Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BURACZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Niektóre aspekty metabolizmu homocysteiny u chorych przewlekle hemodializowanych.
Tytuł angielski: Some aspects of homocysteine metabolism in hemodialysis patients.
Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Buraczyńska Monika, Wawrzycki Sławomir, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Książek Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1041-1047, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Homocysteina (Hcy), pośredni metabolit metioniny (Met) jest uznanym czynnikiem miażdżycogennymm, mającym istotny wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Konieczne są więc prawidłowo funkcjonujące procesy biochemiczne uczestniczące w metabolizmie Hcy i utrzymaniu jej prawidłowego stężenia w surowicy krwi. Wiadomo, że zarówno czynniki nabyte w postaci niedoboru witamin, jak i wrodzone, związane z mutacją genów kodujących enzymy uczestniczące w kolejnych etapach metabolizmu Hcy powodują podwyższenie stężenia Hcy w surowicy krwi chorych leczonych przewlekle hemodializą (HD). Nie można wykluczyć, że nieprawidłowe stężenia aminokwasów egzo- lub endogennych stwierdzane w surowicy krwi chorych przewlekle hemodializowanych mogą mieć związek z występującą w tej grupie chorych hiperhomocysteinemią. Celem badań podjętych u chorych leczonych HD była ocena wybranych aspektów metabolizmu Hcy. Analizie poddano polimorfizm genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolanu (MTHFR), enzymu uczestniczącego w remetylacji Hcy oraz badano wpływ mutacji MTHFR na stężenie Hcy w surowicy chorych. Ponadto zbadano w surowicy chorych i zdrowych stężenia puli wszystkich aminokwasów raz aminokwasów uczestniczących w poszczególnych etapach metabolizmu Hcy: metioniny (Met), seryny (Ser), cysteiny (Cyst) oraz tauryny (Tau). Badania wykonano u 71 chorych leczonych HD (35 mężczyzn i 36 kobiet), średnia wieku 56,2 ń 11,24 lat. Byli oni dializowani przez średnio 87,7 ń 84,7 miesięcy. Grupę ...

  Streszczenie angielskie: Homocysteine (Hcy) is a non-protein forming sulfur amino acid, synthesised from methionine (Met), whose metabolism is at the junction of two metabolic pathways: remethylation and transsulfuration. Increased Hcy serum concentration is a well established independent risk factor of cardiovascular diseases and a known feature of end stage renal disease. Hcy plasma level is influenced by folate, vitamin B6 and genetic factors. mutation C677T in gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), an enzyme involved in Hcy remethylation has been associated with elevated Hcy in homozygous carriers (TT genotype). Several amino acids take part in metabolism of Hcy. There are abnormalities of concentration of the non essential and essential and essential of amino acids in serum of patietns treated with hemodialysis (HD). It is possible that these abnormalities of amino acids can change the Hcy metabolism. The aim of this study was the evaluation of some aspects of Hcy metabolism. We examined the MTHFR gene polymorphism and its relationship with plasma Hcy cocnentration. The plasma levels of totoal amino acids and amino acids connected with Hcy metabolism: methionine (Met), seryne (Ser), cysteine (Cyst) and tauryne (Tau) were evaluated in hemodialaysis patietns. The study was conducted in 71 (35 male, 36 female) patietns, mean age 56,2 ń 12,4 years. They were dialysed for a mean duration of 87,7 ń 84,7 months (Range 2-302). The control group (CG) in which Hcy and amino ...


  2/3

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Terapia genem czynnika wzrostu w schorzeniach neurodegeneracyjnych].
  Autorzy: Buraczyńska Monika
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (4) s.351-352 - Tł. artyk. z czas. The Lancet Neurology 2002; 1 : 51-57
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  3/3

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania w chorobie Parkinsona (2001)
  Autorzy: Olanow C. Warren, Watts Ray L., Koller William C.
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (red.), Friedman Andrzej (przedm.), Buraczyńska Kinga (tł.), Wojczal Joanna (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 584 poz., 24 cm. - Tyt. również w jęz. angKsiążka jest tłumaczeniem artyk. z czas. Neurology, 2001; 56 suppl. 5
  Sygnatura GBL: 736,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: