Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CEJMER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dostęp przezudowy w rewizyjnych protezoplastykach stawu biodrowego po obluzowaniu protezy połowiczej typu Austina-Moore'a.
Tytuł angielski: Transfemoral approach in revision hip replacement after loosening of Austin-Morre hemiprosthesis.
Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują dostęp przezudowy w przypadku protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego w przebiegu obluzowania elementów protezy typu Austin-Moore. W latach 1997 - 2000 do zabiegu zakwalifikowano 7 chorych w wieku 72 do 84 lat. W kontrolnych badaniach klinicznych i radiologicznych u wszystkich chorych uzyskano wyniki dobre i bardzo dobre. Powyższa metoda operacyjna jest godna polecenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present transfemoral approach in the case of revision hip joint prosthesis implantation due to loosening of Austin Moore prosthesis elements. In the years 1997 - 2000 seven patients aged 72 - 84 years were qualified for surgery. In control clinical and radiological examinations good and very good results were obtained in all patients. The above surgical treatment method is worth recommendation.


  2/3

  Tytuł oryginału: Analiza chorych i sposobów leczenia w Klinice Ortopedycznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w latach 1988-2000.
  Tytuł angielski: Analysis of the patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic CSK WAM from 1988 to 2000.
  Autorzy: Dymara Andrzej, Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.67-70, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono charakterystykę 6999 chorych leczonych w Klinice Ortopedii CSK WAM oraz metody leczenia w okresie 1988 - 2000. W tym czasie w Klinice wykonano 4772 operacje ortopedyczne.Przedstawiono i poddano analizie 17 rodzajów najczęściej wykonywanych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the characteristics of 6999 patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic during the period 1988 - 2000. 4772 orthopedic were performed. 17 groups of kinds of surgical treatment was presented and analysed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.

  stosując format: