Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURYCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis Linn‚) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallari maialis glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
Autorzy: Szeląg Adam, Magdalan Jan, Burycz Tomasz, Rutkowska Maria, Pieśniewska Małgorzata
Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.26-27, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,535

Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologicaly active compound with concentrations dependent on climatic zone therefore biological methods are still the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countries - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guinea-pigs). No major differences between the results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicates that both methods show similar sensitivity. The method according to FP IV simpler and does not require specialist equipment.


2/2

Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis l.) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallaria maialis l. glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
Autorzy: Szeląg A., Magdalan J., Burycz T., Rutkowska M., Pieśniewska M.
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Ze względu na dużą liczbę związków farmakologicznie czynnych oraz różnice w ich zawartości zależne od strefy klimatycznej, konieczne jest biologiczne mainowanie surowców roślinnych zawierających glikozydy nasercowe. W Polsce do oznaczania miana glikozydów kardenolidowych konwalii stosuje się miareczkowanie wykonywane na gołębiach, zaś w Unii Europejskiej badania te przeprowadza się na świnkach morskich. Przystąpienie Polski do Unii będzie wiązało się z konecznoscią zmiany procedur mianowania glikozydów nasercowych. Celem badań było porównanie wyników oznaczenia miana glikozydów zawartych w partii ziela konwalii majowej metodami opisanymi w FP IV (na gołębiach) oraz DAB 10 (na świnkach morskich). Porównując wyniki badań przeprowadzonych na gołębiach i na świnakch morskich nie stwierdzono istotnych różnic w mianie równoważności względem wzorca konwalatoksyny (W), co wskazuje, że obie metody cechuje podobna czułość. Metoda zawarta w FP IV jest prostsza i nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologically active compounds with concentrations dependant on climatic zone therefore biological methods ar estill the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countires - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guine-a-pigs). No major differences between teh results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicateds that both methods show similar sensitivity. The methods according to FP IV is simpler and does not require speicalist equipment.

  stosując format: