Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BYRA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Znaczenie diagnostyczne wskaźnika leukocytarnego u noworodków.
Autorzy: Rudnicki Jacek, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Łoniewska Beata, Byra Elżbieta, Czajka Ryszard
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.401-403, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/2

  Tytuł oryginału: Porównanie kryteriów diagnostycznych ADA i WHO w rozpoznawaniu cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy.
  Tytuł angielski: Comparison of ADA and WHO diagnostic criteria for diagnosis of diabetes and other categories of glucose intolerance.
  Autorzy: Herdzik Edyta, Safranow Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Byra Elżbieta, Gołdyn Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.316-320, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowe kryteria rozpoznawania cukrzycy ogłoszone przez ADA w 1997 oraz przez WHO w 1998 r. zalecają zmniejszenie progowego stężenia glukozy w rozpoznawaniu cukrzycy do 7,0 mmol/l (126 mg/dl) oraz wprowadzają nową kategorię zaburzeń tolerancji glukozy: upośledzono regulacje glikemii na czczo (impaired fasting flucose, IFG). W przeciwieństwie do ADa, WHO zaleca utrzymanie doustnego testu tolerancji glukozy w praktyce klinicznej. W niniejszym badaniu, w oparciu o wyniki doustnego testu tolerancji glukozy i kryteria WHO 1998, ocenialiśmy wartość oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo w celu rozpoznania cukrzycy. Celem badania było również porównanie częstości występowania cukrzycy i innych kategorii nietolerancji glukozy na podstawie kryteriów diagnostycznych ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985. Materiał i metody: Doustny test tolerancji glukozy wykonano u 1528 pacjentów (785 mężczyzn, 743 kobiet). Zgodnie z kryteriami ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985 dokonano podziału pacjentów na grupy w zależności od zaburzeń tolerancji glukozy. Wyniki: Częstość występowania cukrzycy wg kryteriów ADA 1997 i WHO 1985 była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 10,47 i 10,34 proc., a wg kryteriów WHO 1998 wynosila 13,15 proc. U 20,4 proc. wszystkich chorych na cukrzycę wg kryteriów WHO 1998 rozpoznanie postawiono w oparciu o wynik glikemii po 2 h od obciążenia glukozą, w przypadku kryteriów WHO 1985 odsetek ten wynosił 39,9 proc. U 13,04 proc. pacjentow z IFG wg ADA rozpoznano cukrzycę, u 34,06 proc. IGT w oparciu o kryteria WHO 1998...

  stosując format: