Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CARR
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena
Autorzy: McGivney Glen P., Carr Alan B.
Opracowanie edytorskie: McCracen W. L. (przedm.), Czelej Grzegorz (przedm.), Drobek Wojciech (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 511 s. : il., tab., bibliogr. s. 464-498, 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,553

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Current treatment of metastatic colorectal cancer.
  Tytuł polski: Aktualne sposoby leczenia nawrotów raka jelita grubego.
  Autorzy: Carrato Alfredo
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.175-178, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że u ok. 50 proc. pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem jelita grubego (CRC) dojdzie do powstania przerzutów, a 5-letnia przeżywalność wynosi 50 - 60 proc. Dla poprawy przeżywalności pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego konieczne jest wdrożenie paliatywnej chemioterapii i leczenia skojarzonego. Dawniej podstawą leczenia CRC w fazie przerzutów był 5-fluorouracyl (5-FU), najpierw w monoterapii, a następnie w połączeniu z innymi cytostatykami wg odpowiednich schematów. Ostatnio zastosowano połączenie 5-FU z bardziej aktywnymi nowymi preparatami. Jednym z nich jest irinotekan (inhibitor topoizomerazy), który może indukować odpowiedź terapeutyczną nawet w przypadkach odpornych na 5-FU. Oksaliplatyna (związek platyny) w połączeniu z 5-FU wydłuża czas przeżycia bez progresji, jednak bez istotnego wydłużenia mediany całkowitego czasu przeżycia. Analiza genetyczna, mająca na celu określenie molekularnych czynników rokowniczych, powinna pomóc w zdefiniowaniu grup pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby z określonej metody leczenia. W osiągnięciu tego celu może pomóc zindywidualizowana chemioterapia, prowadzona w oparciu o indywidualne cechy konkretnego pacjenta. Połączenie chemioterapii i immunoterapii, zastosowanie inhibitorów metaloproteinaz, czynników blokujących angiogenezę, czynników blokujących transdukcję sygnałów i terapia genowa pozostają na razie we wczesnej fazie badań, ale stanowią logiczne kierunki dalszego rozwoju metod leczenia.

  Streszczenie angielskie: 50 p.c. of newly diagnosed patients with colorectal cancer progress to metastatic disease with a 5-year survival of 50 - 60 p.c. There is need palliative chemotherapy in advanced CRS as well as adjuvant treatment to improve survival. In the past 5-fluorouracil has been the mainstream in metastatic CRC, initially as a monotherapy and then in conjunction with other agents in regimens. More recently 5-FU have been combined with active newer agents. One of them is irinotecan (topoisomerase inhibitor) which is capable of inducing response in-patients resistant to 5-FU. Oxaliplatin (platinum compound) in combination with 5-FU improved progression free survival without a significant increase in median survival time. Genetic analyses to help identify molecular prognostic factors should define more precisely which group of patients will benefit from a specific therapy. Customized chemotherapy based on each patient's individual features can help to attain thil goal. Combinations of chemotherapy with immunotherapy, metalloprotease inhibitors treatment, antiangiogenic agents, signal transduction inhibitors and gene therapy are early trials and are logical steps for future clinical development.


  3/7

  Tytuł oryginału: Surgical achievements in Crohn's disease.
  Tytuł polski: Wyniki leczenia chirurgicznego choroby Crohna.
  Autorzy: Delaini G. G., Marinello P., Nifosi F., Carrara B.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.183-184, bibliogr. 6 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp w dziedzinie chirurgicznego leczenia choroby Crohna dotyczy głównie rozwoju technik umożliwiających oszczędzenie jelita, zmniejszenie urazu operacyjnego i zachowanie zwieracza odbytu. Plastyka miejsca zwężenia (strikturoplastyka) wskazana jest w przypadku zmian miejscowych, zwężeń mnogich na długich odcinkach jelita, u pacjentów po przebytych resekcjach, w przypadku nawrotu zwężenia w miejscu zespolenia krętniczo-okrężniczego oraz w przypadku zwężenia dwunastnicy. Strikturoplastyka pozwala uniknąć mnogich, rozległych resekcji i późniejszego wystąpienia "zespołu krótkiego jelita". Stosowane techniki obejmują metody Heineckego-Mikulicza, Finneya oraz izoperystaltyczną strikturoplastykę bok-do-boku. U niektórych pacjentów z chorobą Crohna możliwe jest wykonanie zespolenia zbiornika krętniczego z odbytem. Zabiegi laparoskopowe szybko zyskują popularność w chirurgicznym leczeniu choroby Crohna, a ich zalety to dobry wynik kosmetyczny, szybki powrót do zdrowia, krótki czas hospitalizacji, rzadkie występowanie powikłań i mniejsze ogólne koszty leczenia. Mniejszy jest też uraz operacyjny i mniejsze ryzyko powstania zrostów.

  Streszczenie angielskie: New surgical achievements are especially related to bowel-sparing techniques, to reduction of surgical trauma and preservation of anal sphincter. Stricturoplasty is indicated in skin lesions, multiple strictures sited in long segments, in-patients with previous resection, recurrence of ileocolic anastomotic strictures, strictures of the duodenum. Stricturoplasty avaids multiple, broad resections and possible short bowel syndrome. Techniques employed include Heinecke-Mikulicz, Finney or side-to side isoperistaltic stricturoplasty. Ileal pouch anal anastomosis is feasible in selected patients with Crohn's disease. Laparoscopic procedures are diffusing rapidly in surgery for Crohn's disease, with good cosmetic results, faster recovery, shorter hospital stay, fewer complications and lower costs. Trauma is reduced and possibility to create adhesions is also reduced.


  4/7

  Tytuł oryginału: Direct antimicrobial properties of substance P.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Carr Daniel B., Lipkowski Andrzej W.
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (7) s.747-750, il., tab., buibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The structural similarity between substance P (SP, Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and Arg/Pro rich bactericidal peptides suggests a possible direct effect of SP on invasive microbes. We now present evidence that substance P possesses direct antimicrobial activity, highest against S. aureus. A substance P antagonist allso possess such activity but while less potent than substance P agonist S. aureus, is more potent than substance P against C. albicans. Our data also show that the endogenous peptides bradykinin and neurotensin, that also play role in modulation of the host-defense system in situ, have antimicrobial properties but are less potent than substance P.


  5/7

  Tytuł oryginału: Monte Carlo clinical dosimetry.
  Autorzy: Sanches-Doblado Francisco, Leal Antonio, Perucha Maria, Arrans Rafael, Nunez Luis, Rosello Joan V., Sanchez-Nieto Beatriz, Carrasco Ester, Gonzales Antonio, Medrano Juan C., Errazquin Luis, Sanchez-Calzado Jose A.
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.43-51, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The choice of the most appropriate strategy for radiotherapy treatment is mainly based on the use of a planning system. With the introduction of new techniques (conformal and/or small fields, asymmetrical and non coplanar beams, true 3D calculation, IMRT) the trustworthiness of the algorithms used is questioned. An alternative verification procedure has become increasingly more necessary to warranty delivery. The reliability of the Monte Carlo method is generally acknowledge. However, its clinical use has not been practical due to the high CPU time required. During the last few years our objective has decreased CPU time by means of a new process distribution technique. This reduction has made it feasible, not only to apply physical dosimetry under special conditions, but also to use it in numerous clinicall cases employing photon and electron conformal fields, in radiosurgery, and IMRT. The procedure carried out is presented. Furthermore, conventional Treatment Planning System calculations are compared with the Monte Carlo simultions.


  6/7

  Tytuł oryginału: Imunocytochemical evidence for growth hormone-releasing hormone in the tanycytes of the median eminence of the rat.
  Autorzy: Carretero Jos‚, Burks Deborah, Rubio Manuel, Blanco Enrique, Herrero Julio J., Bodego Pilar, Juanes Juan A., Hernandez Elena, Riesco Jos‚ M.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.209-216, il., tab., bibliogr. 69 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The current study was performed to analyse the potential existence and structure of a GHRH-transporting tuberoinfundibular system in the rat median eminence. The immunocytochemical analysis using anti-GHRH revealed an intense immunoreaction in the ependimary cells, tanycytes, at the level of the floor of the infundibular recess forming part of the median eminence. The basal processes of these cells course towards the external layer of the median eminence and reach the growth hormone-releasing hormone (GHRH) fibres of the tuberoinfundibular tract and this reaction was incrase after intraventricular treatment with colchicine. Thus, these observations suggest the existence of a second ora alternative cerebrospinal fluid-mediated route of GHRH transport to the median eminence and implicate the involvement of tanycytes in the regulation of this novel transport system.


  7/7

  Tytuł oryginału: The eicosanoid factor: a determinant of individuality of nephron segments.
  Autorzy: McGiff J. C., Ferreri N. R., Carroll M. A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 1 s.525-532, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Background: Nephron function is segmented each segment has characteristic transport mechanisms and individual eicosanoid profiles. The transport function of the medullary thick ascending limb of Henle's loop (mTAL) estabilishes the osmolar gradient upon which extra cellular fluid volume (ECFV) conservation depends. The overriding importance of the mTAL to regulation of ECFV is evident in the diuretic-natriuretic potency of furosemide-like agents which target the mTAL. Results: The mTAL has been shown to be heavily invested with cytochrome P450 monooxygenases (CYP), chiefly omega/omega-1 hydroxylase activity, that generate 19- and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (HETEs). However, displacement of omega hydroxylase by an inducible cyclooxygenase mechanism (COX-2) can be effected by several interventions: long-term infusion of angiotensin II (ANG II), adrenalectomy and elevated extracellular Ca2+ concentrations. This switching mechanism (CYP COX-2) has been shown to be dependent on activation of tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ) by ANG II. It represents a long-term adaptative mechanism of the mTAL with production of PGE2 whereas in the short-term, ANG II increases 20-HETE synthesis by the mTAL. The effect of Ca2+ on mTAL eicosanoid-related mechanisms provides an explanation for the natriuretic response to hypercalcemia and diminished ability to concentrate urine. Conclusion: The expression of COX-2 in the TAL has been linked to activation of the renin-angiotensin system, glucocorticoid deficiency and hypercalcemia, all of which operate through a mechanism in which production of TNFa by the TAL is pivotal.

  stosując format: