Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRUŚCIEL-NOGALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Analiza przyczyn uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie materiału klinicznego.
Tytuł angielski: A cause analysis of removable denture damage based on clinical material.
Autorzy: Chruściel-Nogalska Małgorzata, Światłowska Małgorzata, Uchacz Halina
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.162-166, il., ibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają analizę uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej pacjentów Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w 1999 r. W pracy opisano różne przyczyny zewnątrzustne i wewnątrzustne uszkodzeń protez częściowych osiadających i protez całkowitych. Przedstawiono procentowy rozkład wykonanych napraw spośród 411 reperacji. Warunkiem powodzenia reperacji jest poznanie i usunięcie przyczyny uszkodzenia. Ze względu na zmiany podłoża protetycznego podczas użytkowania protez osiadających konieczne są regularne wizyty kontrolne i dobra współpraca z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The authors present an analysis of damage of functionally unstable removable dentures basing on clincal and laboratory documentation of patients in the Department of Prosthetic Dentistry PAM in 1999. In the study different intra-and extraoral causes of removable partial and compelte denture damage were described. Propartions of carried out repairs among 411 reparations were presented. The condition for repair success is recongnation and removal of the cause of damage. Regarding changes in the denture bearing area during the use of funcitonally unstable dentures, there is a necessity for regular control appontments and good cooperation between the dentist and patient.

  stosując format: