań wykorzystano metodę cytometrii przepływowej z trójkolorowym znakowaniem. Reaktywność płytek receptora dla fibrynogenu PAC-1 m markerów aktywacji płytek. Wykazano obniżoną zdolność płytek krwi do aktywacji w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych w porównaniu do noworodków donoszonych oraz w grupie noworodków donoszonych w porównaniu do osób dorosłych.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zespoły bólowe odcinka szyjnego po urazach typu whiplash injury a terapia manualna.
  Tytuł angielski: Physical therapy in the treatment of pain syndromes of cervical region caused by whiplash injuries.
  Autorzy: Chmielewski H[enryk], Stodolny J[erzy], Chudzik W., Rożej A.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.247-249, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Wspominają o pięciostopniowej skali klasyfikaci - QTF, oraz zespole objawów towarzyszących - WAD. Autorzy wskazują na badanie manualne, zwłaszcza na napięcie mięśni, oraz leczenie z wykorzystaniem terapii manualnej.


  7/12

  Tytuł oryginału: Wydarzenia: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej; Dwunasty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Chmielewski Henryk (Oprac.), Chudzik Wiesław (oprac.), Kaczorowska Beata (oprac.), Fiszer Urszula (oprac.).
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.276-278 - 25612 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojska PolskiegoZjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny ManualnejZjazd Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego LublinChańczaBerlin 16-18.05.24-26.05.22-26.06. 200220022002
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne


  8/12

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...


  9/12

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo i skuteczność skojarzonego leczenia: Takrolimus + Metotreksat chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: Safety and efficacy of concomitant treatment: Tacrolimus + Methotreksate in RA patients.
  Autorzy: Szczepański Leszek, Chudzik Dariusz, Szerla Jadwiga, Breitbart A., Fiehn C., Zeidler H.
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.229-239, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Takrolimus, znany pod nazwą FK 506 lub Prograf, należy do grupy leków immunosupresyjnych, którego podstawowym działaniem jest hamowanie syntezy IL-2 przez pobudzone limfocyty T. Dotychczas przeprowadzono bardzo niewiele badań opisujących bezpieczeństwo leczenia chorych na r.z.s. Nie została ostatecznie ustalona skuteczna dawka do stosowania w połączeniu z MTX. W badaniu oceniono 45 chorych z aktywnym r.z.s., u których w leczeniu do stosowanego wcześniej MTX dodano takrolimus w dawce 1, 2 lub 3 mg przez 24 tygodnie. Leczenie to okazało się dobrze tolerowane. Wśród objawów niepożądanych zanotowano: podwyższone nieznacznie stężenie kreatyniny w 6 przypadkach, przejściową hiperglikemię w 4, łagodne nadciśnienie tętnicze w 5. Wykazano również wyraźną skuteczność TAC po 24 tygodniach: ACR 20 proc. osiagnięto 27 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie przyjmującej 1 mg/24 h, 56 proc. chorych w grupie leczonej 2 mg/24 h, 64 proc. chorych w grupie przyjmującej 3 mg/24 h. Zdecydowanie lepsze wyniki, przy niewielkim nasileniu objawów niepożądanych, zaobserwowano w grupie chorych otrzymujących lek w dawce 3 mg/24 h. Wstępne wyniki oceny wartości tego leczenia okazały się obiecujące. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i skuteczności leczenia konieczne jest przeprowadzenie dalszych, dłużej trwających obserwacji na większej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Tacrolimus (Prograf, FK 506) an immunosuppressive drug acts mainly as an IL-2 inhibitor. Some studies were done on safety profile of the drug in RA patients, but the most efficient dose to be used together with MTX was still unknown. 45 patients with active RA were included into this study, with not enough effective previous treatment with MTX. Tacrolimus was added to MTX in doses: 1 mg/day, 2 mg/day or 3 mg/day for the 24 weeks period of time. This treatment appeared to be well tolerated. Adverse events consisted of: slightly elevated creatinine concentration in 6 cases, transient hiperglikemia in 4 and slightl hypertension in 5 cases. The treatment appeared to be effective after 24 weeks (ACR 20 p.c. improvement was achieved by 27 p.c. of patients in tacrolimus 1 mg group, 56 patients in tacrolimus 3 mg group). The best results were found in tacrolimus 3 mg patients group, with only slightly increased number of side effects. The results of the treatment are promissing and further investigations in larger, long-term studies should be performed.


  10/12

  Tytuł oryginału: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego - etiologia, patogeneza, objawy, rozpoznanie.
  Tytuł angielski: Myofascial pain syndrome - etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic procedures.
  Autorzy: Chudzik Dariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.270-278, tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespołem bólu mięśniowo-powięziowego określamy ściśle zlokalizowany ból mięśnia, stały lub wyzwalany przez ucisk charkterystycznych dla tego zespołu punktów spustowych (trigger points) występujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub promieniujący do regionów odniesienia. Czasami bólowi towarzyszą inne objawy parestetyczne, zwiększona męczliwość zajętego mięśnia, jego sztywność, subiektywne odczucie osłabienia siły mięśniowej, ból przy poruszaniu, niezalężny od stawów ograniczony zakres ruchomości. Przyczynami powstania bólu lub jego przewlekłego przebiegu są najczęściej zaburzenia postawy, nadmierne przeciążenie mięśni, powtarzające się urazy lub jeden poważny uraz, zaburzenia snu, ciągły stres, napięcie emocjonalne. Nie ma w chwili obecnej idealnych metod diagnostycznych, które pozwoliłyby pewnie rozpoznać ZBMP. Pozostaje dokładne zebranie wywiadu i prawidłowo przeprowadzone badanie fizykalne przez doświadczonego lekarza. Aspekty leczenia omówiono w oddzielnym artykule.

  Streszczenie angielskie: Myofacial pain syndrome is characterised by regional muscle pain, sometimes connected with paresthesia, constant or induced by pressing so called trigger points, apparing in the close neighbourhood or spreding to the referred zones. The pain is usually associated with farigue of the affected muscle, stiffness, feeling of lost muscle strenght, as well as limited range of movement without joint involvement. Many risk factors may cause the MPS, like: postural deviations, repetitive or occupational muscle injuries, trauma, disuse, sleep disturbances, psychosocial or emotional stress. None of the diagnostic procedures are powerful enough to give the right diagnosis. The diagnosis is based on medical history and correct physical examination, done by an experienced doctor.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego - leczenie.
  Tytuł angielski: The treatment of mycofascial pain syndrome.
  Autorzy: Chudzik Dariusz, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.279-287, tab., bibliogr. 60 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-8.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawą leczenia zespołu bólu mięśniowo-powięziowego (ZBMP) jest zwalczanie bezpośredniej przyczyny wystąpienia bólu, połączone z działaniami profilaktycznymi, uniemożliwiającymi nawrót dolegliwości. Działania lecznicze powinny być kompleksowe, z wykorzystaniem różnych metod. Do najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej zbadanych należą: iniekcje bezpośrednio do punktów spustowych środków znieczulających, botuliny, kortykosterydów, jak również ich bezpośrednia elektrostymulacja, akupunktura, rozciąganie z jednoczesnym schładzaniem punktów spustowych i rejonów odniesienia. Różnorodne zabiegi fizykoterapeutyczne spełniają rolę uzupełniającego leczenia. Za najskuteczniejsze uważa się: laseroterapię, stymulację prądem elektrycznym punktów spustowych, mięśni oraz nerwów (ENS, EMS, low TENS) i fonoforezę z lekami przeciwzapalnymi. Istotną rolę odgrywa również kinezyterapia, stosowana np. jako bierne rozciąganie mięśni ze schładzaniem wg Travella, masaże, ćwiczenia poprawiające siłę mięśni. Z leków najbardziej przydatne okazały się trójcykliczne leki antydepresyjne, pochodne benzadwuazepiny, środki zwiotczające, leki histaminowe. Nie istnieje jedna skuteczna metoda leczenia, wiele z nich daje równorzędne wyniki, natomiast nawzajem mogą się obe uzupełnać. Dlatego o leczeniu chorego z ZBMP możemy mówić jako o działaniu kompleksowym, wymagającym zaangażowania wielu różnych spaecjalności.

  Streszczenie angielskie: The effective treatment of MPS, must consist of several elements, including the elimination of the main reason of pain, supported by prophylactic efforts to avoid future syndrome recurrence. Methods used for this purpose should be different and multidisciplinary. Most popular and best-studied are: injections into trigger points with local anaesthetics, botulin, corticosteroids, direct electristimulation, acupuncture and stretching with concomitant trigger points and referral zone cooling. Different physiotherapeutic methods are used as additional treatment, with different effectiveness among them, i.e.: laser therapy, direct stimulation of trigger points, muscles or nerves (ENS, EMS, low TENSE) as well as phonophoresis with NSAIDS. Concomitant use of kinesitherapy (muscle stretching and strengthening, massages) helps to obtain better results. Some pharmacological agents may improve patient status, especially tricyclic antidepressants, benzodiazepine derivatives, myorelaxants and antyhistamines. None of this method is fully effective. Most of them give a similar results or may act sinergistically. The treatment of MPS needs multidisciplinary apporach with the cooperation of different kind of specialists.


  12/12

  Tytuł oryginału: Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opisy przypadków.
  Tytuł angielski: P-metoxyamphetamine (PMA) and other phenylakylamine intoxications. Case reports.
  Autorzy: Lechowicz Wojciech, Chudzikiewicz Ewa, Janowska Ewa, Stanaszek Roman
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy opisano wyniki badań dotyczące przypadków śmiertelnego zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA). Tego typu przypadki zanotowano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie po raz pierwszy w roku 2000, podczas rutynowych analiz, wykonanych w ramach przeprowadzonych ekspertyz. Spośród trzech takich zdarzeń, w dwóch stwierdzono wysokie stężenie tej substancji, które w krwi pełnej wynosiły 20,1 oraz 10,2 mg/ml. Do identyfikacji pochodnych amfetaminy zastosowano technikę chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas chemiczną jonizacją pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Stosowano monitorowanie wybranych jonów pseudomolekularnych (SIM). We krwi wykryto ponadto obecność amfetaminy oraz efedryny. Podobny skład jakościowy stwierdzono w nielegalnych tabletkach zawierających PMA, które również badano w Instytucie. Tabletki z logo "Mitsubishi" zawierały 16 proc. (w/w) PMA, 4 proc. (w/w) efedryny oraz 1 proc. (w/w) amfetaminy. Zawierały one ponadto p-metoksymetamfetaminę PMMA o stężeniu wagowym porównywalnym ze stężeniem PMA.

  Streszczenie angielskie: The paper desacribes the results of study concernig cases of fatal intoxication by p-methoxyamphetamine (PMA). The cases were noted for first time in 2000 during the routine investigations at the Intitute of Forensic Research. There such cases were noted in total, of which two concerned high concentrations of the drug, in whole blood respectively 20,1 and 10,2 mg/ml. Liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was used for identification of amphetamines (LC/MS-APCI). Acquisition was performed in selected ion monitoring mode (SIM). Moreover amphetamine and ephedrine were identified in the whole blood and urine. A similar drugs profile (to that of blood) was found in illicit tablets containing PMA analysed at the institute. The examined pills stamped with "Mitsubishi" logo contained 16 p.c. (w/w) PMA, 4 p.c. (w/w) ephedrine and 1 p.c. (w/w) amphetamine. Nethertheless PMMA was found in a similar to PMA concentration.

  stosując format: