Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CABAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia wśród ludzi w starszym wieku.
Tytuł angielski: The self-assessment of health condition among elderly people.
Autorzy: Franek Grażyna, Cabaj Marianna, Nowak Zofia
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.668-672, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Samoocena stanu zdrowia u ludzi w starszym wieku może być prognostykiem ich faktycznej kondycji zdrowotnej. Zdaniem wielu gerontologów, samoocena zdecydowanie negatywna może być zapowiedzią rychłej śmierci. Badaniami kwestionariuszowymi objęto 515 osób w wieku 65 lat i starszych, zamieszkałych w dwóch dzielnicach Katowic - Śródmieściu i Bogucicach. Wyniki badań pozwoliły na charakterystykę osób, które oceniły swój stan bardzo dobrze i dobrze. Są to: 1) osoby zamieszkałe najczęściej w dzielnicy Bogucice, 2) osoby u których nie stwierdza się żadnych chorób, 3) częściej mężczyźni niż kobiety, 4) osoby z wykształceniem wyższym niż zawodowe.

  Streszczenie angielskie: mhe self-assessment of health condition among elderly people can be a prognosis of their real health condition. According to many gerontologists the definitely negative self-assessment of the health condition can even be a portent of early death. The poll was conducted among 515 people who were 65 years old (and older) and were living in two quarters of Katowice - Śródmieście (Centre) and Bogucice. The results of the research allowed us to describe the profile of people who assessed their health condition as good or very good. They were mainly people living in Bogucice, people with no diseases stated, rather men than women and rather people with a university degree than people with a basic level of education.


  2/6

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.211-215, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa. Autorzy przedstawiają 5 technik operacyjnych stosowanych do odbarczenia nerwu łokciowego na wysokości łokcia. Praca omawia aspekty biomechaniczne, występujące w trakcie leczenia operacyjnego. Na podstawie piśmiennictwa z ostatnich lat dokonano próby usystematyzowania poglądów dotyczących obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego.

  Streszczenie angielskie: Review article the authors presents five surgical procedures to decompress the ulnar nerve at te elbow. The paper reviews biomechanical problems related to the surgical procedures. The literature was reviewed in order to systemic opinons concerning the operativ procedures currently employed for surgery.


  3/6

  Tytuł oryginału: Choroba Wartenberga - neuropatia uciskowa gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Wartenberg's disease - superficial radial neuropathy. Raport of case.
  Autorzy: Nowakowski Andrzej, Nawrot Przemysław, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.217-219, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca opisuje przypadek leczenia operacyjnego 55-letniej chorej z neuropatią uciskową gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego.

  Streszczenie angielskie: This paper describes a case of surgical treatment in 55 years old patient with superficial radial neuropathy.


  4/6

  Tytuł oryginału: Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Needs of families with disabled child for medical care.
  Autorzy: Cabaj Marianna, Fojt Eugeniusz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.315-326, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy.
  Tytuł angielski: Early results of surgical treatment of spondylolisthesis.
  Autorzy: Tobjasz Franciszek, Nowakowski Andrzej, Cabaj Maciej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.639-643, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wczesne wyniki leczenia operacyjnego spondylolistezy na podstawie grupy 49 chorych (26 kobiet i 23 mężczyzn). Wiek chorych wahał się między 13. a 63. rokiem życia (średnia 42,7 lat). W omawianym materiale 45 chorych miało powyżej 20 lat, a 4 poniżej 20 lat. Wszyscy chorzy operowani byli na Oddziale Chirurgii Kręgosłupa Szpitala Klinicznego AM im. W. Degi w Poznaniu w okresie między 1999 a 2002 r. Przedstawiono kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz technikę operacyjną. Zdaniem autorów fiksacja przeznasadowa z użyciem klatek międzytrzonowych jest metodą z wyboru w przypadkach nie reagujących na leczenie nieoperacyjne.

  Streszczenie angielskie: Basing on a series of 49 patients (26 women and 23 men), the authors present the early results of surgical treatment of spondylolisthesis. The age of the patients ranged from 13 to 63 years (average age: 42.7 years). In the analyzed series 49 patients were over 20 years of age. Only 4 patients were less than 20 years of age. Surgery was performed in all cases at the Spine Surgery Unit of the W. Dega University Hospital in Poznań, Poland between 1999 and 2002. The authors also present the qualification criteria for surgery, as well as the surgical technique employed. Transpedicular fixation is the method of choice in cases non-responsive to conservative treatment.


  6/6

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna jako przygotowanie pacjentów do podejmowania autonomicznej decyzji w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: Health education as the way to preparing patients to undertaking informed consent in the therapeutic proces.
  Autorzy: Cabaj Marianna, Niebrój Lesław, Kaźmierczak Jadwiga
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.20-22, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Świadoma (zwana też: dobrowolną lub pełną) zgoda pacjenta stała się centralnym zagadnieniem współczesnej etyki medycznej w drugiej połowie dwudziestego wieku. Wydaje się oczywiste, że warunkiem sine qua non dla uzyskania takiej zgody jest posiadanie przez pacjentów adekwatnej wiedzy o istocie i konsekwencjach danej akcji terapeutycznej lub pielęgnacyjnej. Głównym celem niniejszej pracy jest zwróćenie uwagi na rolę jaką może odegrać edukacja zdrowotna w przygotowaniu pacjentów do podejmowania świadomej zgody, lub - precyzyjniej - dokonywania świadomego wyboru wśród różnych, alternatywnych metod terapeutycznych, które proponowane są pacjentom przez lekarzy i pielęgniarki.

  Streszczenie angielskie: Informed (also known as: voluntary or full) consent emerged as a consept central to modern ethical ethics in the second half of 20th century. It seems obvious that the condition sine qua non to obtain such a patients' consent is their adequate konowledge about the essence and the important consequences of therapeutic or nursing action. The main aim of this paper is to indicate the role of health education in the preparing patients to informed consent or, better, to informed choose between different, alternative methods of treatment which are proposed to the patients by physicains and nurses.

  stosując format: