Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURCHARDT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/2

  Tytuł oryginału: Technika śródoperacyjnego oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego.
  Tytuł angielski: Technical details of intraoperative sentinel lymph node mapping in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa jr Dawid, Szymaniak Maria, Burchardt Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.221-224, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczanie węzła wartowniczego zostało zaakceptowane jako standard w leczeniu chorych na czerniaka złośliwego skóry i może wkrótce zastąpi rutynowe usuwanie węzłów pachowych u chorych na raka piersi. Obecnie trwają próby zastosowania podobnej techniki w raku jelita grubego. Dlaczego? W przybliżeniu u 30 proc. pacjentów z wczesnym rakiem jelita grubego dochodzi do rozwoju choroby systemowej. Część tych pacjentów może posiadać ukryte mikroprzerzuty i dlatego mogłaby odnieść duże korzyści z adjuwantowej chemioterapii. Zastosowanie techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego może znacznie ułatwić identyfikację i ocenę węzłów o największym ryzyku obecności przerzutów (mikroprzerzutów). Artykuł ten przedstawia koncepcję techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ostatnich latach.

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node (SLN) mapping has been accepted as the standard of care for melanoma and may soon replace routine node dissection in the treatment of breast cancer. The possible use a similar method in patients with colorectal cancer is outlined. Why? Approximately 30 percent of patients with early colorectal cancer develop systemic disease. Some of them may harbor occult micrometastatic disease and might benefit from adjuvant chemotherapy. Application of the sentinel lymph node technique to colon may make it easier to identify and evaluate lymph nodes most likely to contain metastatic (micrometastatic) disease. This article presents the idea of sentinel lymph node mapping technique and the results of worldwide clinical investigations conducted during the last years.

  stosując format: