Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CHĄDZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Wieloletnie obserwacje kliniczne pokrzywki barwnikowej u 50 dzieci.
  Tytuł angielski: Long time observations of 50 children with urticaria pigmentosa.
  Autorzy: Rosińska-Borkowska Danuta, Saniewska Ewa, Konca Iwona, Chądzyńska Maria
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (1) s.3-6, 1 s. tabl., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The clinical picture and course of urticaria pigmentosa are described in 50 children (including 24 children with the bullous variation). Exacerbations of symptoms were caused by specific factors. Application of symptomatic treatment for one year gave progressive improvement of cutaneous symptoms in all of the children. The systemic symptoms also disappeared. Systemic mastocytosis did not develop in any child. Start of the disease before 6 months of age is a marker of good prognosis.


  3/5

  Tytuł oryginału: Jakość życia osób przewlekle chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin.
  Tytuł angielski: The quality of life of chronic schizophrenic patients in their and family's assessment.
  Autorzy: Chądzyńska Małgorzata, Kasperek Beata, Meder Joanna, Spiridonow Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.703-715, tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to analyse the subjective quality of life of chronic, schizophrenic patients The patients' quality of life was compared to the evualtion of their family. They evaluate the quality of life similarly. The differences concern the relationship between the quality of life and clinical characteristics.


  4/5

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na schizofrenię a umiejętność rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie grup pacjentów uczestniczących w treningu behawioralnym i psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Quality of life of schizophrenia patients and health related problem solving skills - comparison between the group of patients participated in social skills training and psychoeducation group.
  Autorzy: Kasperek Beata, Spiridonow Katarzyna, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.717-730, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to obtain answers to the following questions: 1. Are there differences in the level of knowledge among the patients divided into two groups t.i. social skills training group (SSTG) and psychoeducation group (SG)? 2. Do the differences correlate with the level of subjective quality of life (SQOL)? 3. Does the participation at two groups influence SQOL and whether this correlates with two different methods of running of rehabilitation activities such as social skills training and psychoeducation? Method: The group of 47 patients diagnosed with schizophrenia by DSM-IV were tested. They were divided into two groups: SSTG (24 persons) and SG (23 persons). Results: The increase of knowledge in coping with schizophrenia symptoms was significant in the whole tested group but it was significantly higher in the training group. The SQOL and the level of knowledge in schizophrenia do not correlate. The level of SQOL decreased after taking part in social skills training. Conclusions: 1) The participation at any of tested rehabilitation activities causes an increase in the knowledge of coping with the problems resulting from schizophrenia. 2) The level of knowledge in schizophrenia does not directly inlfuence SQOL. The level of SQOL significantly decreased in SSTG. It suggests that clinicians should concentrate on the stage just after the training cycle in order to support the patients by giving positive reinforcement.


  5/5

  Tytuł oryginału: Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Health-related problem solving - knowledge acquisition in behavioral training and psychoeducation groups of schizophrenia patients.
  Autorzy: Spiridonow Katarzyna, Kasperek Beata, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.371-381, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano poziom nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą w dwóch grupach pacjentów: (1) uczestniczącej w behawioralnym treningu radzenia sobie z objawami choroby i (2) uczestniczącej w psychoedukacji prowadzonej metodą dyskusyjną. W badanej grupie pacjentów trening radzenia sobie z objawami choroby okazał się skuteczniejszą metodą uczenia pacjentów rozwiązywania problemów związanych z chorobą niż psychoedukacją. Ponadto poziom nabywania wiadomości miał niewielki związek z poziomem nasilenia objawów psychopatologicznych w obu grupach, zarówno w badaniu początkowym jak i końcowym.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of health-related problem solving skills was compared in two groups of patients, participating either in (1) a symptom self-management training, or in (2) psychoeducation (a discussion group). In the sample under study the symptom self-management training turned out to be more effective than psychoeducation. Moreover, the level of knowledge acquistion was only slightly related to psychopathological symptoms severity in both groups, both at baseline and on the training completion.

  stosując format: