Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHABER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena przebudowy struktur kostnych wokół implantów tytanowych na podstawie analizy matematycznej obrazów rentgenowskich.
Tytuł angielski: The evaluation of bone structure around the titanium implants on the basis on mathematical analysis of radiograms.
Autorzy: Kryst Leszek, Chaberek Sławomir, Wojtowicz Andrzej
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.147-154, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny wmagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskopowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania, napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem przedstawionej pracy jest próba obietkywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantó stoamtologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazó radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowaniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry, jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury tkanki kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na prównywanie tych obraz ze znormalizwanym histogramem prawidłowej (nienaruszonej) mikrostruktury kostnej. Przeporwadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonalnym obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych obiektywnych infomracji dotyczących oceny kinetyki przemian zachodzących w tkance kostnej. Może być zatem użytecznym narzędziem badawczym w ocenie konstrukcji opartych na wszczepach w każdym okresie czasu oraz do oceny gojenia się kości.

  Streszczenie angielskie: Rentgenodiagnosis of integrated dental implants has been evaluated subjective sofar. The aim of the presented paper is an objective, noninvasive method of bone analysis around the implant. This analysis was based on digital radiographic images and their mathematical transformation. Four parameters of histograms of the intensity, characterizing bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery, as well as intact bone as a control, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The significant statistically differences on all parameters for examined images were found, mainly for 3 versus 12 months, because the bone remodelling process around the implants in comparison to the control bone is more intensive. This digital methodology used for the description of radiographic images is objective and allows for the non-invasive evaluation of the kinetics of bone remodelling after implantology treatment and seems to be useful for evaluation of bone healing process in time.


  2/5

  Tytuł oryginału: Urazy wielonarządowe w materiale Kliniki w latach 1996-2000
  Autorzy: Krasnodębski Ireneusz W., Słodkowski Maciej, Chaber Andrzej, Pawłowski Waldemar, Złotorowicz Wojmił, Wojtasik Monika
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.255-256, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  3/5

  Tytuł oryginału: Leczenie chorych z mnogimi urazami ciała
  Autorzy: Krasnodębski Ireneusz W., Słodkowski Maciej, Chaber Andrzej, Pawłowski Waldemar, Złotorowicz Wojmił, Wojtasik Monika
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.257-258, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna metoda oceny przebudowy tkanki kostnej przy wykorzystaniu fourierowskiej analizy obrazu: po wszczepieniu masy płytkowej i Bio-Oss oraz wokół implantów.
  Tytuł angielski: Non-invasive method of bone remodeling evaluation, using Fourier analysis of radiograms: after PRP-Bio-Oss grafts, and around the dental implants.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Kryst Leszek, Chaberek Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.4-9, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny, wymagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskpowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem pracy jest próba obiektywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantów stomatologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazów radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na porównywanie ich obrazów ze znormalizowanym histogramem prawidłowej nienaruszonej mikrostruktury kostnej. Przeprowadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonowaniem obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta, a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących oceny kinetyki przemian ...

  Streszczenie angielskie: The evaluation of rentgenodiagnosis of intergrated dental implants have had a subjective character, until now. This study concern the proposal of mathematical, non-invasive evaluation of bone regeneration of alveolar process of the maxilla at the 18 years old patient, who suffers from a car accident trauma, treated by GBR (guided bone regeneration using an autogenic platelet rich plasma-PRP with the Bio-Oss and bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery. The trabecular structure of regenerated and intact bone was compared using the Fourier analysis of radiograms. The radial and spatial distribution of Fourier transforms showed, that the original trabecular pattern, which exists in the intact bone on both sides of the defect, is replicated in the evident way in the regenerated bone. The presence of replication in original like trabecular pattern in regenerated bone allows for to think that genetic mechanisms influence the organisation process of the trabecular pattern in regenerated bone tissue, probably, under the main influence of the growth factors included in autologous PRP. Four parameters of histograms, which characterized the bone microstructure around the implant, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The statistically significant differences, concerning all of the parameters for examined images, were found, mainly in the comparison of periods of 3 versus 12 months, what is concerned with the bone ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Disturbed pattern of collagen fibres in dentinal dysplasia type I.
  Tytuł polski: Zaburzona architektonika włókien kolagenowych zębiny w przebiegu dysplazji zębinowej typu I.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Chaberek Sławomir, Hulisz-Secomska Małgorzata, Yamauchi Mitsuo, Ostrowski Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.169-175, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histological analysis of distribution of collagen fibres in the molar of the 15 year-old patient showing features typical for type 1 dentinal dysplasia (DD-I) is documented and described. In order to evaluate the distribution pattern of collagen fibres, we used a polarising microscope to photograph the Sirus-red stained undecalcified dentine sections in crossed analyzer and polarizer. The enhanced image of birefringent collagen fibres stained by Sirus-red shows the chaotic distribution of collagen bundles. In one field of view, the circular distribution of these fibres created even the "maltasian" cross, similar to the ones formed over Haversian systems. We described mathematically the "obvious" chaotic distribution of collagen fibres using Fourier analysis and calculating the fractal dimension value of their structural pattern. It is concluded that the unusual mineralization pattern seen in the DD-I dentin is due in part to the primary error in synthesis and spatial distribution of collagen fibres.

  stosując format: