Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRZANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  2/6

  Tytuł oryginału: Alternative end joining during switch recombination in patients with Ataxia-Teleangiectasia.
  Autorzy: Pan Qiang, Petit-Fr‚re Corinne, L„hdesm„ki Aleksi, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna H., Hammarstr”m Lennart
  Źródło: Eur. J. Immunol. 2002: 32 (5) s.1300-1308, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 312,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ataxia-Teleangiectasia (A-T) and Nimegen breakage syndrome (NBS) are recessive genetic diseases with similar cellular phenotypes that caused by mutations in the recently described ATM (encoding ATM) and NBS1 (encoding p95) genes, respectively. Both disorders are accompanied by immunodeficiency in a majority of patients, but the mechanism involved has as yet not been established. We demonstrate that in cells from A-T patients, the switch (S) recombination junctions are aberrant and characterized by a strong dependence on short sequence homologies and devoid of normally occurring mutations around the breakpoint. A low number of S fragments were generated in cells from NBS patients and showed only limited dependence on sequence identify and mutation frequencies were similar to those observed in normal controls. We propose that ATM and p95 are both involved in the final (step(s) in class switch recombination with related, but disparate, functional roles. Thus, the general pathway involved in DNA repair also has a major influence on the immunoglobulin isotype switching process.


  3/6

  Tytuł oryginału: Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Brudecki Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Stanisław (red.), Chrzanowska Maria (red.).; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Źródło: - Kraków, AWF 2002, 97, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 95-97, sum., 23 cm. - Część tekstu i tytuł również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie / AWF w Karkowie 19
  Sygnatura GBL: 736,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna niedoborów immunoglobulin.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnostics of immunoglobulin deficiences.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna, Michałkiewicz Jacek, Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.13-21, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the diagnostics of immunoglobulin defects. The development of methods used to detect and quantitate concentrations of immunoglobulins and their subclasses was shortly discussed; following by the role of antibodies in the host defence. Seven out of the ten main immunodeficiences with the prevalence of antibody defects were then delineated. The diagnostics of humoral immunodeficiences was illustrated by the example of three boys with hypogammaglobulinemia and three children with common variable immunodeficiency. Percentages of B lymphocytes varied, independent with the very decreased concentrations of immunoglobulin. Concentrations of IgG, IgA, IgM, IgE and IgG subclasses in healthy children of ages from birth to 16 years, were presented in the tables.


  5/6

  Tytuł oryginału: The pattern of irreversible brain changes after cardiac arrest in humans.
  Autorzy: Taraszewska Anna, Zelman Irmina B., Ogonowska Wanda, Chrzanowska Hanna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.133-141, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Irreversible brain damage resulting in sustained post-arrest coma is a most serious complication of CA in resuscitated patients. In this study we present the neuropathological examination performed on 17 brains of patients who had remained unconscious for variable post-resuscitation periods and died after survival time ranging from 1 day to 36 days following cardiac arrest. Two main types of irreversible brain lesions were observed. The first one consisted of primary ischaemic selective disseminated neronal death appearing in the form of acidophilic neurones with consecutive neuronal loss and reactive astroglial activation in the brain regions vulnerable to ischaemia or in more widespread distribution. The second included microinfarcts or confluent areas of pancellular necrosis associated with perivascular and diffuse tissue sponginess and was considered as secondary to post-resuscitation systemic and regional circulatory disturbances. These lesions showed multifocal, perivascular and laminar distribution with apparent predilection to the cortical border zones of arterial supply territories and were associated with disintegration and loss of GFAP-reactiave astrocytes. Continuity between the areas of selective neuronal loss and focal tissue pannecrosis with corresponding patchy disappearance of GFAP- and VIM-positive astrocytes indicates the contribution of astroglia in the progression of postischaemic brain lesions. Both types of chagnes, evaluated in the neocortex and hippocampus, were more intensive and heterogeneous in the patients dying after prolonged coms duration than in those with recovery of consciousness within the first days after resuscitation.


  6/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna humoralnych niedoborów odporności.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Michałkiewicz Jacek, Chrzanowska Krystyna, Zeman Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.314-321, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do podstawowych właściwości układu odpornościowego należą: zdolność rozpoznawania antygenu swoistość reakcji, zdolność do współdziałania komórek oraz pamięć immunologiczna. Podstawowym zadaniem w walce z zakażeniem jest rozpoznanie wirusa lub innego patogenu i uruchomienie odpowiednich reakcji zmierzających do jego usunięcia z ustroju. Do tego celu wykorzystanych zostaje wiele komórek układu białokrwinkowego. Wszystkie komórki zaangażowane w odpowiedzi są replikowane, co pozwala na wzmocnienie, ale także osłabienie odpowiedzi. Skuteczne działanie sysytemu odporności człowieka wymaga ścisłej współpracy między elementami swoistej odpowiedzi odpornościowej, reprezentowanej przez limfocyty oraz wydzielanie przez nie cząsteczki (cytokiny, immunoglobuliny) a komponentami nieswoistej odpowiedzi, pochodzącymi spoza układu limfoidalnego (układ dopełniacza, makrofagi, granulocyty). System odpornościowy zapewnia ochronę przed inwazją patigenów, lecz także jest elementem wewnętrznej integralności - homeostazy, np. ochrona przed klonami nowotworowymi. Swoista odpowiedź odpornopściowa jest zależna od obecności i prawidłowej funkcji komórek prezentujących antygen (z ang. antigen presenting cells), limfocytów T oraz limfocytów B. W pracy podano wartości prawidłowe IgG, IgA i IgM; podklas IgG oraz IgE w surowicy w okresie rozwojowym i u dorosłych. Przedstawiono również przykłady diagnostyki niedoborów odporności humoralnej.

  stosując format: