Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOMICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na zagrożenie bronią biologiczną.
Tytuł angielski: Modern views on the threat of biological weapons.
Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Streszczenie polskie: Obecnie narasta zagrożenie terroryzmem z użyciem czynników biologicznych. W pracy przedstawiono najbardziej prawdopodobne patogeny, które mogą być użyte w ataku terrorystycznym oraz metody ich zastosowania, a także zasady postępowania w takich przypadkach. Omówiono uregulowania prawne umożliwiające przeciwdziałanie bioterroryzmowi, obowiązujące w niektórych krajach. Podkreślono konieczność zorganizowania w Polsce sprawnego systemu obrony przed bronią biologiczną oraz określono zasady, jakim powinien odpowiadać.

Streszczenie angielskie: Presently, the threat is increasing of terrorist acts with the use of biological agents. In the paper the most probable pathogens which could be used in a bioterrorist attack, methods of their use and principles of management of such cases are presented. Legal regulations, in force in certain countries, are discussed, making possible counteracting bioterrorist actions. The need is stressed of creation in Poland of an efficient system of defense against biological weapons and its principles are described.


2/7

Tytuł oryginału: Wiadomości Parazytologiczne
Tytuł polski: Protokół Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się w Łodzi dnia 7 września 2001 r.
Opracowanie edytorskie: Grzeszczuk Anna (Oprac.), Nowosad Piotr (oprac.), Wędrychowicz Halina (oprac.), Rocka Anna (oprac.), Bielecki Aleksander (oprac.), Niewiadomska Katarzyna (oprac.), Kazubski Stanisław L. (oprac.), Sulgostowska Teresa (oprac.), Chomicz Lidia (oprac.), Jabłonowski Zbigniew (oprac.).
Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.101-130, tab.
Sygnatura GBL: 303,658

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne


  3/7

  Tytuł oryginału: Comparative studies on the occurrence of protozoans, bacteria and fungi in the oral cavity of patients with systemic disorders.
  Autorzy: Chomicz Lidia, Piekarczyk Janusz, Starościak Bohdan, Fiedor Piotr, Piekarczyk Barbara, Szubińska Dorota, Zawadzki Paweł J., Walski Michał
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.147-153, il., bibliogr. s. 152-153
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the oral cavity status with the species composition of microorganisms colonizing the mounth of patients with or without systemic diseases. Seventy-seven men and women, 19 to 65-years-old, of four groups: hemodialyzed patients (HD), kidney allograft recipients (Tx), congenitally disordered (Cd) and control (C) patients (without systemic diseases) were examined clinically for the oral cavity status and the microorganisms occurring in the mounth were identified. Swabs and samples taken from dental plaques, pockets and periodontium were used for light and electron microscopical studies as well as for protozoan, bacterial and fungal cultures. Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax were found in the HD, Tx, Cd and C groups (top prevalence 14, 14, 87.5 and 25 p.c. respectively); free-living amoebae (with some features of Acanthamoeba sp.) also occurred in several cases. Staphylococcus aureus bacteria were found in 66 p.c. of Cd patients infected with the protozoans. Numerous fecal bacteria and/or fungi Candida albicans have been observed in 41-51-year-old Cd and HD patients. In all patient groups, it was the 41-51-year-olds who showed the highest prevalence of protozoans, bacteria and fungi. The results indicate that metabolic disabilities favour pathological changes in periodontal tissues and may influence the species composition of mixed protozoan, bacterial and/or fungal infections in various ways, in patients with different systemic diseases.


  4/7

  Tytuł oryginału: Bioterroryzm : zasady postępowania lekarskiego
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof, Kocik Janusz, Szkoda Marek Tomasz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 220, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne


  5/7

  Tytuł oryginału: Biomarkery w kardiologii : współczesne i przyszłe zastosowanie
  Opracowanie edytorskie: Adams Jesse E. (red.), Apple Fred S. (red.), Jaffe Allan S. (red.), Wu Alan H. B. (red.), Rzeuski Ryszard (tł.), Chomicz Janusz (tł.), Kornacewicz-Jach Zdzisława (tł.), Wojtarowicz Andrzej (tł.), Kossuth Irmina (tł.), Przybycień Krzysztof (tł.), Peregud-Pogorzelska Małgorzata (tł.), Płońska-Gościniak Edyta (tł.), Drechsler Danuta (tł.), Dryja Tomasz (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, XII, [1], 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,830

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Istota bioterroryzmu.
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioteroryzmu s.37-40, bibliogr. 14 poz. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  7/7

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wąglik jako element bioterroryzmu. Opracowanie przeglądowe ze szczególnym uwzględnieniem leczenia operacyjnego].
  Autorzy: Chomiczewski Krzysztof
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.94-95 - Tł. artyk z czas. Annals of Surgery 2002; 236 : 9-16
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: