Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHUDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: The adipose tissue - a novel endocrine organ of interest to the nephrologist.
  Autorzy: Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Adamczak Marcin
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (2) s.191-195, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/10

  Tytuł oryginału: Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej - opis przypadku, trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Acute renal failure in a patient with disseminated intravascular coagulation accomapnied by acute promielocytic leukaemia - case report, diagnostic difficulties.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Kopera Małgorzata, Kokot Franciszek, Nieszporek Teresa, Witkowicz Joanna, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.61-62, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku 24-letniej chorej z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) towarzyszącego ostrej białaczce promielocytowej (APL). Typowy dla APL obraz DIC został zdominowany przez objawy wstrząsu, ostrej niewydolności nerek i ostrej niewydolności oddechowej, co wobec nieobecności blastów we krwi obwodowej utrudniło postawienie rozpoznania i opóźniło wdrożenie leczenia białaczki.

  Streszczenie angielskie: A 24-years old female patient with acute renal failure and disseminated intravascular coagulation (DIC) acompanied by abute promielocytic leukaemia (APL) is described. The typical for APL features of DIC was dominated by signs of shock, acute renal failure and acute respiratory failure. The absence of blast in peripheral blood was the reason of diagnostic difficulties and delayed treatment of leukaemia.


  4/10

  Tytuł oryginału: Erytropoetynemia u chorych na raka płuca.
  Tytuł angielski: Plasma erythropoietin concentration in lung cancer patients.
  Autorzy: Łapa Katarzyna, Kokot Franciszek, Oklek Kazimierz, Cieślicki Jan, Machalski Marek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.243-250, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The goal of this study was to evaluate serum level of EPO in 32 men with lung cancer (Squamous cell lung cancer N = 11, Adenocarcinoma N = 10, Small cell cancer N = 11) in relation to the degree of anemia, stage of disease and the regimen of anticancer therapy. The control group consisted of 29 men, among whom were of blood count, serum concentration of EPO, iron, total iron binding capacity (TIBC) and ferritin. The assessment of all parameters was repeated after 3 months of therap. Results: Patients suffering from lung cancer were characterized by a lower hemoglobin level and higher level of EPO as compared with the control group. A significant negative correlation was found between hemoglobin level and EPO serum concentration in all groups of patients and in the control group. The strongest correlation was observed in the control group t = -0.812. In each group of patients the serum level of EPO increased after treatment; although a significant increase was found only in surgically treated patients and patients after chemotherapy. After treatment the correlation between hemoglobin and EPO became stronger especially in the group of patients with small cell lung cancer. Conclusions: 1. Patients with lung cancer are characterized by inappropriately low serum EPO levels when related to the degree of anemia. 2. The suppressive effect of lung cancer on EPO secretion depends on the histologicaal type of the cancer (with the exception of small cell lung cancer). 3. The increase of EPO level after treatment seems to be caused not only by a decrease of hemoglobin concentration, but also by reduction of the tumor mass.


  5/10

  Tytuł oryginału: Effect of renin-angiotensin system activation by dietary sodium restriction and upright position on plasma leptin concentration in patietns with essential hypertension.
  Autorzy: Adamczak Marcin, Kokot Franciszek, Chudek Jerzy, Więcek Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR473-CR477, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Both leptin and the renin-angiotensin system (RAS) are involved in the regulation of arterial blood pressure. This study was undertaken to assess the relationship between RAS and plasma leptin concentration in hypertensive patients under conditions of normal and restricted sodium supply and upright postion. Material/Methods: In 31 patietns with essential hypertension (EHP - 14 F, 17 M, age 44 ń 14 years, BMI 29.3 ń 6.4 kg/mý) and 8 healthy subjects (NHS - 4 F, 4 M, age 37 (17 years, BMI 25.3 ń 6.6 kg/mý) plasma leptin cocnentration, plasma renin activity (PRA), and 24-hour urinary sodium exretion (UNa) were evaluated twice: first on a diet containing 100-120 mmol sodium per day and after 8 hours overnight bed rest, and a seond time after 3 days of dietary sodium restriction (10-20 mmol daily) adn 3 horus in upright position. Results: Dietary sodium restriction and upright position was followed by a significant increase in PRA and decrease of UNa. By contrast, plasma leptin concentration showed a moderate decrease both in EHP and NHS. No significant correlation was found between PRA and plasma leptin concentrations in either of the groups examined. Cocnlusion: From the results obtained in this study we may conclude that dietary sodium restriction and upright positon exerts only a moderate effect on plasma leptin concentration, in contrast to PRA, in both hypertensive and normotensive subjects.


  6/10

  Tytuł oryginału: Relationship between body composition, sex hormones and leptinemia in hemodialyzed patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek J., Adamczak M., Kokot F[ranciszek], Karkoszka H., Ignacy W., Klimek D., Więcek A.
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 58 (6) s.431-437, il., tab., bibliogr. [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Female are characterized by significantly higher plasma leptin concentration than males. It seems likely that sex hormones influence leptinemia independently from differences in body composition. The aim of the present study was to analyze the contribution of plasma concentrations of testosterone and estradiol on leptinemia in hemodialyzed patients. Methods: 110 hemodialyzed patient - HD (60 M. 50 F) and 70 healthy subjects (HS) (30 M, 40 F) were enrolled in this study. Plasma leptin, testosterone or estradiol and CRP concentrations and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) were assessed. Results: Total body fat was significantly higher in femals than in males (27.5 ń 1.5 p.c. vs. 17.2 ń 1.0 p.c. of body weight in HD and 36.0 ń 1.0 p.c. vs. 18.2 ń 1.4 p.c. in HS, respectively). Plasma leptin concentrations were markedly higher in females than in mals both in HD (27.9 ń 5.4 ng/ml vs. 9.6 ń 1.9 ng/ml) and HS (16.5 ń 1.7 ng/ml vs. 3.1 ń 0.4 ng/ml). A highly significant, strong positive correlation was found between total fat mass (TFM) and leptinemia in all studied groups. No significant univaried correlation between plasma leptin and testosterone or estradiol concentrations respectively was found both in HD and HS. Multiple regerssion analyses showed that the main determinant of leptinemia is TFM (á = 0.623 and 0.798 in HS females and males respectively, and á = 1.058 and 0.797 in HD females and males respectively). Plasma concentration of testosterone (á = -0.139 and á = - 0.075 in male HD and HS respectively)...


  7/10

  Tytuł oryginału: Resorpcja masywnych zwapnień tkanek miękkich po subtotalnej paratyreoidektomii u chorego z przewlekłą niewydolnością nerek leczonego powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł angielski: Resolution of massive soft tissue calcifications after subtotal parathyreoidectomy in haemodialysed patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek Jerzy, Piecha Grzegorz, Marcinkowski Wojciech, Nieszporek Teresa, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.193-196, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano 55-letniego chorego na przewlekłą niewydolność nerek leczonego od 10 lat powtarzanymi hemodializami, u którego stwierdzono zaawansowaną wtórną nadczynność przytarczyc. Leczenie aktywnymi metabolitami witaminy D doprowadziło do nasilenia hiperfosfatemii i wtórnie do powstania masywnych zwapnień tkanek miękkich. Pourazowe złamanie lewej kości udowej i unieruchomienie chorego doprowadziło do hiperkalcemii opornej na leczenie zachowawcze. Dopiero subtotalna paratyreoidektomia umożliwiła normalizację kalcemii a w 12 miesięcy po zabiegu stwierdzono prawie całkowitą resorpcję zwapnień.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55 year old haemodialysed patient with chronic renal failure and advanced secondary hyperparathyroidism is described. Treatment with active viatmin D metabolites accelerated hyperfosfataemia which caused massive soft tissue calcifications. After immobilization due to posttraumatic femoral bone fracture hypercalcaemia resistant to pharmacological treatment was revealed. Normocalcaemia was achieved after subtotal parathyroidectomy and 12 months later nearly complete resolution of soft tissue calcifications was observed.


  8/10

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO).
  Tytuł angielski: Assessment of hearing organ ability in high-frequences audiometry in patients suffering from chronic renal failure treated by haemodialysis and human recombinant erythropoietin (rhEPO).
  Autorzy: Markowski Jarosław, Gierek Tatiana, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz, Chudek Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.589-596, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań narządu słuchu w konwencjonalnym i rozszerzonym zakresie częstotliwości u 65 chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej. Stwierdzono znamienną statystycznie poprawę wartości progowych przewodnictwa powietrznego u tych chorych.


  9/10

  Tytuł oryginału: Analiza mikrosatelitarna przytarczyczek w pierwotnej i wtórnej nadczynności tych gruczołów: rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Chudek Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 48 s.1-80, il., tab., bibliogr. 82 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Influence of antihypertensive treatment with perindopril, pindolol or felodipin on plasma leptin concentration in patients with essential hypertension.
  Autorzy: Ficek J., Kokot F[ranciszek], Chudek J., Adamczak M., Ficek R., Więcek A.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (11/12) s.703-708, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Leptin - produced predominantly by adipocytes - is presumably also involved in pathogenesis of essential hypertension (EH). In the present study, we addressed the question whether and to what extent antihypertensive monotherapy does influence leptinemia in patients with mild or moderate EH. Forty-two EH patients were enrolled in this randomized, open-labeled study. In all subjects, plasma concentrations of leptin, insulin, glucose, cholesterol, triglicerides and creatinine were estimated twice - before and one month after initiation of monotherapy with perindopril, pindolol or felodipin, respectively. Plasma leptin concentration, in the afteron and midnight, was significantly higher in patients with esential hypertension than normotensive healthy subjects (p 0.01). Therapy with perindopril or felodipin did not influence the daily profile of leptinemia or insulinemia, respectively. However, pindolol monotherapy showed a marked (p 0.01) suppressive effect on the daily profile of leptinemia, but did not influence insulinemia. Conclusions: First, patients with essential hypertension are characterized by higher plasma leptin levels as compared with normotensive healthy subjects; second, suppressive effect of pindolol on leptinemia may be pathophysiological relevance in the course of weight gain during á-blocker therapy.

  stosując format: