Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Visualisation of diverticula of the upper part of the alimentary tract; comparison of roentgenologic and endoscopic techniques.
Autorzy: Burdan Franciszek, Różyło-Kalinowska Ingrid, Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard, Wallner Grzegorz, Zgodziński Witold, Zinkiewicz Krzysztof, Złomaniec Janusz, Dąbrowski Andrzej
Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.297-301, il., bibliogr. 37 poz.
Sygnatura GBL: 301,720

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diverticula of the upper part of the alimentary tract, irrespcetive of their etiology, are frequently observed benign changes of the pharynx, oesophagus, stomach and duodenum. In the present work, patients of the II General Surgery Department of the Medical University of Lublin, with radiologiaclly or endoscopically proved diverticula of the upper part of the alimentary tract, were examined. The presence of diverticula of such localalisation was an indication for supplementary endoscopic or radiological examination. The localisation, size, diameter of the opening, mucosal relief of diverticula and its contiguity were checked and analysed. Our data suggest that both medical procedures are complementary to each other. All previously observed changes in diverticula of the thoracic part of the oesophagus and the infradiaphgram part of the alimentary tract were fully proved. The radiological examination gave a better view of Zenker's diverticulum, especially in short and obese patients. Sampling and better visualisation of the diverticula opening testify to the unquestionable superiority of endosopy. However, precise evaluation by radiological process fully completes the diagnostic protocol. Both diagnostic procedures are usually supplemented by manometric examination of the oesophagus and superior and inferior oesophageal sphincters. This enables teh accurate diverticulaetiology to be stated.


  2/3

  Tytuł oryginału: Kwas foliowy nie wystarczy w prewencji wad wrodzonych. Sprawozdanie z 42. Konferencji Towarzystwa Teratologicznego - 22-27.06.2002 - Scottsdale AZ, USA.
  Autorzy: Burdan Franciszek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1247-1249 - 42 Doroczny Kongres Towarzystwa Teratologicznego Scottsdale, AZ 22-27.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  3/3

  Tytuł oryginału: Blockade of reticular formation activity, due to carisoprodol maternal administration, and its effects on rat skeleton development.
  Tytuł polski: Blokada aktywności tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz jego wpływ na rozwój szkieletu szczura.
  Autorzy: Blicharski Tomasz, Burdan Franciszek, Małkiewicz Jarosław, Piechota Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.143-149, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem eksperymentu była ocena wpływu blokady tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz przebadanie wpływu na rozwój szkieletu kostnego. Lek był podawany trzy razy dziennie sondą dożołądkową w dawkach: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. W 21 dniu ciąży cesarskim cięciem wydobywano płody. Dokonano analizy makroskopowej. Płody i łożyska ważono. Mierzono długość płodu i ogona. Utrwalone w 95 proc. alkoholu preparaty barwiono alizaryną metodą Dawsona. Oceny dokonano przy użyciu mikroskopu świetlnego. Nie wykryto znaczącego wzrostu występownaia malformacji w porównaniu z kontrolą. Doświadczenie wykazało, że carisoprodol nie wpływa na rozwój szkieletu kostnego szczura.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this experiment was to study the influence of reticular formation blockade, due to carisoprodol maternal administration, on rat skeleton development. The drug was administered three times a day orally by stomach tube at doses: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. The fetuses obtained on 21st day of gestation were counted and macroscopically examined. Placental and fetal weight, fetal and tail length were checked. After fixation in 95 p.c. ethanol the fetuses were stained under single alizarin red S Dawson method and examined under a stereo-dissection microscope. Morphological examination revealed no major malformations. Insignificant number of subcutaneous ecchymose and various skeleton anomalies were observed. The experiment revealed that carisoprodol has no influence on rat skeleton development.

  stosując format: