Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHŁAP
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Monitorowanie fluorków w wodzie pitnej w Poznaniu a profilaktyka próchnicy zębów.
Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Chłapowska Joanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.20-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem ustalenia optymalnych dawek związków fluoru w profilaktyce próchnicy jest wciąż aktualny. Celowość ciągłego monitorowania obecności tego pierwiastka w środowisku wiąże się z ochroną pacjentów oraz planowaniem metod opieki stomatologicznej. Aktualne przepisy zobowiązują stacje sanitarno-epidemiologiczne do systametycznego (czterokrotnego w ciągu roku) przeprowadzania pomiaru poziomu fluorków w wodzie pitnej i w powietrzu. Ponadto informacje takie możn uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Dane te pozwalają na weryfikowanie wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej. Badania wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu zwracają uwagę na zależność wyników od pory dnia i pogody. Sugerują także, że w ostatnich kilkunastu latach poziom fluorków w wodzie pitnej wykazuje niewielką tendencję wzrostową. Powinny być one uwzględniane przy ustalaniu aktualnych wskazań do endogennej profilaktyki fluorkowej.

  Streszczenie angielskie: The problem of determining the optimal doses of fluoride in caries prophylaxis is still relewant. The aim of monitoring the presence of this element in the environment is connected with the protection of patients and the planning of methods of dental services. The existent regulations bind Sanitary Epidemiological stations to systematic (four times a year) monitoring of fluoride levels in during water and in the atmosphere. Furthermore, information may be obtained from the Waterworks and Drainage stations. This data allows for the verification of indications for endogenous fluoride prophylaxis. Examinations carried out by the local Sanitary Epidemiological station in Poznań draw attention to the dependence of the results on the time of day and on the weather. They also suggest that over the last two decades the level of fluorides in drinking water shows a small tendency to be on the increase. This data should be taken into account in the determining of actual indications for endogenous fluoride prophylaxis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: