Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOMYSZYN-GAJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Próchnica zębów - przegląd metod diagnostycznych.
Tytuł angielski: Dental caries - a review of the diagnostic methods.
Autorzy: Chomyszyn-Gajewska Maria, Stachura Magdalena
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.19-21, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono różne metody diagnostyki próchnicy zębów. Przedstawiono ich przydatność, możliwości, zalety i wady w rozpoznawaniu wczesnych i zaawansowanych zmian.

  Streszczenie angielskie: After reviewing the articles concerning the subject, various methods of the dental caries diagnostics have been discussed. The discussion was accompanied by the presentation of the usefulness of the methods and possibilities they offer along with their advantages and disadvantages in the diagnostic of the early and advanced changes.


  2/8

  Tytuł oryginału: Obraz jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii nowotworów.
  Tytuł angielski: The state of the oral cavity in patients undergoing chemotherapy.
  Autorzy: Kęsek Barbara, Darczuk Dagmara, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.27-30, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, obraz zmian występujących w jamie ustnej u chorych poddawanych chemioterapii w przebiegu leczenia choroby nowotworowej. Zmiany te stanowią powikłanie terapii z użyciem cytostatyków. Przebiegają one najczęściej w postaci zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, do którego dołączają się wtórne infekcje grzybicze, bakteryjne i wirusowe. Aby złagodzić skutki ewentualnych powikłań występujących w jamie ustnej po zastosowaniu chemioterapii, pacjent powinien być objęty interdyscyplinarną opieką lekarską i pozostawać pod kontrolą lekarza stomatologa.


  3/8

  Tytuł oryginału: Morfologiczne badania zębów z klinicznym rozpoznaniem dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: Morphological examination of teeth with a clinical diagnosis of dentinal dysplasia type I.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.547-552, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano morfologiczne badanie zębów w mikroskopie optycznym i skaningowym elektronowym z rozpoznaną u dziewczynki dysplazją zębiny typu I. Uzyskano następujące wyniki. Szkliwo zębów wykazywało nieznaczne zmiany. W zębinie korony zęba stwierdzono natomiast zaburzenia procesu mineralizacji i nieprawidłowości struktury zębiny.

  Streszczenie angielskie: A morphological examination of the teeth was undertaken in a girl with dentinal dysplasia type I, using an optic and scanning microscope. The following results were obtained: the tooth enamel showed very insignificant changes, whereas in the dentine of teeth, disturbances of the mineralisation process and abnormalities of the dentine structure were observed.


  4/8

  Tytuł oryginału: Znamię gąbczaste białe - opis przypadków.
  Tytuł angielski: White sponge naevus - a case report.
  Autorzy: Zarzecka Joanna, Chomyszyn-Gajewska Maria, Zapała Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.641-646, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki znamienia gąbczastego białego występującego rodzinnie u pacjenta A. R., lat 11 i jego matki M. R. B, lat 47. Wykwity w jamie ustnej stwierdzono zaraz po urodzeniu. Obejmowały one błonę śluzową policzków, sklepienie przedsionka jamy ustnej, okolicę podjęzykową, grzbiet oraz boki języka. Miały charakter białych, gąbczastych, płatowatych wykwitów o tendencji do złuszczania się. Wykonane badania dodatkowe: bakteriologiczne, mykologiczne, cytologiczne rozmazu z policzka oraz histopatologiczne pobranego wycinka potwierdziły postawione rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: Two cases of white sponge naevus have been described, occurring in 11-year-old A. R. and his 47-year-old mother M. R. B. The lesions were observed in the oral cavity on birth. They were found on the buccal mucosa, the oral vestibule, the sublingual area and on the dorsum and sides of the tongue. The lesions were white, spongy, with a folded surface and a tendency to desquamate bacteriological, mycological, cytological and histological examinations confirmed the diagnosis.


  5/8

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań klinicznych i histologicznych w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: A comparison of the results of clinical and histopathological studies in the diagnosis of diseases of the oral mucosa.
  Autorzy: Sendur Anna, Gawrzewska Bożena, Knychalska-Karwan Zofia, Ciesielska Marta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.40-41, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie porównawczej wyników badania klinicznego i histopatologicznego poddano 46 przypadków zmian na błonie śluzowej jamy ustnej z rozpoznaniem: leukoplakia - 22, owrzodzenia - 15, zmiany rozrostowe - 9. Lokalizacja zmian była następująca: błona śluzowa policzków - 20, języka - 15, warg - 9 i podniebienia twardego - 2. Zgodność wyników badania klinicznego i histopatologicznego uzyskano w 93,48 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: A comparative study of the results of clinical and histopathological studies was carried out in 46 cases of changes in the oral mucosa diagnosed as: leukoplakia - 22, ulceration - 15, proliferation changes - 9. The location of these lesions were as follows: cheek mucosa - 20, tongue - 15, lips - 9 and hard palate - 2. Similar clinical and histopathological results were obtained in 93.48 p.c. of cases.


  6/8

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych z zastosowaniem białek matrycy szkliwa i podnabłonkowego przeszczepu tkanki łącznej - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of gingival recession using enamel matrix proteins and subepithelial connective tissue graft - preliminary report.
  Autorzy: Jurczyński Witold, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.143-147, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności zabiegu pokrycia pojedynczych recesji dziąsłowych z zastosowaniem techniki koperty nadokostnowej oraz przeszczepu ponadbłonkowej tkanki łącznej wg. Bruno, z użyciem białek matrycy szkliwnej - Emdogain**R. Leczeniu poddano 5 zębów z recesjami (4 przypadki) i II (1 przypadek) klasy wg klasyfikacji Millera. Wskaźniki kliniczne oceniono po 6 i 12 m-cach. W wyniku przeprowadzonych zabiegów otrzymano po 6 m-cach 92,5 proc. pokrycia recesji, a po 12 m-cach - 87,5 proc. U wszystkich pacjentów uzyskano dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an introductory evaluation of the effectiveness of the treatment of covering single recession using the envelope technique and subepithelial soft tissue graft transplant according to Bruno, using enamel matrix proteins - Emdogain**R. The treatment was carried out on five teeth with recession I (four cases) and recession II (one case) by Miller classification. The clinical parameters were evaluated after 6 and 12 months. The treatments resulted in 92.5 p.c. covering of recession after 6 months and 87.5 p.c. after months. A good cosmetic effect was obtained in all patients.


  7/8

  Tytuł oryginału: Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży - sanacja jamy ustnej, diagnostyka i leczenie stanów chorobowych u ciężarnych.
  Autorzy: Pytko-Polończyk Jolanta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.20-22, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, możliwości diagnostyki i leczenia pacjentek ciężarnych zgłaszających się do lekarza stomatologa. Omówiono zasady postępowania w leczeniu zachowawczym, w tym także endodontycznym. Poruszpno problemy dotyczące przyzębia i błony śluzowej.


  8/8

  Tytuł oryginału: Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży.
  Autorzy: Grabska Agnieszka, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.19-20, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: