Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BYSTRZANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zastosowanie naświetlań wąskim pasmem UVB (311 NM) w leczeniu łuszczycy.
Tytuł angielski: Phototherapy with narrow-band UVB (311 nm) in psoriasis.
Autorzy: Wolska Hanna, Pura Anna, Bystrzanowska Dorota, Ambroziak Marcin, Stąpór Vadim
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenę skuteczności naświetlań wąskim spektrum UVB (311 nm) przeprowadzono u 84 pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą o różnej rozległości zmian. Pacjenci byli leczenii 3 x w tygodniu. Dawka początkowa wynosiła 0,2 lub 0,3 J/cmý w zależności od fototypu skóry. Ustąpienie zmian łuszczycowych uzyskano u 27 z 84 pacjentów, u 28 natomiast znaczącą poprawę. U 19 pacjentów remisję bądź znaczną poprawę obserwowanoo po 10-20 naświetlaniach (4-13 J/cmý). U 25 pacjentów poprawa była niewielka, a tylko u 4 leczenie pozostawało całkowicie bez efektu. Nie notowano działań niepożądanych z wyjątkiem przejściowego rumienia u 2 chorych. Natomiast tylko u 4 spośród 17 (23,5 proc.) pacjentów z naszej grupy obserwowano znaczną poprawę przy stosowaniu w latach ubiegłych naświetlań szerokim spektrum UVB. Nasze badania potwierdzają bardzo korzystne działanie naświetlań UVB 311 nm w łuszczycy i ich większą, w porównaniu z szerokim zakresem UVB, skuteczność.

  Streszczenie angielskie: The evaluation of narrow-band UVB (311 nm) fototherapy was performed in 84 adults with moderate to severe chronic plaque type psoriasis. Patients were irradiated three times a week with the initial dose 0,2 or 0,3 J/cmý UV according to skin photype. Complete clearance of psoriasis was achieved in 27 or 84 patients and in 28 - great improvement. In 19 patients significant improvement/complete clearing were observed after 10-20 irradiations (4-13 J/cmý). In 25 of 84 patients only poor response and in 4 no improvement was observed. No side effects except transient erythema in 2 patients were noticed. Only in 4 of 17 (23,5 p.c.) patients from our group significant improvement was observed with conventional broad-band UVB (SUP) therapy applied previously. Our study confirmes efficacy of irradiations with UVB 311 nm by TL-01 lamps in psoriasis and its superiority to conventional broad-band UVB phototherapy.

  stosując format: