Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHRAPKO
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kruroskopia z wykorzystaniem noża harmonicznego : doświadczenia własne
Autorzy: Karakuła Wacław, Chrapko M., Brakowiecki Franciszek
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.126-128, bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: The influence of nitroglycerin on myocardial 99mTc-Tetrofosfmin uptake defects in coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wpływ nitrogliceryny na regionalne zaburzenia wychwytu 99mTc-Tetrofosminy w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Tarkowska Anna, Cholewiński Witold, Widomska-Czekajska Teresa, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Wypych Marek, Chrapko Beata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.254-268, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych hemodializą - scyntygrafia kości i markery obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Metabolic abnormalities in patients treated with haemodialysis - skeletal scintigraphy and bone turnover markers.
  Autorzy: Chrapko Beata, Książek Andrzej, Bednarek-Skublewska Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.159-172, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa (ON) jest jednym z głównych problemów klinicznych u pacjentów hemodializowanych. Celem pracy była korelacja scyntygrafii kości z biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Materiał kliniczny stanowiło 23 pacjentów hemodializowanych w wieku od 33 do 72 lat. U wszystkich pacjentów określano we krwi stężenie: osteocalcyny (BGP), parathormonu (iPTH), á-2 mikroglobuliny (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH, metodami RIA, IRMA oraz chemiluminescencji. Ponadto przeprowadzono scyntygrafię kości metodą całego ciała, po 2,5 godzinach po dożylnej iniekcji MDP99mTc. Ocena scyntygrafii objemowała ocenę wzrokową oraz półilościową. Ocena półilościowa polegała na obliczeniu wskaźnika kość/tkanka K. Wskaźnik K w grupie osób hemodializowanych (HD) był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (GK) p 0,001. Wartości BGP, iPTH oraz á-2m w grupie HD były istotnie wyższe w porównaniu z normy. Natomiast stężenia rT3, FT4, TSH nie wykazywały istotnych odchyleń od normy. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy BGP i iPTH (r = 0,762, p 0,001) oraz BGP i rT3 (r = - 0,718, p 0,001) oraz pomiędzy iPTH i rT3 (r = -0,607, p 0,01) a także pomiędzy iPTH i FT4 (r = -0,607, p 0,01). Wykazano również istotną zależność pomiędzy wskaźnikiem K i iPTH oraz K i BGP. Wykazano istnienie zależności pomiędzy obrazem scyntygraficzym kości i oceną półilościową gromadzenia radioaktywnego MDP w układzie kostnym pacjentów hemodializowanych a biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Na ...

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy is one of the main problems in patients treated with haemodialysis. The aim of the study was a comparson between bone scintigraphy and biochemical markers of bone turnover. The study was performed in a group of 23 haemdialysed patietns aged 33-72 years. In all patients serum concentrations of osteocalcin (BGP), intact parathyroid hormone (iPTH), á-2 microglobulin (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH were measured using RIA, IRMA and chemilminescece methods. Whole-body bone scintigraphy was performed 2.5 h after injection of 740 MGq MDP99mTc. The quantification of bone images was performed using bone to soft tissue index - K. Index K was significantly higher in haemodialysed patients (HD) than in control group (GK) (p 0,01). In patietns with renal osteodystrophy serum BGP, iPTH and á-2m concentrations were markedly elevated as compared with the upper range of normal values. On the other hand rT3, FT3, FT4, TSH levels did not show any abnormal changes. There were signifciant correlations between BGP and iPTH (r = 0,762, p 0,001) and between BGP and rT3 (r = -0,718, p 0,001) and between iPTH and rT3 (r = -0,607, p 0,01) and and between iPTH and FT4 (r = -0,605, p 0,01). Significant correlations were found also between K on one hand and iPTH and BGP levels on the other. A significant relationship was found between visual and quantitative of bone scintigraphy and biochemical bone turnover markers. THe obtained results indicate that skeletal ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Urokinase plasminogen activator (uPA) and soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) serum level in patients with malignant lymphomas.
  Autorzy: Hus Iwona, Cioch Maria, Jawniak Dariusz, Mańko Joanna, Dmoszyńska Anna, Chrapko Marek, Hus Marek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.141-144, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: uPA and uPAR system play an important role in tumour invasion and metastasis. The aim of the study was evaluation of uPA and suPAR serum levels in patients with malignant lymphomas. We found, that uPA and uPAR levels were elevated in malignant lymphoma patients, and these values correlated with disease activity parameters.

  stosując format: