Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BULANDA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zachorowalność, śmiertelność i koszty zakażeń w polskich szpitalach.
Tytuł angielski: Incidence mortality and cost nosocomial infections in Polish hospital.
Autorzy: Bulanda Małgorzata, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.80-81, bibliogr. 4 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  2/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przeciwdziałanie szerzeniu się metycylinoopornych szczepów S. aureus. Nadzór, opanowywanie i leczenie].
  Autorzy: Bulanda Małgorzata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.111-113, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 110(4)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa


  3/6

  Tytuł oryginału: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (ZMO).
  Autorzy: Bulanda Małgorzata, Cienciała Antoni, Heczko Piotr B., Jawień Mirosław, Mądry Ryszard, Mądry Ryszard Jan, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.5-6, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych


  4/6

  Tytuł oryginału: Klasyczne i nowe makrolidy - właściwości i zastosowania lecznicze.
  Autorzy: Bulanda Małgorzata
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.22-24, 26, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami miejsca operowanego.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B., Grabowski Marek
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.72-75, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W 1992 roku z ogólnej puli 4,5 miliarda dolarów, wydanych w związku z wystąpieniem zakażeń szpitalnych, 36 proc. przeznaczono na ZMO. Analizy PTZS, dotyczące kosztów zakażeń szpitalnych, szacują roczne nakłady spowodowane wystąpieniem ZMO na około 420 000 zł, natomiast koszty związane z przedłużonym pobytem chorego w szpitalu na 330 000 zł w skali całego kraju.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w Polsce i na świecie - regulacje prawne.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.85-88, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Streszczenie polskie: Nowa polska ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach wprowadza do polskiego ustawodawstwa definicję zakażenia szpitalnego (zakładowego) oraz zobowiązuje kierowników szpitali do organizowania nadzoru nad zakażeniami w podległych sobie jednostkach. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a szczególnie rozpoznawania i śledzenia sytuacji epidemiologicznej.

  stosując format: