Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHICIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na ekspresję powierzchniowych białek gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiału klinicznego od noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii.
Tytuł angielski: An influence of cultivation conditions on the expression of surface proteins of coagulase-negative Staphylococci isolated from new-born children hospitalised on an intensive care unit.
Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna, Chiciak Joanna
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.103-108, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę wpływu warunków hodowli na ekspresję białek powierzchniowych pięciu gatunków gronkowców koagulazoujemnych. Badania przeprowadzone na 31 szczepach gronkowców pochodzących od noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii pozwoliły na analizę podobieństw tych białek w obrębie danego szczepu hodowanego na różnych podłożach.

  Streszczenie angielskie: A surface adhesion is a fundamental stage, in a pathogenesis of inflammations caused by coagulase-negative staphylococci, at which surface proteins take part. The proteins that were found at S. saprophyticus and ascribed to take part in polystiren plates adhesion: SSP-1 and SSP-2 could be an example. In this work, the effort to esteem surface protein expression of various kinds of cogulase-negative staphylococcus according to cultivation has been made. The studies carried out with 31 staphylococcus strains being obtained from new-born children hospitalised in Neonatology Clinic helped to analyse the similarities among these proteins in the area of a given strain cultivated on different mediums. The examined strains belonged to five different species and it had been taken into consideration during the results esteem. On the grounds of electrophoretic surface proteins division the charts dysometric analysis was created showing interdependence between Rf for sufrace proteins and optical density. Afterwards an analysis for each strain was done taking into account a short of medium on which the cultivation had been placed. S. haemolyticus strains analysis cultivated on three different medium allows to isolate two protein groups showing similar expression of both low-and high-molecular proteins. For the majority of strains belonging to the same species one can observe a similar expression within low-and high-molecular surface proteins regardless of cultivation conditions. Recurrence of the electrophoretic pictures regardless of changes in cultivation conditions....


  2/2

  Tytuł oryginału: Wykrywalność przeciwciał anty-Mycoplasma pneumoniae z zastosowaniem różnych metod serologicznych u dzieci z atypowym zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Detectability of Mycoplasma pneumoniae antibodies using different serological methods in children with atypical pneumonia.
  Autorzy: Mączyńska Beata, Chiciak Joanna, Stankiewicz Maria, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.451-456, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mycoplasma pneumoniae jest jednym z istotnych czynników etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, przede wszystkim zapaleń płuc, które określa się mianem atypowych. Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności metod serologicznych (immunoenzymatycznych i fluorescencyjnej) stosowanych w diagnostyce zakażeń mykoplazmowych, w wykrywaniu swoistych przeciwciał klas IgM i IgG. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły próbki surowicy krwi pobierane w ostrej fazie choroby od dzieci hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na oddziałach Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej. Przeciwciała IgM i IgG oznaczono dwoma różnymi testami ELISA (DiaSorin i Euroimmun) oraz testem immunofluorescencji pośredniej (Euroimmun). Wyniki. W 115 badanych próbkach surowicy uzyskano dość rozbieżne wyniki w poszczególnych testach. Wyniki ujemne we wszystkich metodach uzyskano w 54 proc. badanych. Wyniki dodatnie lub wątpliwe, zgodne we wszystkich 3 testach, otrzymano tylko w 13 proc. przypadków. W zależności od użytego testu uzyskano różny odsetek wyników dodatnich - najwięcej w teście ELISA firmy DiaSorin (32 proc.), nieco mniej metodą immunofluorescencji (24 proc.) i najmniej testem ELISA firmy Euroimmun (10 proc.). Wnioski. W testach serologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce M. pneumoniae mogą występować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Za najbardziej wiarygodną, czułą i swoistą metodę uznano test immunofluorescencji pośredniej - Euroimmun.

  stosując format: