Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHORĄŻY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Złożoność procesu nowotworowego
Autorzy: Chorąży M.
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[257-258] - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna
  Autorzy: Bartnik Ewa, Chorąży Mieczysław, Fikus Magdalena, Gajewski Wacław, Jachymczyk Witold, Jerzmanowski Andrzej, Krzanowska Halina, Lipińska Barbara, Ostoja-Zagórski Włodzimierz, Staroń Krzysztof, Stępień Piotr, Szala Stanisław, Taylor Alina, Taylor Karol, Węgleński Piotr
  Opracowanie edytorskie: Węgleński Piotr (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 497, [3] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  3/9

  Tytuł oryginału: Program stypendialny dla sąsiadów ze Wschodu.
  Tytuł angielski: Stipend program for Eastern Europe.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.235-236, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Kazimierz Dux - uczony, nauczyciel i człowiek.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław, Dux Anna, Steffen Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.7-16, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Dux
 • Kazimierz 1915-2001


  5/9

  Tytuł oryginału: Naprawa uszkodzeń DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) - związek z ryzykiem zachorowania na nowotwory.
  Tytuł angielski: Nucleotide excision repair, NER - a relationship with cancer risk.
  Autorzy: Butkiewicz Dorota, Rusin Marek, Pawlas Małgorzata, Czarny Małgorzata, Chorąży Mieczysław
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (4) s.485-498, tab., bibliogr. [49] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: DNA damage repair, responsible for maintaining the genome integrity, plays a central role in cancer biology. Individual DNA reapir capacity is genetically determined. Inherited defect in nucleotide excision repair (NER) genes leads to three distinct and extreamely rare disorders: xeroderma pigmentosum, associated with high risk of skin cancer, Cockayne syndrome, and trichothiodystrophy. The recently identified common polymorphism in several NER genes may also influence a risk of cancer in general population. The review presents current knowledge about a role of genetic variation of NER genes in cancer predisposition.


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka hipoksemii tętniczej podczas zabiegów wideotorakoskopowych.
  Tytuł angielski: Assessment of risk factors of hypoxemia during one lung ventilation.
  Autorzy: Tyczka Joanna, Wołowicka Laura, Dyszkiewicz Wojciech, Nadolski Jacek, Skrzypczak Mariusz, Chorąży Zofia
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.13C-16C, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wartościami PaO2 podczas wentylacji jednego płuca (OLV) a przedoperacyjnymi danymi demograficznymi, spirometrycznymi i gazometrycznymi chorych oraz wybranymi parametrami mechaniki oddechowej podczs operacji. Badaniem objęto 90 chorych poddanych planowanym zabiegom wideotorakoskopowym. Hipoksemia tętnicza wystąpiła u 16 proc. chorych podczas OLV. Korelację z PaO2 podczas OLV wykazywały: BMI, PaO2 podczas wentylacji obu płuc, ciśnienia szczytowe, średnie i plateau w drogach oddechowych podczas OLV oraz podatność statyczna płuc i klatki piersiowej (p 0,05). W przypadki BMI i wartości ciśnień w drogach oddechowych występowała korelacja ujemna, w przypadku PaO2 podczas wentylacji obu płuc i podatności statycznej - dodatnia. Stwierdzono, że otyłość chorego stanowi istotny czynnik ryzyka hipoksemii tętniczej podczas OLV, a duże znaczenie dla utlenowania ma dobór parametrów wentylacji.

  Streszczenie angielskie: Hypoxemia during one lung ventilation (OLV) is a common problem. The aim of the study was to analyze the correlation between PaO2 during OLV and preoperative demographic, spirometric and loboratory data and selected respiratory mechanic parameters in 90 adult patients scheduled for videothoracoscopic surgery. Arterial hypoxemia occurred in 16 p.c. of cases. We found correlation between PaO2 during OLV and BMI, PaO2 before OLV, peak, mean plateau airway pressures and static compliance. Obesity was identified as a significant risk factor for hypoxemia.


  7/9

  Tytuł oryginału: Biologia molekularna chorób nowotworowych - oczekiwania, możliwości, granice.
  Tytuł angielski: Molecular biology of cancer - expectations, possibilities, limitations.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.512-517 - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Zbudujemy wielki Instytut - spotkania z Profesorem Koszarowskim.
  Autorzy: Chorąży Mieczysław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.534-535, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002

  Temat korporatywny:
 • Centrum Onkologii
 • Instytut Onkologii w Warszawie


  9/9

  Tytuł oryginału: Biochemia Harpera
  Autorzy: Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W.
  Opracowanie edytorskie: Kokot Franciszek (red.), Koj Aleksander (red.), Aleksandrowicz Zenon (tł.), Chorąży Mieczysław (tł.), Kiliańska Zofia Maria (tł.), Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia (tł.), Kokot Franciszek (tł.), Krajewska Wanda Małgorzata (tł.), Kucharz Eugeniusz (tł.), Lewandowicz Andrzej (tł.), Lewartowski Bohdan (tł.), Lipińska Anna (tł.), Vetulani Jerzy (tł.), Węglarz Ludmiła (tł.), Wilczok Tadeusz (aut.), Wilczok Adam (aut.), Żydowo Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1132 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Harper's biochemistry
  Sygnatura GBL: 736,537

  stosując format: