Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOMICZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na zagrożenie bronią biologiczną.
Tytuł angielski: Modern views on the threat of biological weapons.
Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Streszczenie polskie: Obecnie narasta zagrożenie terroryzmem z użyciem czynników biologicznych. W pracy przedstawiono najbardziej prawdopodobne patogeny, które mogą być użyte w ataku terrorystycznym oraz metody ich zastosowania, a także zasady postępowania w takich przypadkach. Omówiono uregulowania prawne umożliwiające przeciwdziałanie bioterroryzmowi, obowiązujące w niektórych krajach. Podkreślono konieczność zorganizowania w Polsce sprawnego systemu obrony przed bronią biologiczną oraz określono zasady, jakim powinien odpowiadać.

Streszczenie angielskie: Presently, the threat is increasing of terrorist acts with the use of biological agents. In the paper the most probable pathogens which could be used in a bioterrorist attack, methods of their use and principles of management of such cases are presented. Legal regulations, in force in certain countries, are discussed, making possible counteracting bioterrorist actions. The need is stressed of creation in Poland of an efficient system of defense against biological weapons and its principles are described.


2/4

Tytuł oryginału: Bioterroryzm : zasady postępowania lekarskiego
Autorzy: Chomiczewski Krzysztof, Kocik Janusz, Szkoda Marek Tomasz
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 220, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,698

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne


  3/4

  Tytuł oryginału: Istota bioterroryzmu.
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.37-40, bibliogr. 14 poz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wąglik jako element bioterroryzmu. Opracowanie przeglądowe ze szczególnym uwzględnieniem leczenia operacyjnego].
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.94-95 - Tł. artyk z czas. Annals of Surgery 2002; 236 : 9-16
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: