Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHAŁUPKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena efektu rozcieńczenia krwi przy użyciu wybranych płynów infuzyjnych u pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
Tytuł angielski: Evaluation of the haemodilution effect using different fluids in patients prepared for surgery in epidural anaesthesia.
Autorzy: Marcinkowska-Gapińska Anna, Chałupka Zbigniew, Kowal Piotr, Gaca Michał
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niniejsza praca miała na celu ocenę wpływu rodzaju przetaczanych płynów infuzyjnych - krystaloidów i koloidów - na parametry reologiczne krwi, ze szczególnym uwzględnieniem jej lepkości. Pomiary lepkości krwi wykonano za pomocą oscylacyjno-rotacyjnego reometru Contraves LS 40. Pomiary hematokrytu i lepkości krwi przeprowadzono w trzech etapach. Etap pierwszy objemował pobranie krwi od pacjentów, pomiar hematokrytu i lepkości krwi pełnej przed przetaczaniem płynów infuzyjnych. Podczas drugiego etapu badano krew pobraną zaraz po przetaczaniu, a trzeci etap stanowiły pomiary własności reologicznych krwi pobranej dwie godziny po przetaczaniu płynów infuzyjnych. Na podstawie wykonanych badań własności reologicznych krwi pacjentów przygotowywanych do zabiegów w znieczuleniu zewnątrzoponowym stwierdzono, że efekt rozcieńczenia dla koloidów (HAES i Dekstran) utrzymywał się dłużej niż dla krystaloidów (płyn Ringera). Pomiary lepkości dla prędkości ścinania 1 s**-1 wykazały, że lepkość ta była najniższa w grupie pacjentów, której przetaczano HAES 200/0,5.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare influence of infusion fluids - cristalloids and colloids - on the rheological parameters of blood with special focus on the blood viscosity. Blood viscosity measurements were performed with an oscillatory-rotary Contraves LS 40 rheometer. Measurements of haematocrit and blood viscosity were performed at three points. The first sample was taken before fluid infusion, the second immediately after completion the infusion. The last sample was taken two hours thereafter. The measurements were performed in the group of patietns prepared for surgery in epidural anesthesia. We conclude that the dilution effect lasted longer in the case of colloids (HAES and Dextran) compared to cristalloids (Ringer's solution). The blood viscosity measured at the shear rate of 1 s**-1 was the smallest in the group of patients after HAES 200/0.5 infusion.

  stosując format: