Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHMIELEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł angielski: Evalution of disorders of emotional control in anorexia nervosa.
Autorzy: Chmielewska Dorota, Kopacz Grzegorz, Kucharska-Pietura Katarzyna, Kopacz Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.284-291, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena: 1) jakościowych i ilościowych zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych oraz 2) trwałości i stabilności tych zaburzeń w jadłowstręcie psychicznym. Przebadano 30 pacjentek w wieku od 14 do 28 lat z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego potwierdzonym wg kryteriów ICD-10 oraz grupę kontrolną złożoną z 30 dziewcząt i kobiet w wieku od 17 do 30 lat. Metodologia badań obejmowała zastosowanie: 1) inwentarza socjodemograficznego, 2) skali depresji M. Hamiltona oraz 3) Kwestionariusza Kontroli Emocjonalnej. Zaburzenia kontroli emocji w jadłowstręcie psychicznym ujawniły się w wymiarach: pobudliwości emocjonalnej, motywacji emocjonalnej, motywacji emocjonalno-racjonalnej i odporności emocjonalnej.Stwierdzono pogłębienie się zaburzeń kontroli emocji w wymiarze odporności emocjonalnej wraz z czasem leczenia jadłowstrętu psychicznego i częstością hospitalizacji, a także w wymiarze motywacji emocjonalno-racjonalnej wraz z wiekiem chorych. Zaburzenia kontroli emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny pozostawały niezależne od niedoboru masy ciała w stosunku do wagi należnej, nasilenia depresji, wieku osób badanych oraz ich poziomu wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The article is aimed at evaluation of: 1) qualitative and quantitative disorders of emotional control and 2) durability and stability of such disorders in anorexia nervosa. The study involved 30 patients aged 14-28 who were diagnosed according to ICD-10 criteria, and a control group consisting of 30 girls and women aged 17-30. The study methods included: 1) socio-demographic inventory, 2) M. Hamilton depression scale and 3) Emotional Control Questionnaire. The disorders of emotional control in anorexia nervosa were manifested in the dimensions of: emotional exictability, emotional-rational motivation and emotional immunity. Disorders in emotional control within emotional immunity dimension were found to increase with the duration of anorexia nervosa treatment and hospitalization frequency, and those in the dimension of emotional-rational motivation were increasing with the patients' age. Disorders of emotional control in anorexia nervosa patients remained independent of the body underweight as compared to the due weight, depression intensity, subject' age and educational level.


  2/14

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/14

  Tytuł oryginału: Miejsce radioterapii w leczeniu zachowawczym guza pierwotnego chorych na niedrobnokmórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Place of radiotherapy in treatment of non small cell lung cancer.
  Autorzy: Chmielewska Elżbieta, Jodkiewicz Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.110-116, [2] tabl., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/14

  Tytuł oryginału: Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks collected in Lublin region (eastern Poland).
  Autorzy: Cisak Ewa, Chmielewska-Badora Jolanta, Rajtar Barbara, Zwoliński Jacek, Jabłoński Leon, Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.105-110, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In 114 Ixodes ricinus ticks from 1 district of Lublin region (eastern Poland) exmine by dark field microscopy method, the presence of motile spirochetes, morphologically corresponding to Borrelia species was detected in 8.8 p.c. of the total examined ticks. The highest infection rate was noted among females (16.7 p.c.), much lower in males (7.1 p.c.) and nymphs (4.0 p.c.). Examination of 550 ticks collected from 3 districts of the Lublin region by polymearse chain reaction (PCR) showed that 5.3 p.c. of the total number of ticks were infected with Borrelia spirochetes. The highest rates of Borrelia infection were observed in Ixodes ricinus ticks from the Zamość and Lublin districts (9.6 p.c. and 4.7 p.c. respectively). In the Włodawa district, only 2.4 p.c. ticks showed the presence of Borrelia DNA. In contrast to the results obtained by dark field microscopy method, the highest infection rate was noted in males (11.2 p.c.), followed by females (6.9 p.c.) and nymphs (1.7 p.c.). 57 Ixodes ricinus ticks collected from 3 Lublin districts (Lubartów, Lublin, Radzyń Podlaski) were tested for the presence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) by the inoculation of 5-week-old Swiss mice, followed by blind passages and inoculation of GMK cell culture with brain suspension of the infected mice. On strain of TBEV was isolated from a pool of 24 I. ricinus ticks collected from the Radzyń Podlaski district. The minimum infection rate of ticks from this district with TBEV was estimated as 4.2 p.c, and in the total area of Lublin region estiamted as 1.8 p.c.


  5/14

  Tytuł oryginału: Subiektywna ocena jakości życia przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym.
  Tytuł angielski: Subjective Quality of Life in opiate dependent patients before admission, after six months and one-year participation in methadone program.
  Autorzy: Habrat Bogusław, Chmielewska Karina, Baran-Furga Helena, Kęszycka Barbara, Taracha Ewa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.351-354, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu leczenia substytucyjnego metadonem na jakość życia (QoL) uzależnionych od opiatów 61 pacjentów (39 mężczyzn i 22 kobiet). Pacjenci oceniali swoją jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36 przed rozpoczęciem programu metadonowego oraz po 6 i 12 miesiącach uczestniczenia w nim. Przed leczeniem substytucyjnym jakość życia była bardzo zła w porównaniu z generalnymi populacjami dorosłych. W wyniku 6-miesięcznego udziału w programie stwierdzono istotną poprawę QoL w 7 z 8 podskal SF-36. Po następnym półroczu ocena jakości życia pogorszyła się, choć znamienność statystyczną pogorszenie osiągnęło tylko w jednej ze skal. Mimo pogoraszenia QoL w drugiej połowie roku, i tak była ona znamiennie większa niż przed rozpoczęciem programu. Nie stwierdziliśmy różnic w jakości życia między uzależnionymi kobietami i mężczyznami, aczkolwiek mężczyźni byli większymi beneficjentami programu. Nie stwierdziliśmy wpływu seropozytywności HIV na jakość życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare a subjective Quality of Life (QoL) assessment before, after six and twellve months of participating in methadone program. There were included 61 patients (39 males and 22 females). The SF-36 questionnaire was used. We found that in our patients before admission to methadone program QoL was extremely low. After sixmonths participation in substitution therapy QoL increased significantly in seven from eight subscales of SF-36. During next six months. QoL unexpectedly decrease, but not to prior level. There were not significcant differences in QoL between men and women although men beneficiated from methadone program more than women. In our study HIV seropositivity hadn't influence on QoL.


  6/14

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu skojarzonym u chorych na drobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: The role of radiotherapy in combined treatment in SCLC patients.
  Autorzy: Jodkiewicz Zbigniew, Chmielewska Elżbieta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.429-434, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Dificulties in diagnosing of children asthma.
  Autorzy: Chmielewska-Szewczyk Danuta
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.100-102, bibliogr. 5 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Oznaczanie wybranych substancji leczniczych w surowicy i osoczu krwi z zastosowaniem detekcji elektrochemicznej : praca doktorska
  Autorzy: Chmielewska Aleksandra, Lamparczyk Henryk (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 131 k. : il., tab., bibliogr. 160 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19827

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  9/14

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie padaczki: problemy u kobiet i mężczyzn].
  Autorzy: Chmielewska Barbara
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (1) s.27-28, bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Opinion in Neurology 2001, 14, 199-202
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/14

  Tytuł oryginału: Leki przeciwpadaczkowe jako alternatywa objawowego leczenia bólu.
  Tytuł angielski: Antiepileptic drugs as an alternative treatment of pain.
  Autorzy: Chmielewska Barbara
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.759-764, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bóle w przebiegu neuralgii i zaburzenia neuropatyczne, które powstają wskutek dysfunkcji lub pierwotnego uszkodzenia w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym dotyczą około 1 proc. populacji. Stosowane najczęściej w postępowaniu zachowawczym leki przeciwbólowe niesterydowe lub narkotyczne, leki przeciwdepresyjne oraz środki o działaniu miejscowym nie sa wystarczająco skuteczne lub stwarzają ryzyko istotnych objawów ubocznych przy dłużej prowadzonej terapii. W próbach uzyskania lepszych efektów terapeutycznych zwrócono uwagę na leki przeciwpadaczkowe, które hamują neurotransmisję mediatorów pobudzających w układzie nerwowym, nasilają hamowanie synaptyczne, stabilizują błony komórek nerwowych i potencjalnie mogą ograniczać procesy indukujące ból. W artykule przedstawiono dotyczhczasowe obserwacje dotyczące skuteczności leków przeciwpadaczkowych w leczeniu bolesnej neuropatii cukrzycowej, neuropatii po półpaśćcu, neuralgii trójdzielnej oraz w profilaktyce migreny i bólu głowy Hortona.

  Streszczenie angielskie: Antiepileptic drugts as an alternative treatment of pain. Pain in the coruse of neuralgias as well as neuropathy-associated disturbances, which are the main symptoms of primary injury or dysfunction in peripheral nerves and central nervous structures has been described in abotu 1 p.c. of population. Traditional pharmacological treatment with nonsteroid and narcotic analgesics, tricyclic antidepressants and topical agenst have not been found to be as effective for the treatment of neuropatic pain, and are associated with the number of adverse effects. Anticonvulsants with their inhibitory influence on excitatory eurotransmission, enhancement of inhibitory influences and stabilization of neuronal membranes seems to have potential in relieving the pain. THis paper covers the published litearuter on uses antiepileptic drugs for treatment of painful diabetic neuropathy, postherpetic neuropathy, trigeminal neuralgia et prophylaxis of some idiopatic headaches.


  11/14

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności paliatywnego napromieniania śródpiersia chorych z zespołem żyły głównej górnej w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Assessment of the efficiency of palliative irradiation of mediastinum in patients with superior vena cava syndrome in non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Chmielewska Elżbieta
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.97-102, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Aktualnie przyczyną 90-95 proc. przypadków zespołu żyły głównej górnej (zżgg) jest nowotwór złośliwy, a 80 proc. przypadków - rak płuca. Najczęściej patologia ta pojawia się gwałtownie, wśród objawów zagrożenia życia. Głównym sposobem leczenia zżgg w przebiegu chorób nowotworowych jest radioterapia. W latach 80. opracowano wiele chirurgicznych metod leczenia zespołu. Obecnie z dużym zainteresowaniem obserwowane jest protezowanie żyły głównej górnej metalowymi stentami. Wyniki są bardzo zachęcające: średnie przeżycia sięgają 6 miesięcy, a dodatkowo zabieg ten może być skojarzony z uzupełniającą radio- lub chemioterapią. Cel pracy: Celem pracy była próba oceny skuteczności paliatywnej radioterapii u chorych z zżgg w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca (ndrp). Porównano przeżycia w dwóch grupach chorych: leczonych napromienianiem z intencją paliatywną w sytuacji występowania dolegliwości oraz leczonych z powodu zżgg. Oceniono poprawę jakości przeżycia. Materiał i metody: W okresie 1990-1995 do ambulatorium Centrum Onkologii - Insytutu w Warszawie zgłosiło się 2330 chorych na raka płuca, w tym 1948 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Z grupy tej do paliatywnego leczenia napromienianiem, obejmującego guz pierwotny, zakwalifikowano 832 chorych. Cechy zespołu żyły głównej górnej notowano u 173 chorych (26 kobiet - 15 proc. i 147 mężczyzn - 85 proc., w wieku od 32 do 84 lat; średnia 61). Stwierdzono znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: At present the reason of 90-95 p.c. cases of the superior vena cava syndrome (SVCS) is malignant cancer, and in 80 p.c. of cases - lung superior. Most frequently this pathology appears suddenly, with the symptoms of life threat. The main method of therapy of the SVCS is radiotherapy. In the 80's a number of surgical treatments was developed. At present the prosthesizing of the superior vena cava with metal stents is observed with great interest. The result are very encouraging: mean survival reachers 6 months, and additionally this treatment can be combined with adjuvant radio- or chemotherapy. Objective of the study: The was assessment of efficiency of palliative radiotherapy in patients with SVCS in the non-small cell lung cancer (NSCLC). Survivals in two groups: treated with radiotherapy with palliative intention due to symptoms, and treated due to SVCS. The improvement of the survival quality was assessed. Material and methods: During 1990-1995, there were 2330 patients with lung cancer in the Policlinic of the Oncology Center in Warsaw, including 1948 patients with non-small cell lung cancer. From these, 832 patients were qualified to palliative radiotherapy including the primary tumour. Features of the superior vena cava syndrome were found in 173 patients (26 women - 15 p.c. and 147 men - 85 p.c., age from 32 to 84, mean 61). Significant advancement of the neoplastic process was found: grade III A in 81 patients (47 p.c.) and grade III B in 82 ...


  12/14

  Tytuł oryginału: Leki przeciwpadaczkowe jako przyczyna nasilenia napadów padaczkowych.
  Tytuł angielski: Antiepileptic drugs as a reason of intensity epileptic attacks.
  Autorzy: Chmielewska Barbara
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.250, 252-259, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że do działań toksycznych niektórych leków należy zdolność prowokowania ostrych napadów drgawkowych, jednakże nasilenie napadów padaczkowych bądź wystąpienie ich nowych form może zdarzyć się również u pacjentów z padaczką pod wpływem leków przeciwpadaczkowych (lpp). Zjawisko to może być następstwem intoksykacji (zwykłego przedawkowania lub encefalopatii wskutek stosowania leku) lub wynikać z farmakodynamicznych właściwości lpp oddziałujących w strukturach oun; w tych przypadkach dokładne mechanizmy zaburzeń nie są ostatecznie poznane. Niektóre lpp mogą nasilać procesy hamowania GABA-energicznego w pewnych strukturach oun, co w konsekwencji powoduje paradoksalny efekt aktywowania szlaków wzgórzowo-korowych, to zaś ma związek z indukowaniem napadów wyłączeniowych. Szczególnie wiele doniesień dotyczy nasilania napadów padaczkowych przez fenytoinę, karbamazepinę i wigabatrynę. Walproiniany najrzadziej wywołują takie komplikacje, ale wiadomo, że w grupie najmłodszych, predysponowanych dzieci z padaczką moga sprzyjać wystąpienia ostrej, ciężkiej hepatoencefalopatii. Karbamazepinie przypisuje się zdolność do nasilenia napadów wyłączeń, mioklonicznych i atonicznych u dzieci i młodzieży z padaczkami uogólnionymi idiopatycznymi i symptomatycznymi. Fenytoina i wigabatryna magą również pogarszać przebieg uogólnionych padaczek symptomatycznych. Lamotryginie (i gabapentynie) przypisywana jest aktywność w nasilaniu mioklonii w ciężkich dziecięcych padaczkach mioklonicznych. Za czynniki ryzyka polekowych pogorszeń w przebiegu padaczek uważa się: wiek dziecięcy, typ padaczki...


  13/14

  Tytuł oryginału: The effect of epilepsy on emotional state in Hamilton and Beck questionnaire studies.
  Tytuł polski: Ocena stanu emocjonalnego pacjentów z padaczką w badaniach z zastosowaniem kwestionariuszy Hamiltona i Becka.
  Autorzy: Chmielewska Barbara, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.219-225, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia depresyjne często współwystępują z organicznymi schorzeniami układowymi, również toczącymi się w układzie nerwowym. Spośród schorzeń neurologicznych szczególnie osoby chorujące na padaczkę doświadczają różnorodnych dysfunkcji w sferze funkcjonowania psychicznego. Zaburzenia lękowe i depresyjne są notowane dwu-trzykrotnie częściej w tej populacji w porównaniu z osobami zdrowymi. W prezentowanym badaniu porównano występownaie zaburzeń o charakterze derpesyjnym u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną padaczką oraz u chorujących przewlekle, u których uzyskano remisję choroby, jak i u osób z padaczką lekooporną. Oceny zaburzeń dokonano przy wykorzystaniu kwestionariuszy depresji Hamiltona oraz Becka, przeprowadzając badanie u każdego chorego jednorazowo odpoweidnio przez lekarza oraz samego pacjenta w okresie pomiędzy napadami padaczkowymi. W badaniach obydwoma kwestionariuszami wykazano zgodnie wyższe wartości w skali zaburzeń depresyjnych u chorych nowo zdiagnozowanych w porównaniu z chorującymi od wielu lat, zarówno tych, u których w wyniku farmaktoerapii uzyskano remisję objawów, jak i u pacjentów z lekoopornością. Uzyskane różnice odpowiadały wartościom typowym dla odpowiednio umiarkowanego i łagodnego poziomu zaburzeń depresyjnych. Można przypuszczać, że ustlaenie diagnozy padaczki, w związku ze stygmatyzacją, jaką sprowadza to schorzenie, oraz licznymi ograniczeniami życiowych aktywności, może być znaczącym czynnikiem stresującym, warunkujacym występowanie zaburzeń depresyjnych w początkowym okresie trwania choroby.

  Streszczenie angielskie: Patients with epilepsy present higher rate of psychological and psychaitric problems and emotional disturbances are estimated as the most frequent ones with prevalence of depression about tree times higher than it was observed in general population. In the presented study the occurrence of depressive symptoms was compared in a total of 60 adult patients with newly recognised and chronic epilepsy during remission of illness as well as pharmacoresistant. 21-items Hamilton Depressive Scale and Beck Depressive Inventory were applied once in each testified patient, consecutively by a phsyician or a patient himself during interictal period. Our study has found a higher level of depressive signs in newly diagnosed than in chronic patients during remission of illness but also in patients with an active process. The scoring rates both on HDRS and BDI were respectively characteristic of moderate or mild intensity of depressive distrubances. This comparison allows us to make a suggestion that diagnosis of epilepsy with its well-known stimgatison and limitations of different life activities may act as a stressing factor that enhances anxiety and depressive reactions in early phase of illness.


  14/14

  Tytuł oryginału: Effectiveness of adjunctive therapy with tiagabine in mentally disabled patients with epilepsy.
  Tytuł polski: Efektywność tiagabiny w politerapii w padaczce u pacjentów z dysfunkcją intelektualną.
  Autorzy: Chmielewska Barbara, Stelmasiak Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.226-236, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych badaniach, poza skutecznością, pokreślano korzystny wpływ tiagabiny, leku przeciwpadaczkowego nowej generacji, na funkcjonowanie neuropsychiczne pacjentów z padaczką jak również minimalne ryzyko wystąpienia niepożądanych zaburzeń psychicznych. W obecnym prospektywnym, niekontrolwoanym placebo, krótkoterminowym 6-miesięcznym badaniu oceniono skuteczność i tolerancję stosowania tiagabiny jako leku dodanego w grupie 30 młodych dorosłych pacjentów z padaczką lekooporną oraz współistniejacym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. U 40 proc. leczoncyh stwierdzono przynajmniej 50 proc. redukcję częstości napadów (responderzy), liczba dni z napadami zmniejszyła się z 9,9 do 6,3 na miesiac, a średnia częstość napadów uległa zmniejszeniu z 14,9 do 9,2 na miesiąc. Odnotowano także złagodzenie ciężkości napadów: odsetek pacjentów z napadami umiarkowanymi zwiększył się z 30 proc. przed stosowaniem tiagabiny do 50 proc. po 24 tygodniach terapii, a odsetek chorych z napadami ciężkimi zmniejszył się odpowiednio z 30 do 16 proc. U pacjentów-responderów w badaniu kwestionariuszem jakości życia stwierdzano poprawę wszystkich ocenianych funkcji, ale najwyraźniej funkcji poznawczych, korzystną ocenę wpływu leczenia na ogólne samopoczucie oraz poprawę w funkcjonowaniu społecznym. Większość pacjentów (90 proc.) nie doświadczyła istotnych objawów niepożądanych leczenia; najczęstsze skargi wiązały się z łagodnymi, przemijającymi efektami neurotoksycznymi ...

  Streszczenie angielskie: Previous reports justified positive impact of tiagabine, a new-generation antiepileptic drug on neuropsychological functioning as well as minimal risk of psychiatric exacerbations. In this prospective, open, observational, non-comparative, short-term - 6 months' study we evaluated efficacy and tolerability of tiagabine as add-on in polytherapy in 30 young adults with both refractory epilepsy and mild or moderate mental retardation. About 40 p.c. of patients experienced improvement in seizure frequency of 50 p.c. or more and none complained of seizure deterioration. Overall seizure frequency fell down from a mean 9.9 at the baseline to 6.3 seizure days per month. The seizure rate was reduced from 14.9 to 9.2 per month after 24 weeks of add-on phase. Adjunctive tiagabine therapy appeared to be associated with reduciton in overall seizure severity characteristics expressed as enhancement of mild of mild seizures from 30 to 50 p.c. of patients and reduction in severe seizures from 30 to 16 p.c. Responders reported an improvement in most health related quality of life domains but mostly cognition, medication effects and social functioning. The majority (90 p.c.) of patients did not report additional adverse effects with tiagabine; the most common complains associated with central nervous system (vertigo, weakness, nervousness) were transient and did not cause discontinuation. Blood counts and liver funcitonal tests did not show any clinically relevant changes. In this ...

  stosując format: