Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BULSA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wrodzony brak pochwy i szyjki macicy.
Tytuł angielski: Vaginal agenesis with agenesis of the cervix.
Autorzy: Bulsa Marek, Rzepka-Górska Izabella, Malecha Janusz, Uzar Andrzej, Błogowska Anna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.124-127, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wrodzonego braku pochwy współistniejący z brakiem szyjki macicy. Przedstawiono składający się z kilku etapów sposób postępowania terapeutycznego. Uzyskano odtworzenie funkcji anatomicznych i fizjologicznych narządu płciowego.

  Streszczenie angielskie: A case of vaginal and cervical agenesis was presented. The mode of therapeutic procedure consisting of several stages was shown. Menstruation to abdominal cavity was stopped, using farmacological agent. At the first step diagnostic laparoscopy was peformed and artificial vagina was formed. During the second operation a junction of uterus with vagina was carried out. At present, the patient menstruates through vagina. The normal sexual function was achieved.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stan psychiczny kobiet po mastektomii. Doniesienie z badań.
  Tytuł angielski: Psychological well-being of female patients after mastectomy. Research report.
  Autorzy: Bulsa Marek, Rzepa Teresa, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Czaja-Bulsa Grażyna, Teichert Hubert
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.55-70, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mimo rozwoju metod leczenia raka sutka, najistotniejszą kwestią pozostaje zarówno wczesna diagnostyka choroby, jak i medyczna oraz psychologiczna opieka nad chorą. Psychologiczna praca z pacjentkami onkologicznymi jest w polskim lecznictwie zaniedbana. Zasadniczym celem badań przeprowadzonych wśród kobiet po mastektomii było ustalenie siły i kierunku oddziaływania choroby (jako krytycznego wydarzenia życiowego) na psychikę badanych oraz ustalenie społecznych źródeł wsparcia w czasie trwania choroby i leczenia.

  Streszczenie angielskie: Despite the progress in methods of breast cancer treatment, both early diagnosis of the disease, and the provision of medical and psychological care to the patient remain a crucial issue. In the Polish health care system psychological care to patients with oncological diseases is sadly neglected. The aim of the study was to establish not only the severity and direction of impact of the disease (as a critical life event) on psychological wellbeing of female patients undergoing mastectomy, but also to describe the sources of their social support during the disease and its treatment.


  3/3

  Tytuł oryginału: Podwyższony poziom antygenu CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym.
  Tytuł angielski: Elevated level of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor.
  Autorzy: Bulsa Marek, Nowacki Maciej, Perzanowski Paweł
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.517-522, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zachowanie się markera CA 125 w chorobach nienowotworowych miednicy mniejszej u kobiet w wieku rozrodczym. Badany materiał podzielono na cztery grupy: 29 kobiet z endometriozą, 16 kobiet ze stanami zapalnymi w obrębie miednicy mniejszej, 7 z marskością wątroby, wadami wrodzonymi narządu rodnego i ciążą, 8 z endometriozą w średnim wieku ginekologicznym 6,75. Stwierdzono, że stany zapalne przydatków macicy, wyrostka robaczkowego oraz marskość wątroby i wrodzone wady narządu rodnego mogą przebiegać z podwyższonym poziomem antygenu CA 125. Wykazano również, że endometrioza w obrębie miednicy mniejszej może także manifestować się podwyższonym poziomem CA 125.

  Streszczenie angielskie: Behaviour of CA 125 antigen in women in reproductive age without neoplastic diseases in pelvis minor was presented. The study material was divided into 4 groups: 29 women with endometriosis, 16 women with inflammation of pelvis minor, 7 women with cirrhosis, developmental malformations of reproductive organs and pregnancy, 8 women of middle gynaecological age 6.75 had endometriosis. It has been revealed that the inflammatory state of the uterine adnexa and the appendix as well as cirrhosis, developmental malformation of reproductive organs may evolve with elevated level of CA 125 marker. It has also been shown that endometriosis in pelvis minor may be expressed by a raised level of CA 125 marker.

  stosując format: