Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CENDROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  2/5

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Satelitarnego Sympozjum: Myślenie naprzód - krytyczne zagadnienia terapii stwardnienia rozsianego. 17. Kongres ECTRIMS. Dublin (Irlandia), 14.09.2001.
  Tytuł angielski: Report on the Satellite Symposium "Thinking forward - critical problems of therapy. 17th Congres ECTRIMS. Dublin (Ireland), 14.09.2001.
  Autorzy: Cendrowski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.209-211 - 17 Satelitarne sympozjum pt. Myślenie naprzód - krytyczne zagadnienia terapii stwardnienia rozsianego Dublin 14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/5

  Tytuł oryginału: Choroby demielinizacyjne i zwyrodnieniowe - materiały różne.
  Opracowanie edytorskie: Cendrowski Wojciech (Oprac.).
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.270-271 - Benzon Sympozjum pt. Stwardnienie rozsiane - genetyka, patogeneza i leczenie Kopenhaga 19-22.08. 2002
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/5

  Tytuł oryginału: Z Satelitarnego Sympozjum: Wiodąca metoda - wyróżniająca się skutecznością interferonu beta-1b od początku leczenia, Berlin (Niemcy), 24.06.2002.
  Tytuł angielski: Report from the Satelite Symposium: Leading the way - outstanding efficacy of interferon beta-1b right from the start. Berlin (Germany), 24.06.2002.
  Autorzy: Cendrowski Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1260-1263 - 12 Kongres Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego - Sympozium Satelitarne nt. leczenia interferonem beta-1b i beta-1a chorych na nawaracająco-ustępujące stwardnienie rozsiane Berlin 24.06. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/5

  Tytuł oryginału: The value of Doppler assessment of uteroplacental perfusion in the II and III trimester of pregnancy.
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz, Śpiewankiewicz Beata, Cendrowski Krzysztof, Bachanek Michał, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate flow resistance in middle cerebral, umbilical, and placental arteries in the second and third trimesters of pregnancy, and set down the initial reference values in the succeeding weeks of the II and III trimesters of pregnancy. Methods: This was a prospective observation study in 326 normal pregnancy between 26 and 40 weeks of gestational age. Serial Doppler measurements were made of the middle cerebral artery, umbilical artery and placental artery and RI, S/D and UA/MCA rations in each vessel were calculate. Rresults: Flow resistance in middle cerebral artery remained about on the same level in consecutive weeks of pregnancy. The RI ranged from 0.72 to 0.82 (mean 0.75 ń 0.08), and S/D from 4.17 to 5.55 (mean 4.69 ń 1.99). They showed a little declined tendency (the r coefficient respectively - 0.53 and - 0.22), but not statistically significant. However, in umbilical artery and placental chorionic plate arteries a gradual decline of flow resistance was reported (the r coefficient for RI and S/D respectively = -0.78 and - 0.88 - p 0.05, and -0.71 and - 0.88 - p 0.05). The mean RI value respectively was 0.57 ń 0.1 and 0.44 ń 0.11, and the mean S/D ratio value = 2.56 ń 0.88 and 1.99 ń 0.51. Similary umbilical/cerebral ratio (UA/MCA) was found out decrease (the r coefficient = -0.74 - p 0.05), with the mean value amounting 0.75 ń 0.16. Conclusions: Resistance to flow in umbilical and placental chorionic artery in normal pregnancy is low and has weaken tendency, unlike in mildde cerebral artery where resistance remains more or less on the same high level in succeding weeks of pregnancy.

  stosując format: