Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHODOROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i białka ostrej fazy w skórnych reakcjach polekowych : praca doktorska
Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
Źródło: 2002, [4], 110 k. : il., tab., bibliogr. 219 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21723

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Nowelizacja laboratoryjnej diagnostyki błonicy.
  Tytuł angielski: Novelty of diphtheria laboratory diagnosis.
  Autorzy: Kuklińska Danuta, Chodorowska Małgorzata
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.35-43, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono uproszczoną i skróconą do 3-4 dni procedurę izolowania pałeczek Corynebacterium diphtheriae z materiału pochodzącego od osób podejrzanych o błonicę oraz modyfikację testu Eleka do oznaczania toksynotwórczości wyhodowanego szczepu.

  Streszczenie angielskie: Selected elements of simplified, bacteriological diagnosis of diphtheria were presented. The procedure of Corynebacterium strains isolation from diphtheria suspected persons and performing of toxin testing of potentially toxigenic isolates: Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans and C. pseudotuberculosis were shortened. The role of selective tellurite media was underlined but Loeffler medium was rejected. Columbia blood agar plate was utilized for preliminary culture. Biochemical tests and toxin testing were performed from this medium. Presented diphtheria diagnosis scheme may have practical application for the laboratory work in Poland.


  3/6

  Tytuł oryginału: Czynniki wirulencji Listeria monocytogenes oraz patogeneza, obraz kliniczny i antybiotykoterapia listeriozy.
  Tytuł angielski: Virulence factors of Listeria monocytogenes and pathogenesis, clinical symptoms and antibiotic therapy of listeriosis.
  Autorzy: Chodorowska Małgorzata, Kuklińska Danuta
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.37-49, bibliogr. 67 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: L. monocytogenes is a bacterium widespread in natural environmental and can be found in water, soil, decaying vegetation and animal feces. Many food products are contaminated with L. monocytogenes; it has been recovered from raw vegetables, milk, fish, poultry and meat. Investigation of several epidemics of listeriosis confirmed that transmission of L. monocytogenes in food causes human disease, L. monocytogenes is a facultative intracellular bacterium which can invade eucariotic cells including fibroblasts, macrophages, epithelial cells. This pathogen has capacity to enter cells, escape from a phagosome, grow in a cytoplasm, exploit a host system of actin-based motility and spread from cell to cell. Listeriolysin O, protein ActA, phospholipases C, internalins and protein p60 are the main virulence factors which take part in an intracellular life cycle of L. monocytogenes. Invasive infection due to L. monocytogenes the most frequently presents as a bacteremia, meningoencephalitis and perinatal listeriosis. Pregnant woman, neonates, older persons and immunocompromised patients belong to group at increase risk of listeriosis. Immunity to L. monocytogenes is predominantly cell mediated. Combination of ampicillin with gentamicin is regarded as the treatment of choice for listerial infection. Co-trimoxazole appears to be an alternative agent. Many countries have enforced regulations prohibiting the sale of food products contaminated with L. monocytogenes and dietary recommendations for persons at increased risk of listeriosis.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena stanu korzeni włosów w chorobach tarczycy.
  Tytuł angielski: The assessment of the condition of hair roots in thyroid disease.
  Autorzy: Jazienicka Iwona, Lecewicz-Toruń Barbara, Chodorowska Grażyna, Borowiec Maria
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.50-52, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hair loss is a sign appearing in many internal diseases, including diseases of the thyroid gland. 40 patients have been examined - 15 with hyperthyroidism, 15 with hypothyroidism and 10 with euthyroidism. Hair roots were assessed at the onset of treatment. A correlation was demonstrated between hair root changes and thyroid disease.


  5/6

  Tytuł oryginału: Plasma activity of Interleukin-6 and some acute phase proteins in severe drug-induced skin adverse reactions.
  Tytuł polski: Aktywność osoczowa Interleukiny-6 i niektórych białek ostrej fazy w ciężkich reakcjach polekowych.
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.62-67, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Wartość helikalnej tomografii komputerowej w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej : [praca doktorska]
  Autorzy: Chodorowska Anna, Bem Zdzisława (promot.).; [Akademia Medyczna we Wrocławiu], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dolnośląski i Opolski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 92 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: