Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHOJECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Laserowa rewaskularyzacja serca.
Tytuł angielski: Transmyocardial laser revascularization.
Autorzy: Chojecki Ł., Ruszkiewicz J., Pirsztuk E.
Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.103-107, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia serca (TMLR) jest metodą stosowaną od kilkunastu lat w leczeniu skrajnych postaci choroby niedokrwiennej serca. Znajduje ona zastosowanie w sytuacjach, gdy ze względu na zaawansowane zmiany miażdżycowe niemożliwa jest pełna rewaskularyzacja naczyniowa lub przezskórna angioplastyka. TMLR polega na wytworzeniu przy pomocy energii lasera pełnościennych kanalików w mięśniu serca i rozwojowi neoangiogenezy. Wyniki badań klinicznych wykazują pozytywny efekt terapii laserowej w zmniejszeniu odczuwania dolegliwości wieńcowych, jednak bez dowodów na poprawę perfuzji w poddanych rewaskularyzacji laserowej rejonach mięśnia serca.

  Streszczenie angielskie: Transmyocardial laser revascularization (TMLR) is a method apllied since the middle 80's in treating severe types of coronary heart disease. It's applied in situations, when due to advanced atherosclerotic drugs complete revascularization or transcutaneus angioplasty is impossible. TMLR relies on the formation of transmular canals in the heart muscle (with the use of laser energy) and the development of neoangiogenesis. Results of clinic trials show positive effect of laser therapy in reducing the cardiac pain, but with no evidence for better perfusion in regions submitted to laser revascularization.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ryzyko zapalenia śródpiersia u chorych kardiochirurgicznych.
  Autorzy: Kozłowski M., Filczak K[rzysztof], Wojdyga R., Chojecki Ł., Gulak G., Syska P., Skrobot B[arbara], Garlicki M[irosław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.325-331, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo postępów w technice chirurgicznej i stosowaniu coraz skuteczniejszych antybiotyków, zakażenia występujące u chorych kardiochirurgicznych stanowią nadal poważny problem kliniczny. Ropne zapalenie śródpiersia - ciężkie zakażenie wymagające reoperacji jest przedmiotem wielu badań mających na celu ustalenie najwłaściwszego postępowania profilaktycznego i wyboru metody leczenia. W pracy niniejszej przeanalizowano zakażenia występujące u chorych leczonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Ropne zapalenie śródpiersia wystąpiło u 8 chorych, u 2 chorych z towarzyszącym dodatkowo ropniakiem jamy opłucnowej. 7 chorych pierwotnie operowanych z powodu choroby wieńcowej, a u jednej pacjentki wykonano wszczepienie sztucznej zastawki mitralnej. Każdorazowo w znieczuleniu ogólnym opracowano chirurgicznie ranę i po założeniu drenażu płuczącego ponownie zszywano mostek. Dwóch pacjentów (25 proc.) zmarło z powodu następstw zakażenia i wstrząsu septycznego. U pozostałych chorych (75 proc.) uzyskano poprawę i wyleczenie zakażenia. Wieloczynnikowa analiza logistyczna wykazała, że niezależnym czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko ropnego zapalenia śródpiersia był zwiększony wskaźnik masy ciała operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: Despite advances in surgical technique and use of increasingly effective antibiotics, infections in patients subjected to heart surgery are still a major clinical problem. Purulent mediastinitis - the severe infection mandating reoperation - is a subject of many studies aiming to set the best prophylactic measures and to choose the proper way of treating. In the current letter we analyzed infections which occurred in patients operated between January 1st and December 31st, 2001. Purulent mediastinitis occurred in 8 patients, and in 2 of them it was associated with pyothorax. 7 patients were primarily operated upon coronary artery disease, and 1 patient passed implantation of artificial heart valve. In every case the wound had been debrided and irrigating drainage applied followed by rewiring of sternal edges. Two of the patients (25 p.c.) have died due to sequels of infection and septic shock. The latter patients (75 p.c.) have achieved betterment and cure of infection. Multivariate logistic regression revealed that the increased body mass index of operated patients was an independent factor significantly heightening the risk of purulent mediastinitis.

  stosując format: