Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHILARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Martwica żołądka w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Gastric necrosis in the course of anorexia nervosa - case report.
Autorzy: Chilarski Andrzej, Piaseczna-Piotrowska Anna, Nogal Paweł
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.144-147, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 16-letniej dziewczynki z jadłowstrętem prsychiczny, u której wystąpiły nagłe, ostre objawy brzuszne pod postacią bólów brzucha, wymiotów oraz objawów otrzewnowych. Przedstawiono wyniki badań obrazowych. Dziewczynkę poddano zabiegowi operacyjnemu, podczas którego stwierdzono martwicę części żołądka i wykonano jego oszczędną resekcję. Autorzy przytaczają nieliczne podobne obserwacje z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of a 16-year-old girl with anorexia nervosa presenting with acute abdominal symptoms (pain, vomiting, peritoneal signs). The results of imaging studies are described. The girl was operated on. Intraoperatively necrosis of a part of the stomach was found, followed by its partial resection. The authors discuss few similar cases presented in literature.


  2/4

  Tytuł oryginału: Changeable views on the treatment of gastroschisis.
  Autorzy: Chilarski Andrzej, Bułhak-Guz Hanna, Grochulska-Cerska Hanna
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.18-22, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The mortality rate associated wtih gastroschisis has declined markedly over the last two decades due to many factors such as prenatal diagnosis, neonatal intensive care, improved surigcal techinique, total parenteral nutrition. The aim of this study was to analyze clinical material comprising patients with gastroschisis in its prenatal and postanatal aspects. Out of 36 fetuses, the diagnosis of gastroschisis was established prenatally in 27 (75 p.c.). There are two conditions found on US examination that may imply the need for prenatal intervention: severe oligohydramnion and indications for amnioinfusion and signs of closing gastroschisis, an indication for emergency cesarean section. As far as postanatal tretment is concerned, there are three options: - simple reduction of the eviscerated bowel (5 patients in our series), - open reduction, with ensuing fascial closure (9 patients in our series), - multistage procedure (22 patients in our series). There is some confusion in the literature as regards the choice of the appropriate option. The ultimate goal is to achieve full fascial closure. In order to complete this in one step and to avoid compartemnt syndrome, some conditions must be fulfilled: - the eviscerated bowel must be relatively unchanged, with no ischemia nor necrosis, - the with of abdominal defect must enable the reduction, - complicated gastroschisis (e. g. with atresia, perforation) has to be excluded from this procedure, - intraabdominal pressure should be monitored intra- and postoperatratively. We have been using a system of monitoring of intraabdominal pressure based upon measurement of intrabladder pressure by means of a simple mobile device. Tegmentum has been used in all of the newborns that were evaluated as candidates for a multistage procedure (22). It is based on a polyethylene mesh covered with a polyurethane layer.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ossifying tumor of a trunk.
  Autorzy: Chilarski Andrzej, Piaseczna-Piotrowska Anna, Fiks Tomasz, Łukaszek Stanisław
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.43-45, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Myositis ossificans and ossifying fibromyxoid tumor are rare entities. They share a lot of similarities as far as localization, clinical and radiological picture and outcome are concerned. Case report: The authors describe a case of a 15-year-old boy wo was operated on for ossifying tumor localized in the right lumbar region. Preoperataive X-ray adn CT revealed the tumor with clear borders of round shape and multiple calcifications, particularly towards the periphery. The boy made an uneventful postoperative progress. The histopathology of teh tumor was as follows: multiple mature osseous trabeaculae dispersed in richly vascularized matrix, the presence of multiple fibroblasts an dsome polynucllear cells. Immunohistochemistry showed NSE (neuron specific enolase)-positive and weakly vimentin-positive reactions. The results may suggest neural origin of the tumor. The differential daignosis of both entities: myositis ossificans and ossifying fibromyxoid tumor is discussed. In spite of immunohistochemistry, supporting the option of fibromyxoid tumor diagnosis, the specificity of these results is controversial and so the possibility fo myositis ossificans can not be excluded. Conclusions: In summary, the authors share the opinion suggesting the probability, at least in some cases, of common roots of the above mentioned diseases.


  4/4

  Tytuł oryginału: Dziecko krzywdzone: analiza urazów intencjonalnych. Materiał Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1990-2001.
  Tytuł angielski: The maltreated child: analysis of intentional traumas. Material of The Pediatric Surgery Clinic of the Polish Mother's Health Center Institute 1990-2001.
  Autorzy: Pawlak Paweł, Kobrzyńska Ewa, Chilarski Andrzej
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.18-23, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z krzywdzeniem dzieci. Zwrócono uwagę na problemy natury społecznej dominujące nad aspektem medycznym. W Klinice Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 199-2001 leczono 75 dzieci z obrażeniami intencjonalnymi. Powyższy materiał poddano analizie zwracając uwagę na sprawców przemocy, wiek ofiar oraz rodzaj i okolicę obrażeń. Wskazano również na dalsze losy tych dzieci. W podsumowaniu podkreślono, że zespół dziecka krzywdzonego wymaga kompleksowego działania służb i organizacji społecznych, a opieka chirurgiczna stanowi jedynie fragment tych działań.

  Streszczenie angielskie: The authors defined in the paper the basic conceptions connected with maltreatment of the children. Attention was paid to social problems, which predominated over medical aspect. Between 1990 and 2001 75 children with intentional injuries were treated in the Pediatric Surgery Clinic of the Polish Mother's Health Center Institute in Łódź. The above mentioned material was analyzed in aspects of perperators, age of victims, type and region of injuries. Further fate of those children was also described. In summary, the authors emphasized that maltreated child syndrome needs complex action of social services and organizations, because surgical aid is only a fragment of those activities.

  stosując format: