Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CARRATO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Current treatment of metastatic colorectal cancer.
Tytuł polski: Aktualne sposoby leczenia nawrotów raka jelita grubego.
Autorzy: Carrato Alfredo
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.175-178, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że u ok. 50 proc. pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem jelita grubego (CRC) dojdzie do powstania przerzutów, a 5-letnia przeżywalność wynosi 50 - 60 proc. Dla poprawy przeżywalności pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego konieczne jest wdrożenie paliatywnej chemioterapii i leczenia skojarzonego. Dawniej podstawą leczenia CRC w fazie przerzutów był 5-fluorouracyl (5-FU), najpierw w monoterapii, a następnie w połączeniu z innymi cytostatykami wg odpowiednich schematów. Ostatnio zastosowano połączenie 5-FU z bardziej aktywnymi nowymi preparatami. Jednym z nich jest irinotekan (inhibitor topoizomerazy), który może indukować odpowiedź terapeutyczną nawet w przypadkach odpornych na 5-FU. Oksaliplatyna (związek platyny) w połączeniu z 5-FU wydłuża czas przeżycia bez progresji, jednak bez istotnego wydłużenia mediany całkowitego czasu przeżycia. Analiza genetyczna, mająca na celu określenie molekularnych czynników rokowniczych, powinna pomóc w zdefiniowaniu grup pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby z określonej metody leczenia. W osiągnięciu tego celu może pomóc zindywidualizowana chemioterapia, prowadzona w oparciu o indywidualne cechy konkretnego pacjenta. Połączenie chemioterapii i immunoterapii, zastosowanie inhibitorów metaloproteinaz, czynników blokujących angiogenezę, czynników blokujących transdukcję sygnałów i terapia genowa pozostają na razie we wczesnej fazie badań, ale stanowią logiczne kierunki dalszego rozwoju metod leczenia.

  Streszczenie angielskie: 50 p.c. of newly diagnosed patients with colorectal cancer progress to metastatic disease with a 5-year survival of 50 - 60 p.c. There is need palliative chemotherapy in advanced CRS as well as adjuvant treatment to improve survival. In the past 5-fluorouracil has been the mainstream in metastatic CRC, initially as a monotherapy and then in conjunction with other agents in regimens. More recently 5-FU have been combined with active newer agents. One of them is irinotecan (topoisomerase inhibitor) which is capable of inducing response in-patients resistant to 5-FU. Oxaliplatin (platinum compound) in combination with 5-FU improved progression free survival without a significant increase in median survival time. Genetic analyses to help identify molecular prognostic factors should define more precisely which group of patients will benefit from a specific therapy. Customized chemotherapy based on each patient's individual features can help to attain thil goal. Combinations of chemotherapy with immunotherapy, metalloprotease inhibitors treatment, antiangiogenic agents, signal transduction inhibitors and gene therapy are early trials and are logical steps for future clinical development.

  stosując format: