Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRUŚCIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Dental status in type 2 diabetics.
Autorzy: Chomicki Paweł, Juszczyk-Popowska Barbara, Chruściel Barbara, Popowski Wojciech
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.18-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this study the oral health of 249 patients from the Warsaw region, with well controlled diabetes mellitus was analysed. The patients were divided into three groups according to age; 35-44, 55-64 and 65-74. The control group consisted of 266 healthy subjects in the same age groups. The patients under care were examined using standard methods recommended by the WHO: DMFT index and Dental Treatment Index. The results were compared with control groups and between age groups. The dental health in both group was unsatisfactory. The DMFT index was higher in the diabetics, but the difference was not statistically significant. The most frequent dental treatment needs were for partial dentures, and the next most frequent, for restorative treatment of dental caries.


  2/6

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: A cause analysis of removable denture damage based on clinical material.
  Autorzy: Chruściel-Nogalska Małgorzata, Światłowska Małgorzata, Uchacz Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.162-166, il., ibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają analizę uszkodzeń protez ruchomych osiadających na podstawie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej pacjentów Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w 1999 r. W pracy opisano różne przyczyny zewnątrzustne i wewnątrzustne uszkodzeń protez częściowych osiadających i protez całkowitych. Przedstawiono procentowy rozkład wykonanych napraw spośród 411 reperacji. Warunkiem powodzenia reperacji jest poznanie i usunięcie przyczyny uszkodzenia. Ze względu na zmiany podłoża protetycznego podczas użytkowania protez osiadających konieczne są regularne wizyty kontrolne i dobra współpraca z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The authors present an analysis of damage of functionally unstable removable dentures basing on clincal and laboratory documentation of patients in the Department of Prosthetic Dentistry PAM in 1999. In the study different intra-and extraoral causes of removable partial and compelte denture damage were described. Propartions of carried out repairs among 411 reparations were presented. The condition for repair success is recongnation and removal of the cause of damage. Regarding changes in the denture bearing area during the use of funcitonally unstable dentures, there is a necessity for regular control appontments and good cooperation between the dentist and patient.


  3/6

  Tytuł oryginału: Skinning vulvectomy w leczeniu przedinwazyjnego raka sromu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Skinning vulvectomy in treatment of carcinoma in situ of the vulva - case report.
  Autorzy: Obrzut Bogdan, Skręt Andrzej, Kluz Tomasz, Chruściel Adam, Łoziński Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.617-622, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloogniskowego przedinwazyjnego raka sromu u 23 letniej kobiety. Opisano wykonany zabieg operacyjny polegający na powierzchownym wycięciu zmienionej skóry sromu (skinning vulvectomy). Na podsatwie metaanalizy porównano skuteczność prezentowanej metody chirurgicznej i alternatywnych technik destrukcyjnych stosowanych w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji sromu.

  Streszczenie angielskie: There has been a case presented of multifoci preinvasive cancer in a twenty three years old female. In the case an operation has been performed involving a superficial excision of the changing vulvar skin. On the basis of metaanalysis we compared the efficiency of the performed surgical method and other destructive techniques used in the intraepithelial vulvar neoplasm treatment.


  4/6

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia bólu
  Autorzy: Chruściel Tadeusz L.
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.81-91, tab. - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Application of pylon radon daughter standard for calibration of radiometers.
  Autorzy: Chruścielewski Wojciech, Olszewski Jerzy, Bogusz Małgorzata
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.401-404, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca techniczna

  Streszczenie angielskie: Radiometers for measurements of radon daughter potential energy used in the surveillance of the work environment need a systematic calibration. This paper presents how a commercially available device produced by the Pylon Company can be applied. This device allows to produce, simply and directly, standard sources of radon daughters, corresponding with the energy, geometry and properties of radiation originated from an air sample. The calibration yielded the resutls that proved to be in agreement with those obtained previously by means of radon chamber.

  stosując format: