Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHEŁMICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przypadek pomenopauzalnej hiperandrogenizacji spowodowanej rzadko występującym guzem jajnika lipid cell tumor.
Tytuł angielski: The rare postmenopauzal hyperandrogenization caused by lipid cell tumor - case report.
Autorzy: Witek Andrzej, Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew, Pająk Jacek
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.125-130, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rzadką przyczyną nadmiernego wydzielania androgenów jest zlokalizowany w jajniku lipid cell tumor, który był przyczyną hiperandrogenemii i hiperandrogenizacji w opisywanym przypadku. Postępowanie diagnostyczne koncentrowało sie na ustaleniu źródła wirylizacji. Badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne nie dostarczyły jasnych odpowiedzi na temat jajnikowej przyczyny hiperandrogenizacji. Dopiero wykluczenie źródła nadnerczowego i zgoda pacjentki na laparotomię pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało powrót androgenów do wartości prawidłowych i ustąpienie objawów hieprandrogenizacji. Prezentowany przypadek jest przykładem obserwowanych często trudności diagnostycznych. Trudności te niepotrzebnie narażają kobiety na długotrwałe działanie nadmiaru androgenów, które są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego postępowanie lecznicze w tych przypadkach powinno konsekwentnie wyeliminować przyczynę hiperandrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Steroid-secreting neoplasms of the ovary and adrenal gland comprise a small group of tumors. A 76-year-old woman presented hair loss, facial hirsutism associated with increased serum total testosteron level. The adrenal glands and the ovaries were normal on radiological and ultrasonogaphic investigation. The patient was submitted to a pelvic exploratory laparotomy. Hysterectomy and salpino-oophorectomy were performed. A solid and circumscribed ovarian tumor of 2 cm in diameter was found. The pathological diagnosis was lipid cell tumor with stromal hyperplasia. The purpose of this report is to relate how difficult is to establish the diagnosis and the origin of the hyperandrogenism in a patient with normal image studies.


  2/4

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza na kolejnym zakręcie.
  Tytuł angielski: Hormonal replacement therapy at another turning.
  Autorzy: Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.28, 30-32, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono w skrócie historię stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HZT), zwracając uwagę na zmiany poglądów na temat korzyści i ryzyka tej interwencji medycznej. Po fali niekontrolowanego stosowania samych estrogenów zaobserwowano wzrost zachorowań na raka endometrium. HZT weszła w pierwszy zakręt. Wprowadzając ją na prostą, u kobiet z zachowaną macicą rozpoczęto stosowanie terapii kombinowanej estrogenowo-progestagenowej. W latach 80. za najważniejsze wskazanie do stosowania HTZ uważano profilaktykę chorób serca i naczyń krwionośnych. Badania HERS, a następnie jednoznaczne stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologów opublikowane w czerwcu 2001 roku spowodowały, że stosowanie HTZ we wtórnej profilaktyce chorób serca jest obecnie przeciwwskazane. HTZ weszła w drugi zakręt. Na kolejnym zakręcie znalazła się HTZ w lipcu 2002 roku, po opublikowaniu pierwszej części badań WHI. Poddano krytycznej ocenie stosowanie HTZ w profilaktyce pierwotnej chorób serca i naczyń krwionośnych. W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki tych badań, ich ograniczenia oraz pierwsze fachowe komentarze dotyczące badania.

  Streszczenie angielskie: The article presented the short history of using of the hormonal replacement therapy (HRT). The authors paid attention to changes of the opinions concerning risk and benefits of this medical intervention. The increase of incidence of endometrial cancer was observed after the enthusiastic use of alone estrogens. HRT approached the first turning. The therapeutic regiment of HRT was changed immediately. In the women with intact uterus the combine estrogene-progestine therapy was introduced. In the eighties most doctors considered the prevention of cardiovascular diseases (CVD) as an important indication to use HRT. The publication of the results of HERS randomized controlled trial and the following statement of AHA changed this opinions. The use of HRT was recognised as a contraindication in secondary prevention of CVD. HRT approached another turning. Next time HRT was at the turning at July 2002 after publication of results of the first part of WHI trial. The authors of this publication critically evaluated the use of HRT as a primary prevention of CVD. In the further part of the article the authors presented important results and limitations of WHI trial and also the first critical commentary concerning methods of investigations.


  3/4

  Tytuł oryginału: Prevalence of Human papillomavirus infection in women with low grade squamous intraepithelial lesions (LSIL).
  Autorzy: Friedek Daniela, Chełmicki Zbigniew, Romanik Małgorzata, Ekiel Alicja
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.9-14, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to determine frequent occurrence of low and high oncogenic HPV types infections in women population with cytological diagnosed LSIL and without abnormalities in cytology. The material of the study were swabs applied to the vaginal part of uterine cervix and cervical canal, taken from 221 women (age 17-53 years). The presence of HPV DNA was determined by hybrid capture method; for low oncogenic risk HPV types (6/11/42/43/44) and for high oncogenic risk HPV types (18/31/33/35/45/51/52/56) separately. In women wioth normal cytological smears, the frequency of delitescent infections with high oncogenic HPV types in age range below 30 years was 6.1 p.c. and above 30 years was 4.5 p.c. The infection rate with high oncogenic HPV types in aged below 30 years with LSIL was 40.4 p.c. and above 30 years was 22.9 p.c. The genetic methods of detecting HPV are diagnostically useful for the completion of cytological diagnosis.


  4/4

  Tytuł oryginału: Coinfection of low and high oncogenic human papillomavirus types in women with condylomata acuminata. Preliminary raport.
  Autorzy: Friedek Daniela, Ekiel Alicja, Romanik Małgorzata, Chełmicki Zbigniew
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.15-18, tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Condylomata acumminata are begin pathological alterations caused mainly by low oncogenic HPV types. The purpose of the study was to determine the occurrence of infection with low and high oncogenic HPV types in women with condylomata acuminata. The swabs taken from pathological alternations clinically described as conndylomata acuminata, from vaginal part of the uterine cervix and cervical canal were investigated. Samples were taken from 17 women, age 20-36 years. The presence of the HPV DNA was determined by the hybrid capture method for low and high oncogenic HPV types, separately. In 12 (70 p.c.) out of 17 women a connection was confirmed between the vaginal and cervical canal warts and human papilloma virus infections. In 7 cases coexisting infection with both low and high oncogenic HPV types were ascertained.

  stosując format: