Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOMICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Dental status in type 2 diabetics.
Autorzy: Chomicki Paweł, Juszczyk-Popowska Barbara, Chruściel Barbara, Popowski Wojciech
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.18-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this study the oral health of 249 patients from the Warsaw region, with well controlled diabetes mellitus was analysed. The patients were divided into three groups according to age; 35-44, 55-64 and 65-74. The control group consisted of 266 healthy subjects in the same age groups. The patients under care were examined using standard methods recommended by the WHO: DMFT index and Dental Treatment Index. The results were compared with control groups and between age groups. The dental health in both group was unsatisfactory. The DMFT index was higher in the diabetics, but the difference was not statistically significant. The most frequent dental treatment needs were for partial dentures, and the next most frequent, for restorative treatment of dental caries.


  2/3

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego.
  Tytuł angielski: Anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons.
  Autorzy: Śmigielski Robert, Chomicki-Bindas Piotr
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.33-39, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcja uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu pasma centralnego więzadła rzepki wydaje się być najczęściej stosowaną techniką. Wiąże się ona jednak z częstymi dolegliwościami. Użycie złożonego na pół ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego mocowanych implantem poprzecznym w kości udowej (technika cross-pin fixation) zapewnia najmoceniejsze mocowanie kości udowej, wiąże się także z niewielkim ryzykiem dolegliwości pooperacyjnych. Zastosowanie takiego mocowania w kości udowej i śruby interferencyjnej w kości piszczelowej umożliwia natychmiastowe obciążanie i wdrożenie agresywnego programu rehabilitacji. Zaletami ścięgien mięśnia półścięgnistego i smukłego jest dobra dostępność materiału do przeszczepu, niewielkie cięcie zapewniające dobry efekt kosmetyczny, niewielkie dolegliwości z miejsca pobrania. Wyniki odległe są porównywalne z rekonstrukacjami z użyciem innych materiałów.

  Streszczenie angielskie: Anterior cruciate ligamnet reconstruction using bone-patellar tendon-bone (BPTB) autograft seems to be the most widely used technique. It is frequently complicated by the donorsite morbidity and is at risk of extensor mechanism disorders. Use of quadrupled hamstring tendons with cross-pin femoral implant provides stronger fixation than nay other technique and is less frequently associated with postoperative complications. Use of this technique together with interference screw tibial fixation allows immediate weight bearing and introduction of agressive rehabilitation program. The advantages of hamstrings are superficial location and easy harvesting, small incision with good cosmetic effect, low donor-site morbidity. Late postoperative results are comparable with reconstructions using other materials.


  3/3

  Tytuł oryginału: The influence of diazepam on the behaviour of rabbits in spontaneous conditions.
  Tytuł polski: Wpływ diazepamu na zachowanie królików w warunkach spontanicznych.
  Autorzy: Czabak-Garbacz Roża, Cygan Beata, Chomicki Mariusz, Khonicheva Natalia M.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.264-270, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Praca dotyczyła popularnie używanego leku - diazepamu, znanego także pod nazwą handlową Relanium. Testowano dwie dawki leku: 0.2 mg/kg oraz 1 mg/kg przez okres dwóch godzin na grupach królikoów liczących po dziesięć zwierząt. Obserwacja prowadzona była w spokojnym środowisku laboratorium po uprzednim jednogodzinnym okresie adaptacji. W strukturze zachowania wyróżniono szereg faz: obserwację czynną, obserwację bierną, komfort, naprężenie, gruming, jedzenie i picie. Obie dawki diazepamu wyeliminowały całkowicie fazę naprężenia oraz wywołały podobne zmiany w innych fazach zachowania, jednak ich czas i siła działania były różne. Dawka mniejsza w pierwszej godzinie w statystycznie istotny sposób wydłużyła fazę komfortu kosztem skrócenia czasu obserwacji czynnej i biernej. W drugiej godzinie zachowała te same tendencje, chociaż bez statystycznej istotności. Dawka większa spowodowała podobne zmiany zachowania, istotne statystycznie zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie, ale ich natężenie było silniejsze niż po mniejszej dawce. Zaobserwowane zmiany zachowania królików w warunkach spontanicznych potwierdzają przeciwlękowe, uspokajające oraz zwiotczające właściwości diazepamu.

  Streszczenie angielskie: The study dealed with a popular drug diazepam also known as Relanium. Two doses of the substance were tested: 0.2 mg/kg and 1 mg/kg. The experiment was carried out on 10-rabbit groups for two hours. The animals were observed in peaceful environment of the laboratory after one hour of adaptation. There were distinguished a few phases of behaviour: active and passive observation, comfort, tension, grooming, food and water intake. Both doses eliminated completely the tension phase. Changes in other phases were similar to each other but depending on the dose there were differences in strength and duration. The smaller dose caused significant prolongation of the comfort phase at the expense of active and passive observation time decrease during the first hour of observation. The second hour trends were not changed but lost their statistical relevance. The changes caused by the bigger dose were almost identical and they were statistically significant during both hours of the experiment, but their amplitude was stronger than that caused by the lower dose. The outcome of the experiment confirms anxiolytic, sedative and miorelaxant properties of diazepam.

  stosując format: