Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURCHADT-KROLL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia retinopatii wcześniaków metodą fotokoagulacji laserowej.
Tytuł angielski: Early results of laser photocoagulation in premature infants with ROP.
Autorzy: Burchadt-Kroll Ewa, Gotz-Więckowska Anna, Gadzinowski Janusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.97-100, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania dotyczyły 16 noworodków z rozpoznaniem retinopatii wcześniaków (ROP), leczonych metodą fotokoagulacji laserowej w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu w roku 2002. Analizie poddano charakterystykę grupy (masa urodzeniowa, tydzień ciąży, ocena wg Apgar w 1 i 5 min., płeć) oraz niektóre czynniki ryzyka ROP (długość czasu ekspozycji na tlen, steroidoterapia postnatalna, transfuzje krwi). Określono współistniejące choroby przewlekłe będące powikłaniami wcześniactwa, jak dysplazja oskrzelowo-płucna oraz wodogłowie pokrwotoczne czy leukomalacja okołokomorowa. Analizowano wskazania do zabiegu, technikę wykonania oraz jego skuteczność w badaniu okulistycznym po 10 dobach od zabiegu. Przedstawiono dodatkowo schemat postępownia przed-, śród- i pooperacyjnego u dzieci poddanych fotokoagulacji.

  Streszczenie angielskie: The study included 16 newborns with diagnosis of severe ROP treated in Chair and Department of Neonatology University School of Medical Sciences in Poznań in 2002. Analysis was done on parameters of group characteristic (gestational age, birth weight, Apgar score, sex) and risk factors (duration of oxygen therapy, postnatal sterodis, blood trasnfusion). Other chronic complication of prematurity like bronchopulmonary dsplasia, periventricular leukomalacia or hydrocephalus were also analysed. We estimated the indications to the therapy, technic of operation and its efficacy. The algorythm of pre-, intra-, and postoperation advance is also presented.

  stosując format: