Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHŁOPEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zastosowanie skobli w chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Tytuł angielski: Application of staples in traumatic and orthopaedic surgery.
Autorzy: Bołtuć Witold, Kotela Ireneusz, Bryła Andrzej, Chłopek Jan
Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.12-15, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,500

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania skobli w ortopedii i chirurgii urazowej z uwzględnieniem materiałów, z których zostały wykonane.


  2/7

  Tytuł oryginału: Kompozytowe śruby węglowe w leczeniu osteochondritis dissecans stawu kolanowego
  Autorzy: Bołtuć Witold, Kotela Ireneusz, Chłopek Jan, Bednarenko Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.257-259, tab., bibliogr. 18 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Kompozytowe klamry węglowe w leczeniu deformacji bliższego końca piszczeli
  Autorzy: Kotela Ireneusz, Chłopek Jan, Bołtuć Witold, Bednarenko Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.320-322, il., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Puc Małgorzata, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Lipiec Agnieszka, Chłopek Kazimiera, Lipiec Ewa, Mościcka Grażyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.24-25, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wieloośrodkowych badań stężenia pyłku traw i roślin złożonych w atmosferze wybranych miast Polski, przeprowadzonych w 2001 roku. Analizie poddano wpływ anomalii pogodowych na przebieg pylenia roślin wiatropylnych. W 2001 roku obserwowano znacznie dłuższy niż w latach poprzednich sezon pylenia traw. Rozpoczął się on w pierwszej dekadzie maja, a zakończył dopiero w sierpniu. Sezon pylenia bylicy był zbliżony do obserowanego w latach poprzednich, jednak z wyraźną tendencją do niższych stężeń w obrębie dużych aglomeracji miejskich.


  5/7

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku drzew w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Chłopek Kazimiera, Puc Małgorzata, Modrzyński Marek, Lipiec Agnieszka, Kalinowska Ewa, Lipiec Ewa, Domański Krzysztof
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.54-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłku roślin w kraju i zagranicą pozwala na właściwą profilaktykę poprzez zaplanowanie zajęć tak, aby ekspozycja na alergeny była jak najmniejsza. Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny obecny jest w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: Seasonal character of symptoms is the distinctive feature of allergic disease evoked by pollen allergens. Symptoms occur only when pollen count reaches a certain level. The degre of symptoms os closely connected with allergen exposure. pollen count information helps in proper prophylaxis, diagnosis and treatment evaluation. It also helps in immunotherapy management and in assessment of its efficacy. in the season of 2001 exceptionally high levels of alder pollen count were recorded (up to 18000 pollen grains in 1m3 of ambient air noted in warsaw in the immediate vicinity of the source trees). First seasonal symptoms in the majority of alder allergy sufferers emerged when alder pollen count reached the level of 45 grains in 1m3 of ambient air. The exposure to alder pollen at the level exceeding 85 grains in 1m3 of air evoked allergy symptoms in all hypersensitive subjects. The 30-minutes long exposure to alder allergen when pollen count reached 1200 grains in 1m3 of air caused cough and dyspnoea in 75 p.c. of 1600 responders.


  6/7

  Tytuł oryginału: Badanie procesu pełzania implantów z polisulfonu w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: In vitro studies of creep behaviour of polysulphone implants.
  Autorzy: Rosół Patrycja, Chłopek Jan
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.46-50, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy prześledzono proces pełzania w warunkach zbliżonych do panujących w żywym organizmie. Zbadano próbki wykonane z biostabilnych materiałów - polisulfonu i kompozytu polisulfon-włókno węglowe krótkie. Obecność włókien węglowych korzystnie modyfikuje właściwości mechaniczne polisulfonu, zwiększa jego wytrzymałość na rozciąganie i ogranicza proces pełzania. Obserwuje się również mniejszą deformację próbek niż w przypadku czystego polisulfonu, co stwarza możliwość wykorzystania takich materiałów na implanty przenoszące obciążenia.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this paper was the examination of the creep behaviour of both polysulphone and short carbon fibre reinforced polysulphone in vitro conditions. The addition of the reinforcing phase significantly influences the mechanical properties of polysulphone matrix. The increasing of the tensile strength and limited creep behaviour were reported. Consider this the polysulphate composites can be successfully used as load bearing implants.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju podłoża na proces narastania apatytu w warunkach in vitro.
  Tytuł angielski: The influence of base type on the growth process of apatite in "in vitro" conditions.
  Autorzy: Chłopek Jan, Haberko Krzysztof, Szaraniec Barbara
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.83-87, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny porównawczej wpływu rodzaju podłoża na proces narastania apatytu w sztucznym środowisku biologicznym. Badaniom poddano hydroksyapatyty naturalne oraz otrzymane syntetyczne, kompozyty węglowo-fosforanowe oraz kompozyt węgiel-węgiel. Wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową oceniono stan powierzchni materiałów po różnych czasach inkubacji w sztucznym osoczu (płynie SBF). Badano również zmiany masy próbek oraz zmiany składu SBF. Przeprowadzone badania wykazały, iż rodzaj hydroksyapatytu ma znaczący wpływ na proces narastania apatytu w warunkach sztucznego środowiska biologicznego oraz, że modyfikacja kompozytów węgiel-węgiel, poprzez wprowadzenie do nich odpowiednich faz fosforanowych znacznie poprawia ich aktywność.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the influence of the base type on the apatite growth process in simulated body fluid (SBF). Hydroxyapatities of natural origin, as well as synthetic ones, carbon-phosphate and carbon-carbon composite were examined. Using scanning electron microscope, the surfaces of investigated materials after different times of incubation in SBF were observed. Weight change and Ca2+ ions content in SBF were measured. Investigations proved, that the type of hydroxyapatite affects the rate of apatite growth process in simulated body fluid. Moreover, modification of carbon-carbon composites with phosphate phases increases their bioactivity.

  stosując format: