Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHODYNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Dwadzieścia lat HIV i AIDS.
Tytuł angielski: Twenty years of HIV and AIDS.
Autorzy: Chodynicka Bożena, Porębski Piotr, Saczonek Agnieszka, Chodynicki Maciej P.
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.7-13, bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ciągu dwudziestu lat od chwili odnotowania w Ameryce Północnej pierwszych przypadków AIDS, pandemia spowodowała na całym świecie ponad 20 mln. zgonów, a liczbę ludzi żyjących z HIV/AIDS szacuje się na ponad 40 mln; liczby te ciągle rosną. W niniejszej pracy oceniono sytuację epidemiologiczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią HIV/AIDS, takich jak subsaharyjska Afryka i Azja Południowo-Wschodnia oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa. Przedstawiono liczbę nowych zakażeń HIV, ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz zgonów z powodu AIDS. Analizowano dominujące drogi przenoszenia wirusa w poszczególnych regionach świata, podkreślając ich zmienność w trakcie trwania epidemii. Przedstawiono postęp wiedzy o etiologii, patogenezie, zapobieganiu i zakażeniu HIV i jego diagnostyce, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane obecnie schematy agresywnego leczenia antyretrowirusowego (HAART) z jednoczesnym użyciem nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy oraz inhibitorów proteazy, nadal nie elimunują całkowicie wirusa; można jedynie osiągnąć wieloletnią supresję oraz nieoznaczalny poziom wiremii. Jednak dzięki HAART znacznie obniżyła się śmiertelność z powodu AIDS, a przeżywalność pacjentów z AIDS jest coraz dłuższa. W pracy przedstawiono też wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością szczepionki anty-HIV, której według ostrożnych ocen można oczekiwać, w ciągu najbliższych 10 lat. Podkreślono znaczącą rolę edukacji i systemu zapobiegania szerzeniu sie epidemii, szczególnie w krajach rozwijających się.

  Streszczenie angielskie: Twenty years after the first case of AIDS in North America was reported, the pandemia caused over 20 milion deaths all over the world, an estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2001 was 40 milion and is still growing. The aim of the study was appreciation of epidemiological situation in the world with special regarded to the regions mostly affected with HIV/AIDS, such as Sub-Saharan Africa, South and East Asia, Eastern Europe and Central Asia. Number of people newly infected with HIV, people living with HIV/AIDS and AIDS deaths was presented. Modes of HIV transmission mostly responsible for the infection in different regions of the world were analyzed with emphasis on their variability during epidemic. The progress of the knowledge of etiology, pathogenesis, prevention of HIV infection and diagnostics during last twenty years was presented. Highly active antiretroviral therapy (HAART), using non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, still does not make possible to eradicate the virus but the long term suppression and undetectable viral load can be achieved. Thanks to HAART, decreasing AIDS mortality and prolonged suvival of patients with AIDS is possible today. The results of clinical trials with HIV vaccine, were described. The importance of education and prevention of HIV infection, especially in developing countries, was emphasized.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wąglik jako aktualny problem dermatologiczny.
  Tytuł angielski: Anthrax - current dermatological problem.
  Autorzy: Klepacki Andrzej, Serwin Agnieszka B., Schwartz Robert A., Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.15-20, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postać skórna wąglika stanowi 95 proc. zakażeń tą bakterią u ludzi. Ostatnie wydarzenia na świecie pokazały niebezpieczeństwo użycia laseczek waglika w celach bioterrorystycznych. W pracy przedstawiono dane na temat patogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia wąglika, zebrane głównie na podstawie najnowszego piśmiennictwa dostępnego w bazie Medline. Informacje te mają duże znaczenie dla każdego dermatologa, od którego zależeć może właściwe poznanie i leczenie tej groźnej choroby.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous anthrax accounts for 95 percent of all anthrax infections in humans. The latest events in the world's situation regarding the bioterroristic threat, have heightened the possibility of anthrax appearance in humans. The paper focuses on cutaneous anthrax, presents the current knowledge of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment of the disease, on the basis of recent literature published in Medline. These data are relevant for dermatologists, who may be the first in proper diagnosis and treatment of this dangerous disease.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Skin lesions in renal transplant recipients.
  Autorzy: Myśliwiec Hanna, Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka B.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.214-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że przeszczep nerki jest najlepszym sposobem leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Postępy w chirurgii i leczeniu immunosupresyjnym pozwalają na coraz dłuższe życie chorego bez objawów odrzucenia przeszczepu. W tej grupie pacjentów poważny problem mogą jednak stanowić zmiany skórne. Immunosupresja prowadzi do rozwoju zakażeń - głównie wirusowych, ale również grzybiczych i bakteryjnych oraz częstszego występowania nowotworów skóry, takich jak rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak i mięsak Kaposiego. W pracy dokonano przeglądu bieżącego piśmiennictwa na temat zmian skórnych u biorców przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: Renal transplantation is considered the only good long-term therapy for chronic renal failure. Better surgical techniques and recent advances in immunosuppresive therapy allow patients to survive for many years, free from any complications due to rejection. However, cutaneous lesions can be a significant problem for this group of patients. Immunosuppression predisposes them to infections - predominantly viral, but also fungal and bacterial ones, as well as malignant tumours like basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma and Kaposi's sarcoma. The review of the current literature on skin manifestations in renal transplant recipients is done.


  4/8

  Tytuł oryginału: Szerzenie się zakażenia HIV i kiły w Polsce w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: Spreading of HIV infection and syphilis in Poland in 1988-1998.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka Beata, Porębski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.73-79, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1988-1998 liczba zakażonych HIV w centralnym i przygranicznych regionach Polski zwiększała się i korelowała z odsetkiem osób zakażonych, stosujących dożylne środki odurzające, a we wschodniej części kraju również ze wzrastającym współczynnikiem zapadalności na kiłę. Ocenę sytuacji epidemiol. w zakresie zakażenia HIV utrudniała rosnąca liczba osób o nieokreślonej drodze zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the epidemiological threat of HIV infection and early syphilis (es) in Poland with regard to the principal modes of HIV transmission and the relationship between HIV and es in 1988-98. Methods. We analyzed es incidence rates and newly notified HIV cases and their trends in four regions: East (E), South (S), West (W) and Central (C); proportion of injecting drug users (IDUs), men who have sex with men (MSM), and persons of unknown mode of HIV transmission (UMTPs) among reported HIV infections and correlation between HIV infection and es incidence rates. Results. HIV infection notification rate curves in four regions were two-phase: since 1988 they were parabolic with the highest values in 1989-90 and the lowest in 1993-95, then they increasing trends in four regions. Proportion of MSM was the highest ( 10 p.c. among HIV+) in C till 1996, since 1993 it increased in E, W and S. Proportion of IDUs was 80 p.c. in late 80 s, then decreased (50-60 p.c.) in 1993 and rose in E, S and C since 1993. Proportion of UMHTs was inversely correlated to the percentage of IDUs in E, W and C and increased in W and C since 1993. In the analysed period es incidence rate slightly increased only in E and positively correlated to HIV incidence in this region. Conclusions. IDUs in Poland may constitute a 'core group' contributing to the spread of HIV together with other sexually transmitted infections from former USSR. Increasing number of UMTPs makes the epidemiological situation of HIV infection difficult to evaluate.


  5/8

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa u chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w ostatnim pięcioleciu.
  Tytuł angielski: Contact hypersensivity in patients of the Department of Dermatology and Venereology during the last five years.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.193-197, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 480 (227 K i 203 M) chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku z powodu alergii kontaktowej, którym w trakcie pobytu wykonano testy naskórkowe. Dodatni wynik uzyskano u 308 (63,9 proc.) testowanych; alergię jednoważną stwierdzono u 50,3 proc., wieloważną - u 49,7 proc. osób z wynikiem dodatnim. Najczęściej stwierdzano uczulenie na chlorek kobaltu (20,7 proc. testowanych), siarczan niklawy (17,6 proc.), parafenylenodwuaminę (9,9 proc.), dwuchromian potasu (8,7 proc.), neomycynę (8,5).

  Streszczenie angielskie: The group of 480 (227 F, 203 M) patients of the Departament of Dermatology and Venerology in Białystok with contact allergy were examined by patch tests. Positive results were observed in 308 (63,9 proc.) patients. Hypersensivity to one allergen was noted in 50,3 proc. of patients and polivalent allergy - in 49,7 proc. of persons. The most frequent allergens were: cobalt chloride (20,7 p.c.), nickel sulfate (17,6 p.c.), paraphenylenediamine (9,9 p.c.), potassium dichromate (8,7 p.c.) and neomycin (8,5 p.c. of tested patients).


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu naturalnej gumy na stan bariery wodnej skóry.
  Tytuł angielski: Effect of the natural rubber on the skin barrier function.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.201-204, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu okluzji z rękawicy lateksowej na stan bariery wodnej skóry. Badania przeprowadzono u 20 ochotników (16 K i 4 M), którzy nakładali rękawicę lateksową na 4 godziny przez 5 kolejnych dni. Ocenę stanu bariery wodnej przeprowadzono za pomocą metody ciągłego pomiaru wielkości przeznaskórnej utraty wody (TEWL). Stwierdzono istotny wzrost średnich wartości wpółczynnika TEWL pod wpływem okluzji z gumy naturalnej we wszystkich dniach badania w porównaniu z pomiarami kontrolnymi wykonywanymi na drugiej ręce (p 0,01).

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to evaluate the effects of the occlusion with natural rubber glove on skin barrier function. Studies were conducted in 20 voluntries (16 F, 4 M) who were willing to wear glove for 4 hours for 5 days. Skin barrier function was determined by using method of the continous TEWL measurement. The result showed that the repeated occlusion of the latex glove caused the significant increase in TEWL measurement every day (p 0,01).


  7/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie zasad medycyny opartej na dowodach w dermatologii i wenerologii.
  Tytuł angielski: Evidence-based medicine in dermatology and venereology.
  Autorzy: Serwin Agnieszka Beata, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.297-301, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Streszczenie polskie: Medycyna oparta na dowodach (evidence-based medicine - EBM) jest strategią prowadzącą do podejmowania decyzji dotyczących opieki medycznej w oparciu o najlepsze dowody naukowe. Postępowanie zgodnie z EBM obejmuje 4 etapy: formułowanie pytania, wyszukiwanie dowodów, ich krytyczną ocenę oraz wykorzystanie w praktyce. EBM ma zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, w tym także w dermatologii i wenerologii, chociaż jej upowszechnianie napotyka na bariery obiektywne i subiektywne. W pracy przedstawiono przykłady istniejących opracowań z dziedziny dermatologii i wenerologii dokonanych na zasadach EBM.

  Streszczenie angielskie: Evidence-based medicine (EBM) is an approach to make decisions concerning healthmcare, on the base of the best available research findings. This strategy comprises 4 steps: formulating a clear question, searching the literature for relevant clinical articles, critical appraisal of the evidence for its validity and usefulness and implementing useful evidence in practice. EBM, despite subjective and objective limitations, can be practised in various fields of medicine, including dermatology and venerology. The authors present examples of available EBM protocols concerning dermatological and venerological problems.


  8/8

  Tytuł oryginału: Linear IgA bullous dermatosis in a diabetic patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Serwin Agnieszka Beata, Myśliwiec Hanna, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (11) s.778-780, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • dermatologia i wenerologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old woman was admitted in October 2000 for disseminated polymorphic papular and vesiculobullous skin lesions with a herpetiform pattern. The eruption occurred 1 month prior to admission and was accompanied by intense itching and burning. A few vesicles in the oral mucosa appeared 6 months after the onset of the skin lesions. The patient's history was notable for noninsulin-dependent diabetes mellitus since the age of 32 years, complicated by arterial hypertension, neuropathy, and nephropathy with subsequent renal failure. The patient started hemodialysis 20 years after the onset of diabetes and was hemodialyzed three times a week for 4 h (index of dialysis adequacy (Kt/v) - 1.3). She had received insulin since the age of 55 years. Furosemide, started in 1998, was withdrawn in October 2000, a few days after admission. Histopathologic examination of the skin lesions revealed subepidermal blisters with an infiltrate of polymorphonuclear cells within the timps of dermal papillae. A diagnosis of linear immunoglobulin A (IgA) bullous dermatosis was confirmed by direct immunofluorescence assay of perilesional skin showing linear IgA (++) and IgG (+) deposits within the basement membrane zone. No antiepidermal basement membrane zone or antiendomysial IgA antibodies were detected in the patient's serum. Abnormal laboratory values were as follows: hemoglobin concentration, 10.6 g/dL; red blood cell count, 3.1 x 10**6 ćL; platelets, 99.0 x 10**3/ćL; glucose concentration, 228.0 mg/dL; creatinine concentration, 5.3 mg/dL; glycosuria and proteinuria...

  stosując format: