Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOLEWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ligandy receptorów somatostatynowych w diagnostyce i terapii radioizotopowej w onkologii.
Tytuł angielski: Somatostatin receptors ligands in radionuclide diagnosis and therapy in oncology.
Autorzy: Cholewiński Witold, Tarkowska Anna
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.227-234, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele nowotworów określanych tradycyjnie jako neuroendokrynne lub nie-neuroendokrynne wykazuje podwyższoną ekspresję receptorów somatostatynowych. Znaczenie kliniczne obecności tego typu receptorów w komórkach nowotworów znacznie wzrosło, wraz z wprowadzeniem do diagnostyki i terapii tych schorzeń znakowanych analogów somatostatyny oraz nie-radioaktywnych analogów w leczeniu objawów towarzyszących niektórym nowotworom. Współczesna klasyfikacja wyróżnia 5 typów receptorów somatostatynowych sst1-sst5. Każdy z receptorów jest produktem jednego genu, a ekspresja danego typu receptora uzależniona jest od pochodzenia i rodzaju nowotworu. Metody identyfikacji receptorów somatostatynowych in vitro opierają się obecnie głównie na technikach inżynierii genetycznej. Większość nowotworów wykazuje wysoką ekspresję receptora typu sst2, a jedynie nieliczne- pojedynczego receptora innego typu. Synteza analogów somatostatyny, pozbawionych niektórych właściwości somatostatyny naturalnej, pozwoliła na wykorzystanie podwyższonej ekspresji receptorów somatostatynowych w komórkach niektórych nowotworów do ich obrazowania in vivo. W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki wiele stabilnych analogów somatostatyny, takich jak aktreotyd, lanreotyd, vapreotyd oraz depereotyd. Badania farmakologiczne wykazały wysokie powinowactwo naturalnej somatostatyny do wszystkich typów receptorów, natomiast analogi somatostatyny wiążą się z poszczególnymi typami receptorów w różnym stopniu. Obecnie za ...

  Streszczenie angielskie: Various tumors, referred to as either neuroendocrine or non-neuroendocrine, express a high number of somatostatin receptors. The presence of these receptors has been shown to be of clinical importance since radio-labeled somatostatin analogues have been used for tumor diagnosis and radiotherapy while non-radioactive analgues are applied for the treatment of tumour-associated symptoms. Recently, five different types of human somatostatin receptors have been identified and named sst1-sst5. Each sst is the product of single gene and the expression of receptor subtypes has been reported to be dependent on the origin and type of tumor. A great majority of studies on sst receptors are based on molecular in vitro identification methods such as the very sensitive RT-PCR technique. A majority of tumors predominantly express the sst2 receptor subtype while only few express other subtypes alone. The introduction of labeled somatostatin analogues, more resistant to degradation than somatostatin itself, enabled in vivo visualization of tumors with high expression of somatostatin receptors. Recently many new stable somatostatin analogues, such as octreotide, lancreotide, vapreotide and depreotide have been introduced as diagnostic tracers. Pharmacological studies have shown a high affinity of somatostatin to all receptor subtypes, whereas somatostatin analogues bind to different subtypes with different affinity. Of somatostain to all receptor subtypes, whereas somatostatin ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego złamania bliższej nasady kości ramiennej u chorych powyżej 60 roku życia
  Autorzy: Bienek Tomasz, Kusz Damian, Dudko Sławomir, Cholewiński Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.171-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem trzpieni w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected issues associated with cement and non-cement pins fixation in hip joints total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Cholewiński Jerzy
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.152-156, il., bibliogr. 38 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono wybrane problemy dotyczące stabilizacji części udowej endoprotezy stawu biodrowego. Omówiono uwarunkowania związane z cementowym i bezcementowym zamocowaniem komponenty. Podkreślono szczególne znaczenie uzyskania hermetycznego połączenia bezpośredniego (osteointegracji) cementu kostnego lub trzpienia z tkanką kostną, stanowiącego ważny czynnik prognozujący długotrwałą wydolność funkcjonalną sztucznego stawu.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature, selected problems concerning stabilisation of hip joint femoral part endoprosthesis have been presented. Conditionings connected with cement and non-cement fixation have been discussed. significant importance of obtaining hermetic direct connection (osteointegration) of osseous cement or pin with osseous tissue being an important factor prognosticating long lasting functional efficacy of artificial joint, has been empahasized.


  4/5

  Tytuł oryginału: Effect of biventricular pacing on heart function evaluated by gated blood pool study in patients with end-stage heart failure.
  Autorzy: Cholewiński Witold, Tarkowska Anna, Kutarski Andrzej, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Oleszczak Krzysztof
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.155-157, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Biventricular cardiac paacing has been used as a complementary from of therapy in patients with severe heart failure. The aim of this study was to evaluate the effect of the synchronous stimulation of both ventricles on the heart function measuremed by gated blood pool study (GBP). Material and methods: Ten patients (9 men and 1 woman aged 53-74 years) with end-stage heart failure (HF) were studied. In all patients lon-term biventricular pacing (BV) was applied. The obtained results were compared with single-chamber stimulation in 5 patients and with sinus rhythm (SR) in 8 patients. All patients underwent repeated GBP with RBC labelled with 740 MBq of 99 mTc-pertechnetate. The LVEF was calculated according to the standard method based on the count rates. Phase analysis was performed with the standard method using first Fourier element. Results: Clinically in almosst all patients moderate to important symptomatic improvement has been observed. The analysis of LVEF values revealed that BV pacing resulted in significantly higher values only in comparison with SR (21.6 p.c. ń 10.3 v. 20.1 p.c. ń 10.1 ; p 0.05). The phase sshift between both ventricles by BV pacing was positive and similar to that obtained with SR and RV stimulation (14.0ř ń 29.6 v. 13.4ř ń 37.6 and 7.4ř ń 26.5 v. 6.0ř ń 17.1 respectively). However, incomparison with LV pacing, BV stimulation revealed a change of dominant connduction abnormalities with a delay of RV contraction in relation to LV (9.0ř ń 17.5 v. -3..0ř ń 11.4)...


  5/5

  Tytuł oryginału: The influence of nitroglycerin on myocardial 99mTc-Tetrofosfmin uptake defects in coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wpływ nitrogliceryny na regionalne zaburzenia wychwytu 99mTc-Tetrofosminy w chorobie niedokrwiennej serca.
  Autorzy: Tarkowska Anna, Cholewiński Witold, Widomska-Czekajska Teresa, Stefaniak Bogusław, Poniatowicz-Frasunek Ewa, Wypych Marek, Chrapko Beata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.254-268, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: