Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOJNACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Gastroenterologiczne problemy chorób czynnościowych w praktyce lekarza rodzinnego.
Tytuł angielski: Gastrointestinal problems of the functional diseases in the family doctor's practice.
Autorzy: Chojnacki Jan, Stec-Michalska Krystyna
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.235-239, bibliogr. 25 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęstsze problemy gastroenterologiczne w praktyce lekarza rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o podłożu czynnościowym: choroba refluksowa przełyku, dyspepsja czynnościowa, zespół jelita drażliwego.

  Streszczenie angielskie: This account discusses the msot often appering in the practice of the family doctors gastroenterological problems related to the functional disroders: gastroesophageal reflux disease, functional dyspepsia, irritable bowel syndrome.


  2/3

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  3/3

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa a choroba refluksowa przełyku.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and esophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski M., Grzegorczyk K., Chojnacki J.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.166-171, bibliogr. 40 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, u podłoża którego leżą zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się szerokim wachlarzem objawów klinicznych pochodzenia przełykowego i pozaprzełykowego. Z tych ostatnich często wymienia się objawy pochodzące z dróg oddechowych, w tym objawy podobne do występujących w astmie oskrzelowej tj. narastająca duszność, świszczący oddech, kaszel. Z licznych obserwacji klinicznych i badań doświadczlnych wynika, że patologiczny odpływ żołądkowo-przełykowy z jednej strony na drodze pośredniej poprzez nerw błędny i/lub na drodze bezpośredniego drażnienia wywołuje zwężenie światła oskrzeli, ale może być także przyczyną wzyzwolenia lub nasilenia objawów klinicznych w przebiegu astmy oskrzelowej. Z kolei leki najczęściej stosowane w astmie mogą być przyczyną nasilenia procesu zarzucania treści żołądkowej do przełyku.

  stosując format: