Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CAUS
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Przebieg ciąży a stan dzieci po porodzie.
Tytuł angielski: The relationship between course of pregnancy and health condition of the newborn.
Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.655-661, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Czas od poczęcia dziecka do jego narodzin jest okresem bardzo ważnym dla matki i dziecka. Błędy i zaniedbania popełnione przez matkę w tym okresie stają się często przyczyną nieprawidłowego rozwoju dziecka, wad wrodzonych czy trwałego kalectwa. Celem pracy było poznanie przebiegu ciąży matek dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz poznanie zależności między przebiegiem ciąży a stanem zdrowia dziecka. Badaniem objęto 100 matek w wieku 18 - 40 lat i ich dzieci leczonych w latach 1999 - 2000 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach. Metodą badawczą była ankieta oraz analiza dokumentacji. Tryb życia, praca fizyczna, używki to główne przyczyny porodów przedwczesnych, niskiej masy urodzeniowej dzieci i złego stanu ogólnego noworodka po urodzeniu. Duża grupa matek chorowała w czasie ciąży oraz zażywała leki.

  Streszczenie angielskie: Time from conception to childbirth is a very important period for mother and child. Errors commited by the mother in this period, are the frequent cause of improper development of the child, congenital defects or permanent disability. The aim of the work was to assess the course of pregnancy in mothers of children treated in the Department of Intensive Therapy and Neonate Pathology and to examine the relationship between the course of pregnancy and the infant health. The study included 100 mothers aged 18 - 40 and their children treated in the Department of Intensive Terapy and Neonate Pathology in Katowice in 1999 - 2000. The investigative method comprised a questionnaire and analysis of records. Mode of life, physical work and condiments, are the main causes of premature childbirths, low birth weight children and poor general condition of the newborn. Mony of the mothers were ill during pregnancy and took medicines.


  2/13

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna i antykoncepcja kobiet z terenów wsi świętokrzyskich i dużych aglomeracji miast śląskich.
  Tytuł angielski: Education family and contraception of women from grounds of village province Świętokrzyski and of large agglomeration of Silesian cities.
  Autorzy: Caus Irena, Noglik-Ćwikła Izabela, Cieślik Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.87-92, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/13

  Tytuł oryginału: Kompetencje rodzicielskie w stymulacji rozwoju dziecka w okresie prenatalnym w doświadczeniach szkoły rodzenia.
  Tytuł angielski: Parents competencies in stimulating child's development in prenatal period experienced "the school of giving birth".
  Autorzy: Wac Kornelia, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.93-98, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/13

  Tytuł oryginału: Tryb życia i przebieg ciąży matek dzieci leczonych do pierwszego roku życia na oddzialach intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: The mode of life and course of mothers's pregnancy whose children are treated at intensive care units up to the end of first year of their life.
  Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Gój Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.99-104, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/13

  Tytuł oryginału: Funkcje arteterapii i jej odziaływania terapeutyczne w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: The function of arttherapy and its therapeutic influence in the process of treatment.
  Autorzy: Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.189-193, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/13

  Tytuł oryginału: Istota i uwarunkowania praw pacjenta.
  Tytuł angielski: The patient's rights in fact and conditions.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.215-218, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/13

  Tytuł oryginału: Emocje negatywne występujące w pracy przy chorych u uczennic szkół medycznych i próby ich pokonywania.
  Tytuł angielski: Negative emotions felt by medical college's students which can appear at working with ill people and coping with them.
  Autorzy: Caus Irena, Witman-Fulde Bianka
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.291-295, bibliogr. 3 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  8/13

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej [im. L. i A. Helclów w Krakowie] oraz sposoby ich rozwiązywania
  Autorzy: Dubowska Ada, Sutowicz Joanna, Pluta Halina, Warmuz Aneta, Caus Irena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.171-178, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/13

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna w zakresie antykoncepcji.
  Tytuł angielski: Family - education of contraception.
  Autorzy: Caus I., Gawęda A., Mitka B., Noglik-Ćwikła I.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.23-26, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od wieków ludzie starali się zwiększyć swoją kontrolę nad przyrostem naturalnym. Szukano metod pozwalających na ograniczenie liczebności urodzeń. Początkowo nie rozróżniano metod zapobiegania ciąży od wywoływania poronień. Wszystkie miały na celu zmniejszenie nadmiernego przyrostu ludności. Już w starożytności stosowano różne metody antykoncepcyjne: stosunki "przerywane" (popularne także w dzisiejszych czasach), powstrzymywanie się od stosunków wiele dni po miesiączce, utrzymywanie długiego karmienia piersią, płukanie pochwy. W starożytnym Egicie stosowano w celu antykoncepcyjnych odchody krokodyla i słonia w roztworze do płukania pochwy, uważając je za "środek plemnikobójczy". Wprowadzenie w życie ustawy z 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" skłoniło wiele kobiet do pogłębienia wiedzy a temat antykoncepcji. Wiedza ta wciąż nie jest doskonała, dlatego należy dążyć do podnoszenia świadomości o metodach i środkach antykoncepcyjnych. Rozpoczęcie wczesnego współżycia płciowego zwykle idzie w parze z małą znajomością metod i środków antykoncepcyjnych. Jedną z metod cieszących się wciąż dużą popularnością jest stosunek przerywany obarczony największym ryzykiem zajścia w ciążę. Niepokojący jest fakt, że większość kobiet sama decyduje o wyborze metody antykoncepcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dziewczęta nie rozmawiają na temat antykoncepcji z matkami, wiedza kobiet na temat stosowanych środków jest ...

  Streszczenie angielskie: People has tried to maximize control under the birthrate for many centuries. They looked for methods allowing to cut down the number of births. At first the birth control methods were not distinugished from the methods which caused miscarriage. The aim of these methods was to reduce excessive birthrate. In the ancient times different contraception's methods were used: sexual intercourse intermittent (which are popolar nowadays too), refrain from sexual contacts for many days after menstruation, breast feeding for a long time, rinsing vagina. In ancient Egypt crocodile's and elephant's excrement in solution were used as contraception method to rinse vagina, meaning these as sperm killer cure. Introducing the law from 1993 "About planing family, protection the fetus and condition of abortion" made many women to depend knowledge about contraception. This knowledge still isn't very good, so it's necessary to aspire to raise consciousness about contraception's methods and drugs. Early start of sexual contracts is usually connected with less knowledge about contraceptions methods. Sexual intercourse intermittent is on of the methods which is still very popular, which is burden with the highest risk of pregnancy. The fact is, that majority of women decide themselves about the selection of contraception's method. Researches showed that girls don't talk with their mothers about contraception and women/s knolwedge about contraception's methods is still uncomplete. The fact is, ...


  10/13

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna.
  Tytuł angielski: Family education.
  Autorzy: Kamińska J., Mazurek M., Naworska B., Caus I., Kamiński B.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.30-33, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużo mówi się i pisze o opiece nad rodzącą na sali porodowej, obsewuje się pracę personelu medycznego w szpitalach położniczych, kobiety opisują swoje wrażenia z przebytego porodu, a większość z tych ocen jest negatywna, krytyczna i pełna uwag. Gazeta Wyborcza organizując konkurs "Rodzić po ludzku" dała możliwość wielu kobietom do wylania swych żali i pretensji adresowanych do poradni K, szpitali i oddziałów położniczych. Dlatego też w przeciwieństwie do wcześniej publikowanych prac oceniających pracę służby zdrowia, autorki artykułu poddały ocenie kobiety ciężarne. Uznano, że bardzo istotne jest przygotowanie kobiet, ponieważ to poprawi współpracę personelu medycznego z rodzącą, przyspieszy i ułatwi przebieg porodu, a wrażenia i oceny kobiet z porodu staną się pozytywne. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 60-ciu kobiet ciężarnych (pierwiastek) w poradni K w Katowicach, a grupę kontrolną stanowiło 60-siąt uczennic ze szkół średnich. Były to uczennice IV klasy Liceum Ogólnoształcącego w Katowicach-Ligocie i uczennice V klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach-Piotrowicach. Po podsumowaniu wyników wysunięto następujące wnioski: - poziom wiedzy uczennic szkół średnich na temat ciąży i porodu jest bardzo niski; - zainteresowanie tematem ciąży i porodu wzrasta z chwilą zajścia w ciążę; - najczęściej wymienianym przez ankietowane kobiety źródłem wiedzy na temat ciąży i porodu są: czasopisma, radio i telewizja; - ankietowane kobiety w większości znały wczesne ...

  Streszczenie angielskie: A lot is said about medical care for a woman in labour in the delivery room; the work of the medical staff is observed in materinity hospitals - women describe their impressions from their experience of giving birth to their children and most of their evaluations are negative, critical and full of comments. The daily "Gazeta Wyborcza" by organizing a contest "Delivering A Child in A Humane Way" gave a possibility to a lot of women of expressing their bitter feelings and complaints against outpatient woman clinics, maternity hospitals and wards. Therefore, contrary to the previous publications evaluating work of the health service, the authors of the article estimated pregnant women. It has been admitted that it is extremely important to prepare women, because it will improve the cooperation of the medical staff with the woman in labour, it will fasten and make easier the delivery, and the women's impressions and estimations of the delivery will change to positive. The inquiry was conducted among 60 pregnant women (primigravida) in an outpatient woman clinic in Katowice, and the control group were 60 choolgirls from form IV in a comprehensive school in Katowice-Ligota and the schoolgirls from form V in a group of technical schools in Katowice-Piotrowice. The folliwing conclusions were drawn from the recapitulation of the output: - the level of knowledge of the schoolgirls about pregnancy and delivery is very low, - the interest in the problem of pregnancy and delivery ...


  11/13

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia na Wyspach Brytyjskich.
  Tytuł angielski: Prenatal classes in the United Kingdom.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.58-61, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Wielkiej Brytanii szczególnie dużą rolę przypisuje się opiece przedporodowej, którą jest przygotowanie kobiety do przyszłego macierzyństwa. Dlatego aktywne uczestnictwo obojga rodziców w szkole rodzenia jest pomocną formą opieki nad ich nowopowstałą rodziną. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się podejście i cele edukacji przedporodowej w Anglii. Jednym z celów działalności szkół rodzenia jest pomoc kobietom i ich partnerom w przygotowaniu do porodu. Uczą one praktycznych technik takich jak: relaks, oddychanie, pozycje w trakcie poszczególnych etapów porodu, opieki nad noworodkiem oraz karmienia piersią. W Wielkiej Brytanii szkoły rodzenia zostały podzielone w oparciu o system opieki zdrowotnej na trzy typy: przyszpitalne, miejskie oraz prywatne. Zajęcia w brytyjskich szkołach rodzenia prowadzone są w większości przypadków przez położne. Część wykładów poświęconych opiece nad noworodkiem prezentowana jest przez health visitor'a. Natomiast porad prawnych udzielają prawnicy. Zajęcia w szkołach rodzenia rozłożone są w okresie od 6 do 8 tygodni. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszym trymestrze ciąży, następne mają miejsce po 28 tygodniu. Kobieta w Anglii ma możliwość wyboru grupy, z którą będzie się spotykała przez pozostały okres ciąży. Program szkoły rodzenia obejmuje następujące zagadnienia: fizjologię i higienę ciąży, przebieg trzech okresów porodu, łagodzenie bólu porodowego, opieki nad noworodkiem, dopasowuje się także tematykę do wymogów grupy uczestniczącej. Podobne zagadnienia są omawiane w irlandzkich szkołach rodzenia. W naszym kraju dostępność szkół rodzienia...

  Streszczenie angielskie: In the Great Britain antenatal care has a special role in preparing the woman for future motherhood. For that reason participation of both mother and father in antenatal classes is very helpful for their new family. Antenatal classes are designed to prepare parents for childbirth. They show pracitcal techniques such as: relaxation, breathing and postures for labour and birth, baby care and breastfeeding etc. Antenatal classes are categorized into three types based on the organizations, which run them: hospital, local and private. There is an experienced midwife who rund the class. From time to time, there amy be a health visitor present as well to assist on topics like postnatal depression, baby care etc. Classes are split into 6 to 8 weekly sessions and a good time to start would be between 28 - 30 weeks. In England to woman may choose the group she wants to attend classes with. Only pregnant woman can attend some classes, other allows partners etc. Antenatal class's syllabus includes the following topics: pregnancy, three stage s of labour, pain relief in labour, baby care etc. Very similar topics are discussed in Ireland antenatal classes. In Poland antenatal classes are much less popular than in United Kingdom were they are obligatory which, however, does not arise any controversies.


  12/13

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia województwa śląskiego etapem edukacji rodzinnej.
  Tytuł angielski: Antenatal classes in Silesian district as a stage of family education.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P., Brząkalik D.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.62-64, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel: Poznanie i przeanalizowanie pracy szkół rodzenia województwa śląskiego oraz porównanie metod, środków i stopnia przygotowania do porodu i połogu kobiet ciężarnych. Historia szkół rodzenia na terenie województwa śląskiego sięga roku 1973, kiedy to powstała bytomska szkoła rodzenia. Obecnie na terenie województwa działają 43 placówki tego typu zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym. Analizie poddano działalność 4 szkół zlokalizowanych na terenie Rybnika, Zabrza i Gliwic. Badane placówki dysponowały podobnymi warunkami lokalowymi. Badaniem ankietowym objęto 200 kobiet ciężarnych i ich partnerów w publicznych i prywatnych szkołach Rybnika, Gliwic i Zabrza. Analizie poddano opinie uczestników kursów dotyczące oczekiwań w stosunku do placówek, w których przygotowują się do porodu, roli ojca w przygotowaniu do porodu, jego rolę w opiece nad dzieckiem. Analizowano także pracę i dostępność szkoły, jej program oraz wymagania stawiane tego typu placówkom.

  Streszczenie angielskie: Aim: Knowledge and analysis working of antenatal classes as well as compare: methods and stage to prepare pregnant women for labour and postnatal period. History of antenatal classes, in the Silesian district reached until 1973 when was founded first antenatal school in Bytom. At pesent time 43 antenatal schools both public and private are working in the Silesian district. Authors analyzed activity of 4 schools in Rybnik (2), Zabrze (1) and Gliwice (21). Investigated schools had very similar housing conditions. The investigated group consists of 200 pregnatn women and their partners. Authors analyzed: opinions about school, role of father in preparing to fathrhood, shool's syllabuses and requirements about antenatal classes.


  13/13

  Tytuł oryginału: Robert Bradley pionierem przygotowania do szczęśliwego rodzicielstwa.
  Tytuł angielski: Robert Bradley as a forerunner of preparing to happy parenthood.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Warmuz A., Kamińska J.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.65-68, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • ciąża
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bradley
 • Robert 1917-1998

  Streszczenie polskie: Cel: Przedstawienie sylwetki twórcy metody - dr. Roberta Bradley'a oraz głównych założeń tej metody stosowanych w polskich szkołach rodzenia. Robert Bradley urodził się na farmie w Atchison, Kansas, 11.XII.1917 roku. W 1943 roku rozpoczął studia na Bayler University College of Medicine. Efektem wytężonej nauki był dyplom lekarza, który otrzymał w 1947 roku. Po ukończeniu studiów odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Minnesocie, gdzie po raz pierwszy dostrzegł potrzebę wprowadzeia mężów (partnerów) na salę porodową. W 1952 roku rozpoczął pracę naukową wydając książkę "Husband-Coached Childbirth" Mąż - trener porodu), która dała postawę samej metodzie. W 1970 roku dr Bardley został współzałożycielem "The American Academy of Husband-Coached Childrbirth", która nie tylko edukowała przyszłych rodziców, lecz także szkoliła instruktorów tej metody. W 1985 roku dr Bradley przeszedł na emeryturę, a w dowód uznania Amerykański Instytut Biograficzny nazwał go "Człowiekiem dekady". Dr Bradley zmarł w piątek 25.XII. 1998 roku w Pensacoli, na Florydzie, w wieku 81 lat. Metoda Bradley'a przygotowuje do odbycia porodu naturalnego przy aktywnym udziale partnera, który pełni rolę trenera. Bradley przyjął założenie, że poród naturalny jest bezpieczniejszy tak dla matki jak i dla dziecka i wpływa pozytywnie na umocnienie więzi. Bradley proponuje rodzącym, aby skoncentrowały się na własnym ciele i współpracowały z nim w przeciwieństwie do innych metod stosowanych w szkołach rodzenia. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Showing the figure of method's creator - Dr. Bradley and basic foundations of his method put into practice in Polish Antenatal Clases. Dr. Robert Bradley was born on the farm in Atchison, Kansas, December 11,1917. Entered Baylor University of medicine in the fall of 1943. Dr Bradley received his M.D in the spring of 1947 and began his formal training in obstetrics at Minnesota University Hospital where he first fought for the right for husbands to enter the delivery room. In 1952 Dr. Bradley began a successful obstetrics practice in Denver, Colorado. Dr. Bradley's book Husband-Coached Childbirth sparked a nationwide interest in the involvement of husbands in the physical birth process that continues to grow to this day. In 1970, Dr. Bradley co-founded the Americal Academy of Husband-Coached Childbirth which provides education and instructor training. After his retirement in 1985, the Americal Biographical Insitute named him "Man of Decade". Dr. Bradley died on Friday 25th of December 1998. Bradley's method is a system of Husband-Coached Natural Childbirth. Natural childbirth is inherently safer for both mother and badby ad has a more positive affect on family bonding. Bradley suggest to women, in opposite to other methods used in parentcraft classes, to focus on their bodies and cooperative with them. Classes preparing woman to labour due to Bradley's method should begin two months before labour. Course contains 12 units, called classes. Despite of many schools, ...

  stosując format: