Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURCHADT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia retinopatii wcześniaków metodą fotokoagulacji laserowej.
  Tytuł angielski: Early results of laser photocoagulation in premature infants with ROP.
  Autorzy: Burchadt-Kroll Ewa, Gotz-Więckowska Anna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.97-100, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania dotyczyły 16 noworodków z rozpoznaniem retinopatii wcześniaków (ROP), leczonych metodą fotokoagulacji laserowej w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu w roku 2002. Analizie poddano charakterystykę grupy (masa urodzeniowa, tydzień ciąży, ocena wg Apgar w 1 i 5 min., płeć) oraz niektóre czynniki ryzyka ROP (długość czasu ekspozycji na tlen, steroidoterapia postnatalna, transfuzje krwi). Określono współistniejące choroby przewlekłe będące powikłaniami wcześniactwa, jak dysplazja oskrzelowo-płucna oraz wodogłowie pokrwotoczne czy leukomalacja okołokomorowa. Analizowano wskazania do zabiegu, technikę wykonania oraz jego skuteczność w badaniu okulistycznym po 10 dobach od zabiegu. Przedstawiono dodatkowo schemat postępownia przed-, śród- i pooperacyjnego u dzieci poddanych fotokoagulacji.

  Streszczenie angielskie: The study included 16 newborns with diagnosis of severe ROP treated in Chair and Department of Neonatology University School of Medical Sciences in Poznań in 2002. Analysis was done on parameters of group characteristic (gestational age, birth weight, Apgar score, sex) and risk factors (duration of oxygen therapy, postnatal sterodis, blood trasnfusion). Other chronic complication of prematurity like bronchopulmonary dsplasia, periventricular leukomalacia or hydrocephalus were also analysed. We estimated the indications to the therapy, technic of operation and its efficacy. The algorythm of pre-, intra-, and postoperation advance is also presented.

  stosując format: