Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHMIELECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Out-patient treatment of deep vein thrombosis.
Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Chmielecki Zygmunt, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Zawada Tomasz
Opracowanie edytorskie: Ciostek Piotr (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.529-535, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 2 grupy chorych leczonych ambulatoryjnie (grupa I - 32 chorych) i szpitalnie (grupa II - 46 chorych) z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Badaniem nie objęto chorych z masywną, proksymalną zakrzepicą żylną. W grupie I - stosowano leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi (endoskoparyna 2 x dz. w dawce 1 mg/kg m.c.) przez 3-4 tygodnie z następowym przejściem na doustny antykoagulant (2 INR 3). W grupie II leczenie szpitalne polegało na stosowaniu heparyny we wlewie pod kontrolą APTT (wydłużenie 2-3 krotne APTT0, z następowym przejściem na doustne antykoagulanty począwszy od 3 doby leczenia (2 INR 3). Oceniano możliwość wystąpienia incydentów zatorowości płucnej, nasilenie dolegliwości bólowych, nasilenie obrzęków chorej kończyny. W metodzie statystycznej wykorzystano test t- Studenta i test chiý. Istotność badanych wskaźników przyjęto przy p 0,02. Wyniki. Zmniejszenie dolegliwości bólowych stwierdzono u 30/32 chorych w grupie I oraz 43/46 chorych w grupie II. Zmniejszenie obrzęków stwierdzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. Nawrót choroby stwierdzono u 2 chorych - po jednym z każdej z grup. Zatorowość płucną stwierdzono u jednego chorego z grupy II. Otrzymane wyniki nie wykazywały istotności statystycznej. Wniosek. Efektywność leczenia ambulatoryjnego wybranych chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jest porównywalna ze standardowym leczeniem w warunkach szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare hospital an dautpatient treatment of deep vein thrombosis (DVT). Material and methods. Two patients groups with DVT confirmed by ultrasound examinations: outpatient - group I - 32 patients. Hospital - group II - 46 patients. Patients with proximal massive dvt were excluded from the study. Group I received low-molecular-weight-heparine (LMWH) - enoxoparine at a dose of 1 mg per kg/body weight (equivalent to 100 AXa IU per kg of b.w.) subcutaneously, twice daily for 3-4 weeks with oral anticoagulation since beginning of the fourth week. Group II- hospitalized patients, treated with unfractioned heparine at a dose of 8-20 IU per 1 kg/body weight per 1 hour uintravenously. Since the third day of treatment oral anticoagulation was administrated. Pulmonary embolism, leg edema and leg pain were evaluated. Statistical methods (t-Student test, chiý test) were used to evaluate the results. Results. One hospital group patient demonstrated pulmonary embolism. Pain diminished in 32/32 in group I and 46/46 group II patients. DVT recurrence was noted in one patient from each group. The incidence was statistically insignificant. Conclusion. Our results confirm earlier evidence, that LMWH applied during outpatinet treatment of deep vein thrombosis without pulmonary embolism is safe and efficient.


  2/2

  Tytuł oryginału: Lustrzany zawał wzgórza jako przyczyna przetrwałej apatii i zaburzeń gałkoruchowych - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Bilateral thalamic infarction as a reason for persistent apathy and ocular movement disturbances - report on two cases.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Chmielecki Andrzej, Maciejewska-Piwar Iwona
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.301-305, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowany obustronny zawał wzgórza należy do rzadkich udarów niedorkwiennych i krwotocznych mózgu. W zawale obejmującym jądra przyśrodkowe wzgórza obserwuje się utratę aktywności psychicznej i nadmierną senność. Mogą występować także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego. W pracy przedstawiono dwie pacjentki z izolowanym lustrzanym zawałem niedokrwiennym wzgórza w obszarze jąder przyśrodkowych. U obu pacjentek w początkowym okresie udaru występowała śpiączka. Po kilku dniach po odzyskaniu przytomności u obu stwierdzano znacznie nasiloną apatię, hipersomnię i obniżony nastrój. Występowały także zaburzenia ruchomości gałek ocznych typowe dla zespołu śródmózgowiowego (bez widocznych zmian niedokrwiennych w śródmózgowiu w TK). Mimo farmakoterapii i rehabilitacji, po pół roku od zachorowania apatia i zaburzenia ruchomości gałek ocznych nie uległy poprawie.

  Streszczenie angielskie: Isolated bilateral thalamic infarction is a rare type of cerebral ischaemic stroke. The predominant symptoms in infarction involving the nucleus medialis thalami bilaterally are: prominent loss of psychic self-activation, apathy, hypersomnia. There may also be disturbance of the eye movements without evidence of midbrain involvement on the CT. The authors observed two patients with ischaemic strokes in both paramedian thalamic regions. The initial state of the stroke was serious in both patients (they demonstrated cerebral coma). Within a few days of recovering consciousness these patients were apathetic with hypersomnia without psychic self-activation. They presented depression and symptoms including vertical gaze palsies which are typical of the midbrain syndrome. Despite pharmacotherapy and rehabilitation the apathy and the disturbances of eye movement did not improve after half a year.

  stosując format: