Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHROMIŃSKA-SZOSLAND
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Cukrzyca wyzwaniem dla zdrowia publicznego.
Tytuł angielski: Diabetes the challenge for public health.
Autorzy: Chromińska-Szosland Dorota T.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.646-650, bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób niezakaźnych na świecie. Przyjmuje już formę pandemii. Powoduje powstawanie przewlekłych powikłań ze stony niemal wszystkich narządów i układów, prowadząc do przedwczesnego inwalidztwa, zmniejszenia oczekiwanej długości życia, pogorszenia jego jakości i generując koszty opieki zdrowotnej. Przedwczesne inwalidztwo to utrata produktywności i rosnące obciążenie dla ubezpieczeń społecznych, co nie jest bez znaczenia wobec ciągłego niedoboru publicznych środków finansowych. Koszty opieki zdrowotnej związane z cukrzycą narastają z powodu zwiększającej się liczby chorych i rozwijających się powikłań. Działania prewencyjne w cukrzycy, zwłaszcza typu 2, stanowiącej około 90 proc. wszystkich przypadków tej choroby, mogą być właściwie ukierunkowane, ponieważ wiele czynników ryzyka jest dobrze poznanych. Prewencja wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż leczenie, ale wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne przynosi dopiero po dłuższym okresie czasu. Podejście do cukrzycy w Polsce powinno zmienić się z tradycyjnie medycznego na rzecz aktywnego działania prowadzonego z perspektywy szeroko pojętego zdrowia publicznego. Rosnąca potrzeba racjonalnej alokacji ograniczonych środków finansowych wymusza na politykach zdrowotnych szersze spojrzenie na największe zagrożenia zdrowotne, którymi w XXI wieku przestały być w Polsce choroby zakaźne, a stały się choroby cywilizacyjne, do których zalicza się cukrzyca. Skutki zdrowotne i ekonomiczne tych chorób są coraz bardziej dotkliwe nie tylko dla pojedynczego pacjenta, ale i dla całego społeczeństwa. Takie właśnie podejście jest charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych.

  Streszczenie angielskie: Diabetes in one of the most costly and burdensome chronic diseases of our time and is reaching pandemic proportions throughout the world. Diabetes is frequently associated with long-term complications causing damage or failure of various organs such as the eyes, kidneys and nerves. Premature disability in this group of patients results in the loss of productivity, increased morgidity and mortality rates, and higher health care costs. Health care costs of diabetes rise because of increasing number of newly diagnosed cases of diabetes and its complications. Preventive measures in diabetes especially type 2 accounting for 90 p.c. of cases worldwide can be properly applied because most of the risk factors are well known. Prevention is less costly financial resources than the treatment, but the measurable economic and social profits will be seen in the future. The management of diabetes should be changed from traditional medical to the activity of public health. Public health messages, health care professionals and health care systems should all encourage behaviour changes to achieve a healthy lifestyle that can prevent type 2 diabetes.


  2/2

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania metod distance learning do podyplomowego kształcenia lekarzy na przykładzie specjalizacji z medycyny pracy.
  Tytuł angielski: Distance learning in postgraduate training of professionals. Example of occupational medicine specialisation.
  Autorzy: Marcinkiewicz Andrzej, Cybart Adam, Chromińska-Szosland Dorota
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.330-334, bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szybki postęp nauk medycznych, rosnące oczekiwania społeczne oraz zwiększająca się konkurencja zawodowa stwarzają konieczność ciągłego doskonalenia podyplomowego lekarzy. Jednak organizowane najczęściej z daleka od miejsca zamieszkania kursy, szkolenia i zjazdy pochłaniają zbyt dużo czasu, aby w pełni wykorzystać ofertę edukacyjną. Jeśli dodać do tego koszty dojazdu, zakwaterowania oraz utracone korzyści związane z poświęconym czasem, wówczas coraz wyraźniej zarysowuje się potrzeba wypracowania nowych form przekazu wiedzy. Możliwość taką stwarzają wyjątkowo dynamicznie rozwijające się techniki multimedialne i upowszechnienie Internetu umożliwiające wyszukiwanie dowolnej informacji w krótkim czasie oraz równie istotną wymianę informacji słownej, obrazowej i dźwiękowej. Są one jednocześnie podstawowymi technologiami przekazu wiedzy w ramach cieszącego się coraz szerszym uznaniem i coraz częściej wykorzystywanego również przez polskie ośrodki edukacyjne kształcenia na odległość (distance learning). Już podczas stanowiących pierwszy i najważniejszy etap kształcenia podyplomowego specjalizacji lekarskich, ktorych wymogi formalne i jakościowe określone są w sposób normatywny, zarysowuje się możliwość wykorzystania tego typu technik w procesie nauczanie. Na przykładzie specjalizacji lekarskiej z zakresu medycyny pracy przedstawiono koncepcję kursu wprowadzającego metodę distance learning. Za wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych przemawiają stosunkowo niewielki ...

  Streszczenie angielskie: The rapid development of science, technology, economy and the society has one along with the wide recognition of lifelong education and learning society concepts. Scientific centres worldwide conduct research how to assess to the information of multimedia technology could bring about postive changes in our lives including improvement in education and the learning environment. Mankind development in confirmity with social progress nad sustainable development faces a new educational concept of learning society and open education in the information age, supported with multimedia and data processing technology. Constrains in resources availability for broadening the access to education had led to search for alternative, more time and cost-effective systems of education. One of them is distance learning, applied with success in many countries. The benefits of distance learning are well proven and can be extended to occupational medicine. Major advantages include: the integration of studies with work experience, flexibility, allowing studies to be matched to work requirements, perceived work and leisure timing, continuity of career progression. Likewise in Poland this form of education becomes more and more popular. The distance education systems have been seen as and investment in human resource development. The vast variety of courses and educational stages makes possible the modern method of knowledge to be easily accessible. Experience of the School of Public Health in ...

  stosując format: