Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOJNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępy w rozumieniu podłoża kardiomiopatii przerostowej].
  Autorzy: Chojnowska Stefania Lidia
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.262-265 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka


  3/10

  Tytuł oryginału: Postępy i bezpieczeństwo leczenia hiperlipidemii.
  Tytuł angielski: Progress and safety in hyperlipidemias treatment.
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.38-47, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The main progress in hyperlipidemia treatment we owe to introducing statins into wide clinical use. The paper presents the beneficial of statins in prevention of cardiovascular diseases. The safety of statins therapy was discussed.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia atorwastatyną pacjentów z hiperlipidemią typu II na wybrane parametry hemostazy.
  Tytuł angielski: The effect of atorvastatin therapy on hemostatic parameters in patients with hiperlipidemia type II.
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Broncel Marlena, Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.72-79, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii atorwastatyną na wybrane czynniki hemostazy (agregację płytek, stężenie fibrynogenu, antygenu t-PA i PAI-1) u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 20 chorych i 15 zdrowych ochotników. Po aktywnym leczeniu obserwowano korzystne zmiany lipdogramu (istotne obniżenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów), zmniejszenie agregacji płytek indukowanej ADP. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian w poziomie antygenu PAI-1. Terapia atorwastatyną spowodowała wzrost stężenia fibrynogenu i obniżenie poziomu antygenu t-PA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the effect of atorvastatin therapy on platelet aggregation, concentration of PAI-1, t-PA and fibrinogen in patients with hyperlipidemia type II. The study involved 20 patients with hyperlipidemia type II and 15 healthy. Although atorvastatin effecively lowered total cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydes concentration, platelet aggregation induced by ADP, no effect on the elevated antigen levels of PAI-1 was observed. After 8 week active treatment significant increase of fibrinogen concentration and decrease of antigen t-PA level were noticed.


  5/10

  Tytuł oryginału: Działalność prof. Haliny Adamskiej-Dyniewskiej jako przewodniczącej Komisji Farmakologii Klinicznej KTD PAN.
  Tytuł angielski: The activity of Profesor Halina Adamska-Dyniewska as Clinical Pharmacology Comittee President.
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.80-81
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Adamska-Dyniewska
 • Halina 1930-2001


  6/10

  Tytuł oryginału: Dynamika zaburzeń autystycznych u 13-letniego chłopca - opis przypadku
  Tytuł angielski: The dynamics of autistic disorders in a thirteen-year-old boy - a case study.
  Autorzy: Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.467-476, bibliogr. 14 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: This article present the case of a thirteen-year-old boy suffering from autistic disorder. Special attention is paid to the occurrence of social and communicative deficiencies combined with cognitive disturbance which limit possibility of the austic person to conducts a normal life. The inability to attain the coherence between various development aspects connected with different disharmonies is presented. There are distinctive disorders in respect to socialisation. The difficulties in understanding and anticipating the social environment complexity may disturb the dynamics of behaviour and release the tendency to social withdrawal, isolation and passiveness.


  7/10

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w monitorowaniu zabiegu alkoholowej ablacji tętnicy przegrodowej w zawężającej kardiomiopatii przerostowej.
  Tytuł angielski: The role of contrast echocardiography in monitoring of alcohol septal myocardial ablation in hypertrophic obstructive.
  Autorzy: Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Chojnowska Lidia, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.370-371, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Wpływ simwastatyny i atorwastatyny na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią z normo- lub hiperhomocysteinemią.
  Tytuł angielski: The effect of simvastatin and atorvastatin on lipids peroxidation in erythrocyte membrane and haemostatic parameters in hyperlipidemic patients with normo and hyperhomocysteinemia.
  Autorzy: Marczyk I., Wojsznis W., Chojnowska-Jezierska J., Koter M.
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.170-176, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższony poziom homocysteiny we krwi ma działanie cytotoksyczne, wywołuje stres oksydacyjny, promuje rozwój zakrzepów. Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii wybranymi statynami (atorwastatyną i simwastatyną) na poziom produktów peroksydacji lipidów w błonach erytrocytów, lipoproteiny (a) i fibrynogenu w surowicy u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 72 pacjentów, których podzielono na dwie grupy w zależności od wyjściowego stężenia homocysteiny w surowicy: Grupa 1 - 50 pts z normohomocysteinemią (Hcy 14 ćmol/l, grupa 2 - 22 pts z hiperhomocysteinemią (Hcy ň 14 ćmol/l). Po leczeniu statynami obserwowano istotne obniżenie poziomu produktów peroksydacji, przy czym w grupie z normohomocysteinemią stopień produktów perolksydacji lipidów był istotnie większy od stopnia ich obniżenia w grupie z hiperhomocysteinemią.

  Streszczenie angielskie: The elevated blood level of homocysteine facilitates atherosclerosis progression and is proved to be independent risk factor for myocardial infarction and cerebral stroke. The aim of the study was to evaluate the effect of 8-weeks statin therapy (simvastatin and atorvastatin) on lipids peroxidation in erythrocyte membrane, fibrinogen and lipoprotein (a) serum concentration. The study involved 72 patients with hyperlipidemia type II. Patients were divided into groups: group 1 - 50 pts with the initial homocysteine concentration 14 ćmol/l, group 2 - 22 pts with Hcy ň14 ćmol/l. In both group was observed peroxidation lipids decrease after therapy but much higher in patients with normohomocysteinemia than in group with hiperhomocysteinemia.


  10/10

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności treningu umiejętności poznawczych w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Effectiveness of cognitive skills training in schizophrenia.
  Autorzy: Nieznański Marek, Czerwińska Monika, Chojnowska Agnieszka, Walczak Sławomir, Duński Witold
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.745-757, tab., bibliogr. 50 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: This study evaluated methods for improving cognitive skills of patients with schizophrenia. Method: Subjects in the experimental group received 12 sessionsof practice with various cognitive tasks, while patients in the control group participated in sessions of psychoeducation. Results: Cognitive assessment before and after the study phase showed that patients in the experimental group had made significantly more improvement than the control group. Both groups improved on the insight scores, however reductions in the level of psychopathology were less tangible.

  stosując format: