Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHĘCIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,447

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Influence of L-arginine oral supplementation on oxidative stress in patients with intermittent claudication.
  Tytuł polski: Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oksydacyjny u chorych z chromaniem przestankowym.
  Autorzy: Micker Maciej, Chęciński Paweł, Jabłecka Anna, Krauss Hanna, Zapalski Stanisław
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.137-141, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 10 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Karpacz 07-09.06. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Sugeruje się, że podanie L-argininy osobom z niedoborem NO jest racjonalną metodą zarówno zwiększania wytwarzania NO przez środbłonek, jak i zmniejszania uwalniania wolnych rodników. W ostatnich latach wykazano, że takie postępowanie lecznicze może być skuteczne u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu 28-dniowej doustnej suplementacji L-argininy na stężenie NO oraz parametry całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza u chorych z chromaniem przestankowym. Materiał i metody. Badano 16 chorych w wieku 42-74 lat leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu z rozpoznaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych w II stopniu wg klasyfikacji Fontaine'a, którzy otrzymywali L-argininę w dawce 3 x 4 g/d. Chorych poddano miesięcznej obserwacji klinicznej w celu określenia tolerancji terapii i wychwycenia ewentualnych działań niepożądanych. W trakcie badania, tzn w 0, 7, 14 i 28 dniu u każdego chorego przeprowadzono pełne badania podmiotowe i przedmiotowe z określeniem dystansu chromania przestankowego i wartości wskaźnika kostka-ramię, a także pobierano krew w celu oznaczenia stężenia tlenku azotu oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza. Wyniki. Po podaniu L-argininy u wszystkich chorych nastąpiła poprawa kliniczna w postaci wydłużenia dystansu przejścia bezbólowego. Zaobserwowano wzrost stężenia NO i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza po 3h, 7, 14 i 28 dniach podawania ...

  Streszczenie angielskie: Background. It is suggested that the administration of L-arginine to patients with NO deficiency is the rational method both of increasing NO production by the endothelium and decreasing the free radical relase. In the last year it was proved that this therapeutic procedure could be successful in patients with atherosclerotic ischaemia of the lower extremities. Aim of the study. The aim of the study was the estimation of the influence of 28-day L-arginine oral supplementation on NO concentration and the parameters of total antioxidant status (TAS) in patients with intermittent claudication. Material and methods. 16 patients (8 female and 8 male) were examined diagnosed with atherosclerosis of the lower extremities in Fontaine's II stage and receiving L-arginine in the dose of 3 x 4 g/day. During the study patients were under accurate clinical observation whose aim was to evaluate drug tolerance and to notice possible adverse effects of L-arginine used in therapy. During the study in 0, after 3h, and on the 7th, 14th, and 28th day, subjective and objective examinations were conducted with evaluation of the intermittent claudication distance. From every patient the blood samples were taken for the determination of NO concentration and TAS. Results. After L-arginine treatment in all patients we observed clinical improvement, such as elongation of intermittent claudication distance. We noticed the increase of NO-concentration and higher TAS after 3h, 7, 14 and 28 days of ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Heparin reduces oxidative stress in the postoperative period.
  Autorzy: Dzieciuchowicz Łukasz, Chęciński Paweł, Krauss Hanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR657-CR660, tab., bibligor. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to investigate the influence of low-dose heparin on peroxide levels and the antioxidant activity of superoxide dysmutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase in the red blood cells of patients undergoing minor abdominal surgery. Material/Methods: 49 patients scheduled for open cholecystectomy, with a median age of 43, were randomly assigned to either the heparin group (HG) or the placebo group (PG). HG patients received a subcutaneous dose of 100 IU/kg body weight of standard heparin for 6 days, beginning the first day after surgery. On the day prior to surgery and on the 1st, 2nd and 6th postoperative days, blood samples from peripheral veins were collected, and the levels of peroxides, superoxide dysmutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase activity in the hemolysate of red blood cells were determined. The level of malondialdehyde was also measured. Results: Signifciantly lower levels of peroxides, as well as higher antioxidant activity of SOD and CAT, was found in the erythrocytes of HG patients. Heparin adminisitration did not significantly influence the activity of glutathione peroxidase. There were also no differences in the levels of malondialdehyde between HG and PG patients. Conclusions: Low-dose standard heparin administered subcutaneously in patients undergoing minor abdominal surgery shows an antioxidant effect. Furhter studies are required to clarify the mechanism of increased SOD and CAT activity in red blood cells induced by heparin.

  stosując format: