Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CAR
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Atlas anatomii człowieka
Tytuł angielski: = Atlas of human anatomy
Autorzy: Netter Frank H.
Opracowanie edytorskie: Dalley Arthur F. (przedm. i oprac.), Carlin Peter (przedm.), Jędrzejewski Kazimierz S. (red. i tł.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, [23], 28 s., 525 s. tabl. : il., biliogr. [25] poz., 28 cm.
Sygnatura GBL: 802,623

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/21

  Tytuł oryginału: Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena
  Autorzy: McGivney Glen P., Carr Alan B.
  Opracowanie edytorskie: McCracen W. L. (przedm.), Czelej Grzegorz (przedm.), Drobek Wojciech (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 511 s. : il., tab., bibliogr. s. 464-498, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,553

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/21

  Tytuł oryginału: Efficacy of the new long-acting formulation of lanreotide (Lanreotide Autogel) in the management of acromegaly.
  Autorzy: Caron Ph., Beckers A., Cullen D. R., Goth M. I., Gutt B., Laurberg P., Pico A. M., Valimaki M., Zgliczyński W.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (1) s.99-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lanreotide Autogel is a new long-acting aqueous preparation of lanreotide for the treatment of acromegaly and is administered by deep sc injection from a small volume, prefilled syringe. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of this new ong-acting formulation in a large population of acromegalic patients previously responsive to lanreotide 30 mg, im (substained release microparticle formulation). Lanreotide Autogel was administered by deep sc injection every 28 d to 107 patients (54 males and 53 females; mean age, 54 ń 1.2 yr). All patients had been treated with lanreotide (30 mg) for at least 3 months before study entry and had a mean GH level less than 10 ng/ml after at least 4 subsequent im injections every 14 d (48 p.c.), 10 d (32 p.c.), or 7 d (20 p.c.). Treatment was switched from lanreotide 30 mg injected every 14, 10, or 7 d to 60, 90, or 120 mg lanreotide Autogel, respectively, every 28 d. After three fixed dose injections of lanreotide Autogel, mean lanreotide levels were similar to those obtained at steady state with lanreotide 30 mg. During lanreotide Autogel treatment, the control of acromegalic symptoms was comparable with that previoulsy achived during lanreotide 30 mg treatment. After 3 injections of lanreotide Autogel, mean GH (2.87 ń 0.22 ng/ml) and IGF-I (317 ń 15 ng/ml) values were comparable with those recorded at the end of lanreotide 30 mg treatment (GH, 2.82 ń 0.19 ng/ml; IGF-I, 323 ń 16 ng/ml). GH levels below 2.5 ng/ml and age-/sex-normalized IGF-I were achived in 33 p.c. and 39 p.c. of patients during lanreotide 30 mg and lanreotide Autogel treatment, respectively...


  4/21

  Tytuł oryginału: Current treatment of metastatic colorectal cancer.
  Tytuł polski: Aktualne sposoby leczenia nawrotów raka jelita grubego.
  Autorzy: Carrato Alfredo
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.175-178, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że u ok. 50 proc. pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem jelita grubego (CRC) dojdzie do powstania przerzutów, a 5-letnia przeżywalność wynosi 50 - 60 proc. Dla poprawy przeżywalności pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego konieczne jest wdrożenie paliatywnej chemioterapii i leczenia skojarzonego. Dawniej podstawą leczenia CRC w fazie przerzutów był 5-fluorouracyl (5-FU), najpierw w monoterapii, a następnie w połączeniu z innymi cytostatykami wg odpowiednich schematów. Ostatnio zastosowano połączenie 5-FU z bardziej aktywnymi nowymi preparatami. Jednym z nich jest irinotekan (inhibitor topoizomerazy), który może indukować odpowiedź terapeutyczną nawet w przypadkach odpornych na 5-FU. Oksaliplatyna (związek platyny) w połączeniu z 5-FU wydłuża czas przeżycia bez progresji, jednak bez istotnego wydłużenia mediany całkowitego czasu przeżycia. Analiza genetyczna, mająca na celu określenie molekularnych czynników rokowniczych, powinna pomóc w zdefiniowaniu grup pacjentów, którzy najbardziej skorzystaliby z określonej metody leczenia. W osiągnięciu tego celu może pomóc zindywidualizowana chemioterapia, prowadzona w oparciu o indywidualne cechy konkretnego pacjenta. Połączenie chemioterapii i immunoterapii, zastosowanie inhibitorów metaloproteinaz, czynników blokujących angiogenezę, czynników blokujących transdukcję sygnałów i terapia genowa pozostają na razie we wczesnej fazie badań, ale stanowią logiczne kierunki dalszego rozwoju metod leczenia.

  Streszczenie angielskie: 50 p.c. of newly diagnosed patients with colorectal cancer progress to metastatic disease with a 5-year survival of 50 - 60 p.c. There is need palliative chemotherapy in advanced CRS as well as adjuvant treatment to improve survival. In the past 5-fluorouracil has been the mainstream in metastatic CRC, initially as a monotherapy and then in conjunction with other agents in regimens. More recently 5-FU have been combined with active newer agents. One of them is irinotecan (topoisomerase inhibitor) which is capable of inducing response in-patients resistant to 5-FU. Oxaliplatin (platinum compound) in combination with 5-FU improved progression free survival without a significant increase in median survival time. Genetic analyses to help identify molecular prognostic factors should define more precisely which group of patients will benefit from a specific therapy. Customized chemotherapy based on each patient's individual features can help to attain thil goal. Combinations of chemotherapy with immunotherapy, metalloprotease inhibitors treatment, antiangiogenic agents, signal transduction inhibitors and gene therapy are early trials and are logical steps for future clinical development.


  5/21

  Tytuł oryginału: Surgical achievements in Crohn's disease.
  Tytuł polski: Wyniki leczenia chirurgicznego choroby Crohna.
  Autorzy: Delaini G. G., Marinello P., Nifosi F., Carrara B.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.183-184, bibliogr. 6 poz., streszcz., rez.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp w dziedzinie chirurgicznego leczenia choroby Crohna dotyczy głównie rozwoju technik umożliwiających oszczędzenie jelita, zmniejszenie urazu operacyjnego i zachowanie zwieracza odbytu. Plastyka miejsca zwężenia (strikturoplastyka) wskazana jest w przypadku zmian miejscowych, zwężeń mnogich na długich odcinkach jelita, u pacjentów po przebytych resekcjach, w przypadku nawrotu zwężenia w miejscu zespolenia krętniczo-okrężniczego oraz w przypadku zwężenia dwunastnicy. Strikturoplastyka pozwala uniknąć mnogich, rozległych resekcji i późniejszego wystąpienia "zespołu krótkiego jelita". Stosowane techniki obejmują metody Heineckego-Mikulicza, Finneya oraz izoperystaltyczną strikturoplastykę bok-do-boku. U niektórych pacjentów z chorobą Crohna możliwe jest wykonanie zespolenia zbiornika krętniczego z odbytem. Zabiegi laparoskopowe szybko zyskują popularność w chirurgicznym leczeniu choroby Crohna, a ich zalety to dobry wynik kosmetyczny, szybki powrót do zdrowia, krótki czas hospitalizacji, rzadkie występowanie powikłań i mniejsze ogólne koszty leczenia. Mniejszy jest też uraz operacyjny i mniejsze ryzyko powstania zrostów.

  Streszczenie angielskie: New surgical achievements are especially related to bowel-sparing techniques, to reduction of surgical trauma and preservation of anal sphincter. Stricturoplasty is indicated in skin lesions, multiple strictures sited in long segments, in-patients with previous resection, recurrence of ileocolic anastomotic strictures, strictures of the duodenum. Stricturoplasty avaids multiple, broad resections and possible short bowel syndrome. Techniques employed include Heinecke-Mikulicz, Finney or side-to side isoperistaltic stricturoplasty. Ileal pouch anal anastomosis is feasible in selected patients with Crohn's disease. Laparoscopic procedures are diffusing rapidly in surgery for Crohn's disease, with good cosmetic results, faster recovery, shorter hospital stay, fewer complications and lower costs. Trauma is reduced and possibility to create adhesions is also reduced.


  6/21

  Tytuł oryginału: Direct antimicrobial properties of substance P.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Carr Daniel B., Lipkowski Andrzej W.
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (7) s.747-750, il., tab., buibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The structural similarity between substance P (SP, Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and Arg/Pro rich bactericidal peptides suggests a possible direct effect of SP on invasive microbes. We now present evidence that substance P possesses direct antimicrobial activity, highest against S. aureus. A substance P antagonist allso possess such activity but while less potent than substance P agonist S. aureus, is more potent than substance P against C. albicans. Our data also show that the endogenous peptides bradykinin and neurotensin, that also play role in modulation of the host-defense system in situ, have antimicrobial properties but are less potent than substance P.


  7/21

  Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  8/21

  Tytuł oryginału: Effect of (S)-3,5-DHPG on learning, exploratory activity and anxiety in rats with experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Oksztel Robert, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.11-18, il., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: We investigated the effects of (S)-3,5-DHPG, a selective agonist of group I metabotropic glutamate receptors (I mGluRs), on certain behaviors in rats after short-term hypoxia as a model of experimentally induced amnesia. The effect of (S)-3,5-DHPG administered intracerebroventriculary (icv) at doses of 0.01, 0.1 and 1.0 nmol was assessed using behavioral tests: the open field test, the passive avoidance response and the elevated "plus" maze test. (S)-3,5-DHPG did not change the number of crossed fileds and rearings and only at a dose of 0.01 nmol it increased the number of bar approaches in the open field test. (S)-3,5-DHPG used at all doses improved consolidation, and at doses of 0.01 and 1.0 nmol it improved retrieval in the passive avoidance test. (S)-3,5-DHPG did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia inhibited locomotor and exploratory activity of rats, significantly impaired consolidation and retrieval processes. We observed tendency to shortening the time spent in open arms and to decrease in the number of entries into open arms in the number of entries into open arms in the elevated "plus" maze in rats with undrewent hypoxia. In hypoxia-treated groups of rats, (S)-3,5-DHPG inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with the control groups administered (S)-3,5-DHPG. Hypoxia significantly inhibited beneficial effects of (S)-3,5-DHPG on consolidation and retrieval in passive avoidance. (S)-3,5-DHPG only at the dose of 1.0 nmol used before hypoxia improved consolidation and at the dose of 0.01 nmolenhanced retieval in comparison with saline-treated group subjected to hypoxia...


  9/21

  Tytuł oryginału: Behavioral effects of the selective blockade of metabotropic glutamate receptor subtype 5 in experimental hypoxia.
  Autorzy: Nadlewska Agnieszka, Car Halina, Wiśniewska Róża J., Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The behavioral activity of 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) a selective antagonist of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5), was assessed in control groups of rats and in rats that underwent short-term hypoxia. MPEP applied intravenously (iv) at the dose of 1 mg/kg was tested using the open field test, the passive avoidance test and the elevated "plus" mzae test. MPEP significantly increased the number of crossings, rearings and bar approaches in the open field test. It improved the consolidation and retrieval in the passive avoidance situation and did not produce any significant effects in control rats in the elevated "plus" maze test. Hypoxia (2 p.c. O2, 98 p.c. N2) significantly inhibited locomotor and exploratory activity of rats and also impaired consolidation and retrieval processes, but it did not evoke any changes in the elevated "plus" maze test. MPEP in hypoxia-exposed groups of rats inhibited locomotor and exploratory activity in comparison with MPEP-treated control group. Hypoxia significantly diminished beneficial effect of MPEP on consolidation. In spite of experimental conditions of hypoxia, the effect of MPEP on retrieval was preserved. MPEP used before hypoxia did not significantly influence all parameters of the elevated "plus" maze test. In conclusion, MPEP had beneficial effect on retrieval in hypoxia.


  10/21

  Tytuł oryginału: The influence of Na+ ions on histamine secretion from mast cells induced by NGF or compound 48/80.
  Autorzy: Stempelj Mateja, Carman-Krzan Marija, Ferjan Ilonka
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.165-166, il., bibliogr. 3 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been demonstrated that the release of histamine from mast cells by cytokines is strongly dependent on extracellular Ca2+ and Na+ ions. The results of our current research indicate that the removal of extracellular Na+ enhances NGF induced histamine release, but reduces induction by compound 48/80, suggesting that different mechanisms ar involved in the secretory process induced bay these agents.


  11/21

  Tytuł oryginału: Towards a semantic medical Web: HealthCyberMap's tool for building an RDF metadata base of health information resources based on the Qualified Dublin Core Metadata Set.
  Autorzy: Boulos Maged N. Kamel, Roudsari Abdul V., Carson Ewart R.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT124-MT136, il., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Background: HealthCyberMap (http://healthcybermap.semanticweb.org/) aims at mapping Internet health information resources in novel ways for enhanced retrieval and navigation. This is achieved by collecting appropriate resouce metadata in an unambiguous form that preserves sematics. Material/Methods: We modelled a qualified Dublin Core (DC) metadata set ontology with extra elements for resource quality and geographical provenance in Prot‚g‚-2000. A metadata collection form helps acquiring resource instance data within Prot‚g‚. The DC subject field is populated with UMLS terms directly imported from UMLS Knowledge SOurce Server using UMLS tab, a Prot‚g‚-2000 plug-in. The project is saved in RDFS/RDF. Results: The ontology and associated form serve as a free tool for building and maintaining and RDF medical resource metadata base. The UMLS tab enables browsing and searching for concepts that best describe a resource, and importing them to DC subject fields. The resultant metadata base can be used with a search and inference engine, and have textual and/or visual navigation interface(s) applied to it, to ultimately build a medical Semantic Web portal. different ways of exploiting Prot‚g‚-2000 RDF output are discussed. Conclusion: By making the context and semantics of resources, not merely their raw text and formating, amenable to computer 'understanding', we can build a Semantic Web that is more useful to humans than the current Web. This requires proper use of metadata and ontologies. Clinical codes can reliably describe the subjects of medical resources, establish the semantic relation-ships (as defined by underlying coding scheme) between related resources, and autmoate their topical categorisation.


  12/21

  Tytuł oryginału: Muscimol changes hypoxia-induced imapirment of behavior in rats.
  Autorzy: Oksztel Robert, Car Halina, Wiśniewski Konstanty
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.423-431, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Muscimol, a seleactive agonist of GABA-A receptors, causes changes in behavioral activity. Hypoxia interferes with the GABAergic system and with the functions of GABA-A receptors. We used muscimol in Wistar rats to extimate its influence on locomotor activity in the open field test as well as on the processes of consolidation and retrieval, evaluated in the test of passive conditioned reflexes. Anxiolytic activity was examined in the elevated "plus" maze in physiological state and after hypoxia-induced amnesia. Following intraperitoneal administration of muscimol (1 mg/kg, ip), the animals showed a decrease in motility, in retrieval of skill reflexes and in a number of entries into open and closed arms in the elevated plus "maze". In animals exposed to hypoxia, we observed reduced motility in the open field, inhibition of retrieval and consolidation of passive conditioned reflexes, shortened time of sojourn in open arms and decreased number of entries into open and closed arms. In the goroup of animals which underwent hypoxia and then received muscimol, we observed no effect of hypoxia on muscimol activity in the open field test, except rearing when muscimol action was significantly reduced. Muscimol improved consolidation but not retrieval in comparison with the hypoxic saline-treated group of rats. In the elevated "plus" maze test, treatment of rats with muscimol after hypoxia significantly prolonged the time spent in open arms and increased the number of entries into open arms, while shortened the time spent in closed arms. In conclusion, muscimol in hypoxia-exposed group of rats exerted beneficial effect on consolidation in passive avoidance situation and exerted anxiolytic activity. Changes in the activity of muscimol under hypoxia may have significant clinical implications.


  13/21

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Monte Carlo clinical dosimetry.
  Autorzy: Sanches-Doblado Francisco, Leal Antonio, Perucha Maria, Arrans Rafael, Nunez Luis, Rosello Joan V., Sanchez-Nieto Beatriz, Carrasco Ester, Gonzales Antonio, Medrano Juan C., Errazquin Luis, Sanchez-Calzado Jose A.
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (2) s.43-51, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The choice of the most appropriate strategy for radiotherapy treatment is mainly based on the use of a planning system. With the introduction of new techniques (conformal and/or small fields, asymmetrical and non coplanar beams, true 3D calculation, IMRT) the trustworthiness of the algorithms used is questioned. An alternative verification procedure has become increasingly more necessary to warranty delivery. The reliability of the Monte Carlo method is generally acknowledge. However, its clinical use has not been practical due to the high CPU time required. During the last few years our objective has decreased CPU time by means of a new process distribution technique. This reduction has made it feasible, not only to apply physical dosimetry under special conditions, but also to use it in numerous clinicall cases employing photon and electron conformal fields, in radiosurgery, and IMRT. The procedure carried out is presented. Furthermore, conventional Treatment Planning System calculations are compared with the Monte Carlo simultions.


  15/21

  Tytuł oryginału: Imunocytochemical evidence for growth hormone-releasing hormone in the tanycytes of the median eminence of the rat.
  Autorzy: Carretero Jos‚, Burks Deborah, Rubio Manuel, Blanco Enrique, Herrero Julio J., Bodego Pilar, Juanes Juan A., Hernandez Elena, Riesco Jos‚ M.
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.209-216, il., tab., bibliogr. 69 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The current study was performed to analyse the potential existence and structure of a GHRH-transporting tuberoinfundibular system in the rat median eminence. The immunocytochemical analysis using anti-GHRH revealed an intense immunoreaction in the ependimary cells, tanycytes, at the level of the floor of the infundibular recess forming part of the median eminence. The basal processes of these cells course towards the external layer of the median eminence and reach the growth hormone-releasing hormone (GHRH) fibres of the tuberoinfundibular tract and this reaction was incrase after intraventricular treatment with colchicine. Thus, these observations suggest the existence of a second ora alternative cerebrospinal fluid-mediated route of GHRH transport to the median eminence and implicate the involvement of tanycytes in the regulation of this novel transport system.


  16/21

  Tytuł oryginału: Bacteria and viruses in allergic diseases.
  Tytuł polski: Bakterie i wirusy w chorobach alergicznych.
  Autorzy: Carewicz R[omuald], Chciałowski A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.102, 104-108, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakteryjne i wirusowe zakażenia układu oddechowego są, obok ekspozycji na alergen, najczęstszymi czynnikami wywołującymi zaostrzenia alergicznych chorób dróg oddechowych. Kwestia, czy zakażenia odgrywają ochronną czy szkodliwą rolę w chorobach atopowych i alergicznych w odniesieniu do procesu ich powstawania i stopnia ciężkości, wymaga dalszych i mocniejszych dowodów. Istniejące dane nie mogą zapewnić prostego rozwiązania tego problemu. Wiele niezależnych obserwacji sugeruje, że infekcje wirusowe i bakteryjne mogą prowadzić do dwojakich efektów dotyczących atopii i alergii. Wskazują one, że stymulacja układu odpornościowego antygenami lub drobnoustrojami, prawdopodobnie zależna od czasu (lub drogi, dawki i rodzaju bodźca), może wpływać na rozwój chorób atopowych, zapobiegając lub sprawiając ich ujawnienie się. Dane inspirowane przez tzw. hipotezę higieniczną sugerują korzystną rolę zakażeń we wczesnym dzieciństwie lub złych (czy raczej naturalnych) warunków higienicznych wskutek ich wpływu na dojrzewający układ odpornościowy, zwłaszcza na pożądaną równowagę Th1/Th2 w kierunku pierwszego rodzaju odpowiedzi. Prawdopodobnie działają one w ten sposób, gdy infekcja lub naturalna ekspozycja na drobnoustrój poprzedza ekspozycję na antygen u osób wrażliwych. Inne badania wykazują przeciwny wpływ bakterii i wirusów na drogi oddechowe, wykazujące przewlekły proces zapalny i zwiększoną nadwrażliwość. Niniejsza praca poglądowa wskazuje na kilka szczegółowych mechanizmów ...

  Streszczenie angielskie: Bacterial and viral respiratory infections, apart from allergen exposure, are known to be the most common factors trigering exacerbation of allergic airways conditions. The question if the infections play a protective or harmful role in atopy and allergic diseases regarding to the process of their development and the grade of severity still needs further and stronger evidences. Existing data cannot provide a simple resolution of the problem. Many independent observations suggest that viral and bacterial infections may lead to dual effects pertaining to atopy and allergy. They indicate that antigen or microbial stimulation of immune system probably depending on timing (or a route, dosage and stimulus type) can affect the development at atopic disorders either preventing or promoting their manifestation. The data inspired by so called "hygienic hypothesis" suggest beneficial role of early childchood infections or poor (or rather natural) hygiene conditions through their influence on maturing immune system, especially on desired Th1/Th2 balance towards the first response. They act so probably when infection or natural microbial exposure precedes antigen exposure in sensitive subjects. Other studies show opposite effects of bacteria and viruses on the airways, demonstrating prolonged inflammatory process and increased hyperresposiveness. This review indicates some detailed potential mechanisms of infections involved in inflammatory process modulation with respected to ...


  17/21

  Tytuł oryginału: Oxidation of dopamine to aminochrome as a mechanism for neurodegeneration of dopaminergic systems in Parkinson's disease. Possible neuroprotective role of DT-diaphorase.
  Autorzy: Graumann Rebecca, Paris Irmgard, Martinez-Alvorado Pedro, Rumanwue Pamela, Perez-Pastene Carolina, Cardenas Sergio P., Marin Pablo, Diaz-Grez Fernando, Caviedes Raul, Caviedes Pablo, Segura-Aguilar Juan
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.573-579, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Although it is generally accepted that free radicals are involved in the neurodegenerative process occurring in the dopaminergic neurons of the nigro-striatal system in Parkinson's disease, the exact mechanims of neurodegeneration in vivo is still unknown. We propose that the degeneration of dopaminergic nigrostriatal system in this condition may depend on: (a) existence of free dopamine which oxidizes to aminochrome as a consequence of: (i) overproduction of dopamine, (ii) inhibition and/or low expression of synaptic vesicle catecholamine transporter, (iii) inhibition or low expression of monoamine oxidases; (b) one-electron reduction of aminochrome to leukoaminochrome o-semiquinone radical, which induces neurotoxicity, due to inhibition of DT-diaphorase or the existence of a polymorphism wiht a point mutation (C- T) in the cDNA 609 expressing an inactive DT-diaphorase. We suggest that DT-diaphorase plays an neuroprotective role in dopaminergic neurons, which is supported by the following observations: (i) Cu-toxicity is dependent on DT-diaphorase inhibition with diocoumarol in RCSN-3 cells derived from the substantia nigra, (ii) the cytotoxic effect of monoamine oxidase-A inhbitor amiflamine in RCSN-3 cells is increased by 2.4-fold (p 0.001) in the presence of the inhibitor of DT-diaphorase, dicoumarol, (iii) concomitant intracerebral administration of manganese (Mn3+) together with the DT-diaphorase inhibitor dicoumarol into the left medial forebrain bundle produced a behavioral pattern characterized by contralateral rotational behavior when the rats were stimulated...


  18/21

  Tytuł oryginału: The eicosanoid factor: a determinant of individuality of nephron segments.
  Autorzy: McGiff J. C., Ferreri N. R., Carroll M. A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 1 s.525-532, il., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Background: Nephron function is segmented each segment has characteristic transport mechanisms and individual eicosanoid profiles. The transport function of the medullary thick ascending limb of Henle's loop (mTAL) estabilishes the osmolar gradient upon which extra cellular fluid volume (ECFV) conservation depends. The overriding importance of the mTAL to regulation of ECFV is evident in the diuretic-natriuretic potency of furosemide-like agents which target the mTAL. Results: The mTAL has been shown to be heavily invested with cytochrome P450 monooxygenases (CYP), chiefly omega/omega-1 hydroxylase activity, that generate 19- and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (HETEs). However, displacement of omega hydroxylase by an inducible cyclooxygenase mechanism (COX-2) can be effected by several interventions: long-term infusion of angiotensin II (ANG II), adrenalectomy and elevated extracellular Ca2+ concentrations. This switching mechanism (CYP COX-2) has been shown to be dependent on activation of tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ) by ANG II. It represents a long-term adaptative mechanism of the mTAL with production of PGE2 whereas in the short-term, ANG II increases 20-HETE synthesis by the mTAL. The effect of Ca2+ on mTAL eicosanoid-related mechanisms provides an explanation for the natriuretic response to hypercalcemia and diminished ability to concentrate urine. Conclusion: The expression of COX-2 in the TAL has been linked to activation of the renin-angiotensin system, glucocorticoid deficiency and hypercalcemia, all of which operate through a mechanism in which production of TNFa by the TAL is pivotal.


  19/21

  Tytuł oryginału: Fluidising effect of resorcylidene aminoguanidine on sarcolemmal membranes in streptozotocin-diabetic rats: blunted adaptation of diabetic myocardium to Ca**2+ overload.
  Autorzy: Waczulikova I., Ziegelh”ffer A., Orszaghova Z., Carsky J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 2 s.727-739, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The "remodeling" of cardiac sarcolemma in diabetes is belived to underline the reduced sensitivity of diabetic hearts due to their overload with extracellular calcium. Along with a non-enzymatic glycosylation and the free radical-derived glycxidation of sarcolemmal proteins there is ongoing reduction in cardiomyocyte membrane fluidity, the modular of cardiac sarcolemmal functioning. Aminoguanidine derivative, that inhibit glycation and glycoxidation, might suppress myocardium "remodelling" occurring in diabetic heart. To verify this hypothesis, we studied physical parameters of cardiac sarcolemma from the streptozotocin-induced diabetic rats (45 mg.kg**-1 i.m.) treated with resorcylidene aminoguanidine (RAG, 4 or 8 mg.kg**-1 i.m.). The treatment with RAG not only completely abolished protein glycation and a generation of free oxygen species (p 0.001) in treated diabetic animals, but also considerably attenuated the decrease in sarcolemmal membrane fluidity (p 0.001). In diabetic animals the "normalization" of the sarcolemmal membrane fluidity was accompanied by the vastly increased susceptibility of diabetic hearts to be overload with external calcium. We concluded that the decreased fluidity of the sarcolemmal membrane, apparently linked to the excessive glycation of sarcolemmal membrane proteins, might be intimately connected the adaptation mechanism(s) that are likely to develop in diabetic heart to protect it against to overload with external calcium.


  20/21

  Tytuł oryginału: Postprandial glucose determinations: are one and two hours the same?
  Autorzy: Langer Oded, Carver Kristen, Langer Menachem
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.7-8, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine if different postprandial glucose testing protocols produce comparable glucose profiles. Two hundred forty five gestational diabetic women were enrolled in this prospective study. The 2-hour determination with fasting plasma glucose should be used as the testing scheme for GDM.


  21/21

  Tytuł oryginału: Longitudinal assessment of amniotic fluid index in diabetic pregnancies.
  Autorzy: Langer Oded, Arredondo-Soberon Francisco, Langer Menachem, Carver Kristen
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.9-11, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objectives: (1) to assess the association between Amniotic Fluid Index (AFI) and level of glycemia in pregnant diabetic women: and, (2) to compare the characteristics of AFI in non-diabetic and diabetic pregnancies. Method and materials: 174 diabetic and 447 non-diabetic aubjects participated in the study. Amniotic Fluid Index was measured weekly throughout pregnancy. Blood glucose was monitored utilizing self monitoring blood glucose 7 determinations/daily. Resaults: (1) there was a significant difference between diabetic and non-diabetic individuals (p 0.0001); (2) when glucose was compared in diabetic patients in different gestational categories, no significant difference was found in the level of glycemic control; (3) comparable AFI volumes were found for gestational and pre-existing diabetic women; (4) no association was found among level of glycemia, AFI, fetal size, and polyhydramnios. Conclusion: Achieving the targeted level of glycemia in the pregnant diabetic will minimize the risk for polyhydramnios comparable to that of the general population.

  stosując format: