Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOJNACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena akustyczna głosu w przypadkach rozszczepów podniebienia.
Tytuł angielski: Voice acoustic evaluation for children with cleft palate.
Autorzy: Gubrynowicz Ryszard, Eberhardt Grażyna, Chojnacka-Wądołowska Danuta, Konopka Cecylia
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.69-76, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problemy związane z oceną zmian w głosie zachodzących w przypadkach rozszczepów podniebienia miękkiego u dzieci w wieku 3-11 lat. Podstawowym zaburzeniem jest nosowanie ciągłe spowodowane trwałym udziałem części nosowej w formowaniu dźwięków mowy. Potrzeba obiektywnej obserwacji zmian po operacji rozszczepu zachodzących w głosie podczas terapii jest niezbędna do oceny jej wyników, prognozowania końcowego rezultatu dla zastosowanej metody. Omówiono podstawy akustycznej metody oceny nosowania oraz trudności związane z jej stosowaniem w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The study presents some problems related to objective methods of evaluation of nasalization due to a cleft palate. A group of 30 children 3-11 years old were referred for evaluation of nasalization through acoustics. The primary factor of children speech disability with cleft palate is velopharyngeal valving malfunction which results in hypernasal voice quality. The hypernasality is one of the most important features of cleft palate speech and its objective evaluation after surgical operation is recommended to assessment of velopharyngeal insufficiency and therapy efficiency prognosis. Some problems in clinical application of acoustical methods of speech nasality evaluation are discussed.


  2/9

  Tytuł oryginału: Journal of Pharmacy and Pharmacology
  Tytuł polski: Pharmacological properties and SAR of new 1,4-disubstituted piperazine derivatives with hypnotic-sedative activity.
  Autorzy: Chilmonczyk Zdzisław, Mazgajska Maria, Iskra-Jopa Joanna, Chojnacka-Wójcik Ewa, Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: J. Pharm. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.689-698, il., tab., bibliogr. s. 696-698
  Sygnatura GBL: 300,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Preparation, pharmacological properties and structure-activity relationships of new pyrimidylpiperazine derivatives, exhibiting sedative and hypnotic activity in mice, are reported. The hypnotic activity of the compounds was comparable with that of zopiclone (the known hypnotic-sedative agent), their interaction with ethanol, however, being much lower. The obtained results suggested that zopiclone and pyrimidylpiperazines 2, 4 and 5 exerted their pharmacological activity through a different mechanism - zopiclone through the interaction with benzodiazepine receptors and compounds 2, 4 and 5 through an unidentified molecular target. The pharmacological properties of compound 3 could be the result of a mixed mechanism of action, combining the properties of zopiclone and those of compounds 2, 4 and 5. A common feature of zopiclone and compounds 2 and 3 was that, after their systemic administration, independently of mechanism of action, together with the hypnotic effect a reduction of the 5-HT turnover in the mouse brain was observed. Minimum structural requirements for the hypnotic activity were formulated. Structural considerations have shown that removing the ŕ-carbonyl group did not influence the drug's ability to inhibit the locomotor activity. However, it did influence its ability to disturb motor coordination or abolish the righting reflex within non-lethal doses.


  3/9

  Tytuł oryginału: Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats.
  Autorzy: Pilc A., Kłodzińska A., Brański P., Nowak G., Pałucha A., Szewczyk B., Tatarczyńska E., Chojnacka-Wójcik E., Wierońska J. M.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (2) s.181-187, il., tab., bibliogr. s. 186-187
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Several lines of evidence suggest a crucial involvement of glutamate in the mechanism of action of anxiolytic and antidepressant drugs. The involvement of group I mGLu receptors in anxiety and depression has also been proposed. In view of the recent discovery of anxiolytic- or antidepressant-like effects of acute injections of 2-methyl-6-(phenylethyl)-pyridine (MPEP), a selective and brain penetrable mGlu5 receptor antagonist, we designed the present study to examine anxiolytic- and/or antidepressant-like effects of multiple administration of this drug. The anxiolytic-like effects of MPEP were evaluated in rats using the conflict drinking test. The antidepressant-like effect was estimated using the rat olfactory bulbectomy model of depression. Seven subsequent injections of MPEP (1 mg/kg) significantly (by 320 p.c.) increased the number of shock accepted during the experimental session in the Vogel test. MPEP given once daily at a dose of 10 mg/kg, restored the learning deficit of bulbectomized rats after 14 days of treatment, remaining without any effect in the sham-operated animals. N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-induced convulsions in mice were not affected by a single injection of MPEP (30 mg/kg) indicating that at this dose MPEP did not block NMDA receptors. The results indicate that the prolonged blockade of mGlu5 receptors exert anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats. No tolerance to anxiolytic-like action occurs. The previously mentioned results further indicate that antagonists of group I mGlu receptors may play a role in the therapy of both anxiety and depression.


  4/9

  Tytuł oryginału: Pharmacological analysis of the hypothermic effects of NAN-190 and its analogs, postsynaptic 5-HT1A receptor antagonists, in mice.
  Autorzy: Wesołowska Anna, Borycz Jolanta, Paluchowska Maria H., Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.391-399, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study, we examined the role of 5-hydroxytryptamine (5-HT)1A and ŕ1-adrenergic receptors in the hypothermia induced by 1-(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)butyl]-piperazine (NAN-190) and its analogs, 1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-succinimido)butyl]piperazine (MM77) and trans-1(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)cyclohexyl]piperazine (MP245), which - like NAN-190 - showed a high affinity for 5-HT1A and ŕ1-adrenoceptors. Administration of NAN-190 (a partial agonist of presynaptic and an antagonist of postsynaptic 5-HT1A receptors and ŕ1-adrenoceptors), MM77 and MP245 (antagonists of postsynaptic 5-HT1A receptors), as well as 8-OH-DPAT (a 5-HT1A agonist) and prazosin (an ŕ1-adrenoceptor antagonist) induced a dose-dependent hypothermia in mice. The silent antagonist of 5-HT1A receptors, WAY 100635, which abolished the hypothermic effect of 8-OH-DPAT, inhibited the hypothermia induced by NAN-190 administered at a dose of 1 mg/kg (but not 2 mg/kg) and by MP245 (0.5 and 1 mg/kg), but failed to change the MM77 (1 and 4 mg/kg)-induced decrease in body temperature in mice. The ŕ1-adrenoceptor agonist St587, which reduced the hypothermic effect of prazosin, inhibited the decrease in body temperature evoked by NAN-190 at the higher dose and by MP245at both the doses used, but did not affect the MM77-induced hypothermia in mice. The obtained results suggest that the hypothermia in mice induced by NAN-190 and its constrained analog MP245 is connected with stimulation of 5-HT1A receptors and with blockade of ŕ1-adrenoceptors, participation of these receptors not being equivalent, though. The origin of the hypothermia evoked by MM77 is still unknown.


  5/9

  Tytuł oryginału: Spektroskopia MR in vitro w ocenie charakteru i stopnia złośliwości guzów wewnątrzczaszkowych : praca doktorska
  Autorzy: Chojnacka Elżbieta, Walecki Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 91 k. : il., tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19893

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  6/9

  Tytuł oryginału: The evaluation of results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma.
  Tytuł polski: Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu.
  Autorzy: Skowrońska-Gardas Anna, Pędziwiatr Katarzyna, Chojnacka Marzanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.389-393, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu. Materiał i metody. W latach 1980-2000 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 34 dzieci z rozpoznaniem mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu, w wieku 1-15 lat (mediana 7). Wszystkie dzieci z wyjątkiem 2 otrzymały wstępną chemitoerapię, u 3 zastosowano okaleczający zabieg chirurgiczny (egzenterację). Sześcioro dzieci napromieniano z powodu nawrotu po chemioterapii. U wszystkich dzieci zastosowano chemioterapię megavoltową, za pomocą promieniowania z Co-60 lub akcelatora liniowego. U połowy pacjentów zastosowano indywidualne osłony soczewki i aparatu łzowego. Pięcioro dzieci, leczonych w latach 1996-2000, napromieniano z zastosowaniem technik konformalnych. W celu uzyskania informacji o późnych powikłaniach rozesłano kwestionariusz, z pytaniami dotyczącymi stanu leczonego oka oraz struktur oczodołu i wyglądu twarzy. Wyniki. Trzydziestu jeden pacjentów (91 proc.) żyje, od 24 do 264 miesięcy (mediana 138), po zakończeniu radioterapii i 28 (82 proc.) bez objawów nawrotu. U sześciorga dzieci, napromienianych z powodu wznowy, przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiło odpowiednio 80 proc. i 60 proc. U 33 proc. pacjentów stwierdzono uszkodzenie aparatu łzowego, u 29 proc. zaćmę, i u 20 proc. wpadnięcie gałki ocznej. Retinopatia wystąpiła u 2 dzieci, jaskra u 2, u 3 znaczna asymetria twarzy. W jednym przypadku wykonano enukleację ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To analyse treatment results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma. Material and methods. Between the years 1980 and 2000 34 children (median age 7 yrs. range: 1-15) with orbital RMS, were treated in the 1st Department of the MCCMCC in Warsaw. All but two of the patients received induction chemotherapy; 3 children were treated after ablative surgery (exentertaion); 6 children were irradiated due to recurrence after chemotherapy. All the children were treated with megavoltage radiotherapy from a Co-60 unit or linear accelerator. We applied individual lens and lacrimal apparatus shielding in 16 patients. Five children, treated between 1996-2000, received conformal radiotherapy, with CT and 3-D treatment planning system. To obtain inforamtion about late side effects, we developed a questionnaire, including questions about the status of the affected eye, appearance of the orbit and facial structures. Results. Thirty one patients (91 p.c.) are still living (between 24 and 264 months - median 138 mos) after completion of radiotherapy and 28 (82 p.c.) with no recurrence. In six patients treated due to recurrent tumour OS and DFS was 80 p.c. and 60 p.c., respectively. Late complications were evaluated in 24 patients. We observed lacrimal duct stenosis in 33 p.c., cataract in 29 p.c., enophtalmos in 20 p.c. of patietns. Retinopathy developed in 2 children, glaucoma in 2 pts, and facial asymmetry in 3 pts. In one case ...


  7/9

  Tytuł oryginału: Effects of combined administration of 5-HT 1A and/or 5-HT 1B receptor antagonists and paroxetine or fluoxetine in the forced swimming test in rats.
  Autorzy: Tatarczyńska Ewa, Kłodzińska Aleksandra, Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.615-623, tab., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Clinical data suggest that coadministration of pindolol, a 5-HT 1A/5-HT 1B/ á-adrenoceptor antagonist, and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may shorten the time of onset a clinical action and may increase beneficial effects of the therapy of drug-resistant depression. Effects of combined administration of SSRIs and 5-HT receptor ligands are currently evaluated in animal models for the detection of an antidepressant-like activity; however, the obtained results turned out to be inconsistent. The aim of the present study was to investigate effects of a 5-HT 1A antagonist (WAY 100635), 5-HT 1B antagonists (SB 216641 and GR 127935) or pindolol, given in combination with parotexine or fluoxetine (SSRIs), in the forced swimming test in rats (Porsolt test). When given alone, paroxetine (10 and 20 mg/kg), fluoxetine (10 and 20 mg/kg), WAY 100635 (0.1 and 1 mg/kg), SB216641 (2 mg/kg), GR 127935 (10 and 20 mg/kg) and pindolol (4 and 8 mg/kg) did not shorten the immobility time of rats in that test. Interstingly, SB 216641 administered alone at a dose of 4 mg/kg produced a significant reduction of the immobility time in that test. A combinationt of paroxetine (20 mg/kg) and WAY 1000635 or pindolol failed to reveal a significant interaction; on the other hand, when paroxetine was given jointly with SB 216641 (2 mg/kg) or GR 127935 (10 and 20 mg/kg), that combination showed a significant antiimmobility action in the forced swimming test in rats. The active behaviors in that test did not reflect increased general activity because combined administration of both the...


  8/9

  Tytuł oryginału: Novel N-{omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-ethyl}pyrid-2(1H)-ones with diversified 5-HT 1A receptor activity.
  Autorzy: Paluchowska Maria H., Bugno Ryszard, Charakchieva-Minol Sijka, Wesołowska Anna, Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.641-646, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Novel omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl derivatives 1-6 containing 4-, 5- and/or 6-arylsubstituted pyrid-2(1H)-one moiety were synthesized. All the new compounds were examined in vitro to assess their 5-HT 1A and 5-HT 2A receptor affinities. Compounds 3 and 4 with a 5- or a 6-phenylsubstituted pyridone ring demonstrated high 5-HT 1A receptor affinity (Ki=17 and 38 nM, respectively) and were tested in behavioral functional models. Derivative 3 can be regarded as a weak 5-HT 1A postsynaptic antagoninist, whereas 4 showed features of a weak partial agonist of 5-HT 1A receptors (an agonist of pre- and an antagonist of posstynaptic ones). Binding affinities and in vivo results were discussed in comparison with those for the previously described tetramethylene analogs. The obtained results showed that the shortening of the aliphatic chain to two methylene groups exposed the intrinsic activity of the ligand 4 and 5-HT 1A receptor sites.


  9/9

  Tytuł oryginału: Anxiolytic- and antidepressant-like effects of group III metabotropic glutamate agonist (1S,3R,4S)-1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid (ACPT-I) in rats.
  Autorzy: Tatarczyńska Ewa, Pałucha Agnieszka, Szewczyk Bernadeta, Chojnacka-Wójcik Ewa, Wierońska Joanna, Pilc Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.707-710, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We examined the anxiolytic-like activity of (1S,3R,4S)-1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid (ACPT-I) using the Vogel conflict drinking test, while antidepressant-like effects of this compound were evaluated using Porsolt's test. ACPT-I, a selective group III mGlu receptor agonist, produced a dose-dependent anticonflict effect after intrahippocampal injections and antidepressant-like effect in rats after intraventricular injections. These data suggest that selective group III mGlu receptor agonists may become a new class of anxiolytics and/or antidepressants.

  stosując format: