Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOROMAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich.
Tytuł angielski: An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population.
Autorzy: Klepacka Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.55-57, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the effectiveness of Fluor Protector, Carvitec and Seal & Protect in a caries prevention. The population of 12-years old children was treated in 3 months periods of time. After six and twelve months Fluor Protector occurred to be the most effective.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Use od Seal & Protect Varnish in reducing dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Bagińska Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.32-35, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów z ubytkami pochodzenia niepróchnicowego i z obnażeniem korzeni. Oceniano reakcję na bodźce termiczne, chemiczne i dotykowe według skali 4-stopniowej. Po 6 miesiącach wykazano wysoką skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych śliny osób z nadżerkami szkliwa.
  Tytuł angielski: The assessment of selected physiochemical characteristics of the saliva in patients with enamel erosions.
  Autorzy: Waszkiel Danuta, Choromańska Magdalena, Marczuk-Kolada Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.775-781, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych parametrów śliny u osób z nadżerkami szkliwa. Określono: odczyn, zdolności wydzielnicze, zawartość węglowodanów i fosforu nieorganicznego w ślinie. Dokonano również oceny jej pH po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym. Wyniki badania wykazały, że osoby z nadżerkami szkliwa cechował niższy wskaźnik wydzielania śliny o niższym pH, ale wyższą zawartością wodorowęglanów i fosforu nieorganicznego w porównaniu do osób bez nadżerek. Podwyższona koncentracja wodorowęglanów i fosforu nieograniczonego może wskazywać na stalą stymulację układu buforowego śliny osób z nadżerkami. Analiza odczynu śliny po zakwaszeniu sokiem grejfrutowym wskazuje na niższe wartości pH śliny osób z nadżerkami w czasie trwania eksperymentu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess selected parameters of the saliva in patients with enamel erosions. The pH, salivary flow rate and level of bicarbonates and inorganic phosphates in the saliva were evaluated. The pH of the saliva was also assessed aft er acidifying it with graprfruit juice. The results of the study showed that the saliva in patients with enamel erosions was characterized by a lower pH and lower salivary flow rate, but a higher level of bicarbonates and inorganic phosphates. The increased concentration of biocarbonates and inorganic phosphates may suggest a constant stimulation of the salivary buffer system in patients with enamel erosions. An analysis of the pH of the saliva following its acidification with grapefruit juice suggests a lower pH of the saliva in patients with enamel erosion during the experiment.

  stosując format: